Radanvarren alueelle massiiviset suunnitelmat - tähän mennessä valmistelluissa kaavoissa asuntoja yli 3 000 asukkaalle

Tommi Berg

Junalla Lahteen saapuva matkustaja saattaa tulevaisuudessa katsella selvästi erinäköistä maisemaa kuin nykyään, tuli hän asemalle sitten idästä tai lännestä.

Jos kaikki kaupungin kaavoittajien työpöydillä kypsyneet suunnitelmat etenevät lopulta toteutusvaiheeseen asti, radanvarren alueelle tulee uusia asuntoja tuhansille asukkaille.

Mytäjäisten ja Uponsillan väliselle osuudelle on valmisteltu jo kolme isoa kaavakokonaisuutta: Starkin alueen uusi asuntoalue, matkakeskuksen länsiosan kaava ja Asko 2 -alueen kaava. Pelkästään näissä suunnitelmissa on uusia asuntoja yhteensä noin 3 270 asukkaalle.

Eri vaiheissa

Näistä pisimmällä on matkakeskuksen länsiosan kaava, joka ehdittiin jo hyväksyä kaupunginvaltuustossakin. Kaavasta jätettiin kuitenkin valitus hallinto-oikeuteen, mikä tuo kaavan toteutukseen vähintään 8–12 kuukauden viivästyksen.

Valituksen jättänyt läheisen Asematorin asunto-osakeyhtiö on vastustanut rautatieaseman viereen piirrettyä 10-kerroksista tornirakennusta, jota on suunniteltu hotellikäyttöön. Alueelle rakentuviin asuintaloihin tulisi kodit arviolta 770 asukkaalle.

Starkin alueelle on suunniteltu kerrostaloja yhteensä 1 500 asukkaan tarpeisiin. Kaava on ollut ehdotusvaiheessa ja se on tarkoitus tuoda päätettäväksi, kun kaupunki on saanut käytyä vielä tarvittavat neuvottelut maanomistajan kanssa.

Myös Asko 2 -alueen kaava on ollut jo ehdotusvaiheessa. Kaavassa on suunniteltu uusia asuintaloja ns. Asko 2 -rakennuskokonaisuuden länsi- ja itäpuolelle. Uusia asuntoja tulisi yhteensä 1 000 asukkaalle.

Uusi kauppa

Askon alueen kaavassa on asuntojen lisäksi monia muita mielenkiintoisia muutoksia nykytilanteeseen verrattuna. Radan varteen on varattu paikka päivittäistavarakaupalle, joka sijoittuisi Saksalan ja Anttilanmäen suunnasta tulevan kevyenliikenteen tunnelin välittömään läheisyyteen. Kauppa olisi korkeintaan 2 000 neliön kokoinen.

Kaava muuttaisi myös merkittävällä tavalla alueen liikennejärjestelyjä. Kuten oheisista kuvistakin on nähtävissä, Askonkatu menisi länsiosastaan nykyisellä paikallaan Asko 2 -rakennuksen ja nykyisen valtatie 12:n välissä. Asko 2 -rakennuksen jälkeen katu kääntyisi kuitenkin rautatien suuntaan ja sijoittuisi alueen itäosassa radan varteen. Vanhan Asko 2 -tiilirakennuksen jatkeena itäosassa nykyään oleva siipiosa on tarkoitus purkaa.