Näin Lahden johtavat poliitikot kommentoivat pakolaistilannetta

Tommi Berg

Euroopan pakolaiskriisin paisuessa tilanne tulee yhä enemmän myös paikallisten päättäjien ja virkamiesten mietittäväksi. Ely-keskus on lähestynyt Lahteakin ja tiedustellut kaupungin mahdollisuuksia ottaa lisää kiintiöpakolaisia. Lahti on normaalisti ottanut 20 kiintiöpakolaista vuodessa ja viime vuonna valtuusto päätti ottaa vielä kertaluonteisesti 20 pakolaista lisää.

Toistaiseksi keskusteluja uusien pakolaisten ottamisesta on käyty valtionhallinnon ja kuntien kesken vapaaehtoisuuden pohjalta.

- Valtio vastaa siitä, että Suomi täyttää kansainväliset sopimukset, valtiolla on mahdollisuus toimia eikä se hirveästi kysele, jos tiukka paikka tulee, toteaa yhdistymishallituksen puheenjohtaja Juha Rostedt (kok).

- Toimiminen hyvässä yhteistyössä kuntien kanssa voi kuitenkin tässäkin asiassa tuoda pidemmällä tähtäimellä paremman tuloksen kuin pakkosijoittaminen, hän täydentää.

Valtuuston puheenjohtaja, maahanmuuttoasioita käsittelevässä eduskunnan hallintovaliokunnassakin istuva kansanedustaja Mika Kari (sd) kommentoi asiaa samansuuntaisesti.

- Humanitääriset syyt ovat tässä asiaa jouduttava tekijä. Ei voi olla niin, että valtio pitää kiinni kansainvälisistä sitoumuksistaan, mutta kunnat haraavat vastaan.

- Mitään ideologista syytä minulla ei ole asia vastustaa. Tarvitaan kuitenkin kunnon selvitykset ja tehdään sitten tosiasioiden pohjalta ratkaisut, ei se sen vaikeampi asia ole.

Kari myös muistuttaa, että turvapaikan hakija ei ole Suomessa vielä sama asia kuin turvapaikan saaja.

Rostedt muistuttaa, että voimassa olevalla kiintiöpakolaisia koskevalla sopimuksella on kaupungille merkitystä myös taloudellisessa mielessä. Sen ansiosta valtio korvaa kaupungille kiintiöpakolaisista aihetuvia kuluja ja maksaa heidän toimeentulotukensa ensimmäisten vuosien ajan. Muussa tapauksessa kulut jäisivät kaupungin maksettavaksi, myös sellaisten kiintiöpakolaisten osalta, jotka muuttavat tänne muualta Suomesta.

Yhdistymisvaltuuston toinen varapuheenjohtaja Rami Lehto (ps) ehti tällä viikolla ylittää jo valtakunnallisen uutiskynnyksen ehdottaessaan turvapaikanhakijoille Suomen sisäisiä liikkumisrahoituksia ja heille myönnettyjen rahallisten tukien lopettamista. Lahden tilannetta Lehto kommentoi samansuuntaisesti.

- Perussuomalaisten linja on ollut, että olemme tehneet oman osamme taakanjaosta, Lahden kiintiötä ei tule kasvattaa.

Hän perustelee kantaa mm. Lahden työttömyystilanteella ja vuokra-asuntojonoilla.

- Jos asuntoihin sijoitetaan lisää pakolaisia, on se lahtelaisilta pois. Maaseudulla olisi vapaita tiloja, jotka olisivat käytettävissä tähän tarkoitukseen.

Keskeisiä termejä

Kiintiöpakolainen

Suomeen otetaan pakolaiskiintiössä henkilöitä, jotka YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu UNHCR on katsonut pakolaisiksi, tai muita kansainvälisen suojelun tarpeessa olevia ulkomaalaisia uudelleen sijoitusta varten. Kiintiöpakolaisia vastaanottavia maita on nykyisin noin 25. Suomessa eduskunta päättää vuosittain valtion talousarvion hyväksymisen yhteydessä, kuinka monta kiintiöpakolaista Suomi sitoutuu ottamaan. Vuodesta 2001 alkaen Suomeen otettavien kiintiöpakolaisten määrä on ollut 750 henkilöä vuodessa. Vuosina 2014 ja 2015 pakolaiskiintiötä nostettiin Syyrian vaikean tilanteen vuoksi ja kiintiöpakolaisia otettiin 1 050. 29

Turvapaikkaa voi hakea Suomesta henkilö, joka pelkää joutuvansa kotimaassaan tai pysyvässä asuinmaassan vainotuksi alkuperänsä, uskontonsa, kansallisuutensa, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi.

Turvapaikkahakemuksen käsittely kesti viime vuonna Suomessa keskimäärin 170 päivää. Käsittelyajan turvapaikanhakijat ovat vastaanottokeskuksissa.

Viime vuonna turvapaikkaa haki Suomesta 3 651 henkilöä. Heistä oleskeluluvan Suomeen sai 1 346 henkilöä. Tästä joukosta 501:lle myönnettiin turvapaikka ja sitä kautta virallinen pakolaisstatus. 488 sai myönteisen päätöksen ”toissijaisen suojelun” vuoksi ja noin 353 ”muulla perustella”. Neljälle myönnettiin oleskelulupa ”humanitaarisen suojelun” perusteella.

Keskustelu