Tältä näyttää tuleva Lahti-piste

Marjaana Kontu

Lahden kaupungin yhteispalvelupisteen suunnittelutyöt ovat hyvässä vauhdissa.

Syyskuussa kirjastossa avautuvan pisteen graafista ilmettä hiotaan graafikko Osmo Pennan kanssa ja tilasuunnitelmaa työstetään yhdessä Iskun suunnittelijoiden kanssa.

Tilasuunnitelmilla tavoitellaan kevyttä, muunneltavaa ja avointa tilaa, johon asiakkaan on helppo tulla. Konkreettiset muutostyöt kirjaston aulatiloissa ajoittuvat elokuulle.

Yhteispalvelupiste mahdollistaa uusien toimintatapojen kehittämisen ja kokeilun

Lahti-piste aukeaa pääkirjaston aulatiloihin 1.9. Sinne kootaan usean eri toimijan palveluja yhden luukun periaatteella. Palvelutarjontaan kuuluvat muun muassa paikallisliikenteen matkakorttien myynti ja erilaiset kassapalvelut, ja tarjontaa laajennetaan asteittain.

Asiakaspalvelijoilta saa myös opastusta kaupungin sähköisten palvelujen käytössä. Tilaan tuodaan myös tietoa kaupungin suunnitelmista, kuten kaavoituksesta. Näin halutaan parantaa kaupunkilaisten tiedonsaanti- ja vaikuttamismahdollisuuksia.