Lahti selvittää turvapaikanhakijoiden vastaanottoa

Tommi Berg

Lahden kaupunginhallitus pitää hyvänä, että kaupungissa mahdollisesti käytettävissä olevia vapaita tiloja hyödynnettäisiin turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksena tai hätämajoitusyksikköä. Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan Suomen tulee kantaa vastuunsa turvapaikanhakijoiden vastaanottamisessa.

Kaupunginhallitus haluaa selvityksen käytettävissä olevista tiloista ja edellyttää, että vastaanottokeskuksen tai hätämajoitusyksikön mahdollisesta sijoittumisesta neuvotellaan kaupungin kanssa. Kaupunginhallitus haluaa myös selvitettävän voidaanko Lahdessa nostaa kiintiöpakolaisten vuotuista määrää, joka on nykyään 20.

Vastaanottokeskus tarjoaa turvapaikanhakijoille majoituksen, välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut ja huolehtii tarvittaessa toimeentulosta. Valtio maksaa kaikki vastaanottokeskuksen kustannukset. Turvapaikanhakijoiden palveluista kunnan vastuulle jäävät lasten esi- ja perusopetus sekä lastensuojelu, joihin kaupunki saa valtionosuutta. Oleskeluluvan saaneilla kiintiöpakolaisilla on samat palvelut kuin kaikilla muillakin kaupunkilaisilla.

Kaupunginhallitus joutui maanantain kokouksessaan äänestämään kannanotostaan perussuomalaisten vastustaessa lisäselvityksiä. Kaupunginhallitus jatkaa äänin 9-2 selvitystyötä.

Keskustelu