Kehäreitille ja Trion terminaalille tyrmäys lukijakyselyssämme

Lahden keskusta-alueen liikenteeseen suunnitellut muutokset puhuttavat kaupunkilaisia ja herättävät voimakkaita mielipiteitä. Tämä tuli hyvin esille myös nettisivuillamme järjestetyssä lukijakyselyssä, johon tuli muutaman päivän aikana yhteensä 537 vastausta.

Vastaajien suuri enemmistö kyseenalaisti olennaisimmat julkisuudessa jo olleet suunnitelman ­ideat. Kaikkein kovin tyrmäys tuli liikennesuunnitelman kahdelle kulmakivelle, Vuoksenkadun kautta menevälle keskustan kehäreitille ja ­Trion bussiterminaalille. Niitä kannatti vain noin 15 prosenttia vastaajista.

Bussiterminaalia koskevassa kysymyksenasettelussa oli maininta, että toteutuessaan bussiterminaali saattaa tarkoittaa Vesijärvenkadulle läpiajokieltoa, kuten viime viikolla julkaistuista virkamiesten haastatteluista saattoi päätellä.

Juuri nyt vaikuttaa kuitenkin siltä, että poliitikot yli puoluerajojen suhtautuvat täyteen läpiajokieltoon nihkeästi, minkä virkamiehetkin joutuvat ottamaan huomioon jatkovalmistelussaan.

Kyselyn lopputulokseen tuolla tiedolla ei tosin välttämättä olisi ollut ratkaisevaa vaikutusta. Lahden Seudun Liikenne tiedusteli omassa Facebook-kyselyssään, olisiko tori vai Trio sopivampi paikka joukkoliikenneterminaalille. Vastaajista 87 prosenttia oli torin kannalla ja vain 13 prosenttia Trion kannalla, mikä vastaa lähes tarkalleen oman kyselymme vastausten jakaumaa kyseisessä asiassa.

Keskustan liikennesuunnitelman yhtenä olennaisena tausta-ajatuksena on alueen viihtyisyyden lisääminen, melun vähentäminen ja ilmanlaadun parantaminen.

Tarkempien katukohtaisten uudistusten yhteydessä on tarkoitus parantaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita keskustassa. Tätä tavoitetta kannatti noin kolmannes vastaajista, joten se ei herättänyt ihan niin kovaa vastarintaa kuin kehäreitti tai bussiterminaali.

Eräs vastaaja kritisoi tämän kysymyksen muotoilua huomauttamalla, että yhtenä vastausvaihtoehtona olisi pitänyt olla myös kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden heikentäminen. Tässä hän onkin tarkemmin ajateltuna oikeassa. Kyselyn perusteella ei siis voi suoraan päätellä, että 66 prosenttia vastaajista olisi tyytyväisiä nykytilanteeseen.

Liikennesuunnitelman poliittisessa käsittelyssä on otettu nyt pieni aikalisä. Tekninen ja ympäristölautakunta kävi tiistaina aiheesta lähetekeskustelun, ja valtuusto paneutuu asiaan huhtikuussa järjestettävässä työpajassa, jossa on tarkoitus käsitellä myös uusia keskustan seudun pysäköintiratkaisuja.

Lukijat jättivät kyselyssämme myös runsaasti aiheeseen liittyviä kommentteja, jotka löydät kokonaisuudessaan <u>täältä</u>.

Kysely

Näin mielipiteet jakautuivat

Keskustan läpi nykyisin menevää liikennettä on aiottu ohjata keskustan kehälle, jonka reitti menisi muun muassa Mannerheiminkadulta Vuoksenkadun kautta Saimaankadulle. Keskustaan suuntautuvaa asiointiliikennettä on tarkoitus ohjata kehän kautta pysäköintilaitoksiin. Mitä mieltä olet ideasta?

Kannatan 15 %

En kannata 77 %

En osaa sanoa 8 %

Bussireittien vaihtopaikkoja on mietitty siirrettäväksi torilta Triolle perustettavalle bussiterminaalille. Muutos nopeuttaisi joukkoliikenteen matka-aikoja, mutta vähentäisi torin kautta menevien bussilinjojen määrää. Uuden kehäreitin valmistuttua avattava terminaali saattaa tarkoittaa henkilöautojen läpiajokieltoa Vesijärvenkadulle. Mitä mieltä ideasta?

Kannatan 14 %

En kannata 82 %

En osaa sanoa 4 %

Mitä mieltä olet tavoitteesta, jonka mukaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita pyritään parantamaan keskustan alueella?

Kannatettava tavoite 32 %

Tarpeetonta, nykytilanne on hyvä 66 %

En osaa sanoa 2 %

Voisiko Aleksanterinkadun muuttaa joukkoliikennekaduksi eli lopettaa sieltä nykyisen henkilöautojen läpiajoliikenteen?

Kyllä 28%

Ei 69 %

En osaa sanoa 3 %