Vesijärvi kuhisee hyviä tekoja - nyt myös karttapalvelussa

Vesijärveen liittyvät toimenpiteet yllättävät laajuudellaan. Karttapalveluun on merkitty mm. hapettimia, seurantapisteitä, kalanistutuksia ja kosteikkoja.

Aatu Raninen

Vesijärvellä tapahtuu paljon, ja sen seuraamiseksi on on nyt kehitetty karttapalvelu kaiken kansan nähtäville. Puhdas Vesijärvi -sivustolta löytyvä kartta kertoo niistä keinoista, joilla Vesijärveä pidetään kunnossa.

Karttaan on merkitty muun muassa Vesijärveen laskevissa joissa olevia kosteikkoja ja laskeutusaltaita, sekä niihin liittyviä patoja ja kemiallisia käsittelyjä. Nähtävissä on perustiedot, kunnostukset sekä valokuva tai video. Merkitty on myös järveen laskevien jokien suilla olevat kuormituksen mittauspisteet, niiden mittaamat tiedot toimivat vesistöjen hoidon pohjana.

Samoin veden hapettimet ja kaupunkialueen hulevesien käsittelyt, sekä alueen muiden järvien kemialliset käsittelyt ovat kartassa paikoillaan. Lisäksi on merkitty kalojen istutuspaikat sekä hoitokalastuksen paikat.

- Karttapalvelua täydennetään pikku hiljaa myös muiden Lahden seudun järvien osalta, toteaa Vesijärvisäätiön ohjelmajohtaja Heikki Mäkinen.

Lisäksi löytyy monipuolisia kartta-aineistoja, mm. osavaluma-alueita, syvyyskarttoja sekä erilaisia maastokarttoja.

Karttapalvelu on osa Yhteisillä aalloilla -hanketta ja sen teknisestä toteutuksesta vastasi Biwatech Oy. Videot ja valokuvat on otettu kunnostustoimien yhteydessä osana säätiön Vesienhoidon toimenpiteet 2016 -hanketta. Ainestoja on tuottanut myös Lahden ympäristöpalvelut ja toteutuksessa on hyödynnetty avoimia kartta-aineistoja.

Lahden kaupungin vesiensuojelupäällikkö Ismo Malin pitää nyt julkaistua sovellusta tarpeellisena ja pitkään kaivattuna.

- Sen toteutus sopii hyvin Vesijärvisäätiölle, jonka roolina on koordinoida erityisesti Vesijärven hoitoa. Karttapalvelussa on esillä eri toimijoiden vastuulla olevia toimenpiteitä, Malin kiittelee.

Karttapalvelu netissä

Vesijärven ja muiden läheisten järvien hoitotoimenpiteitä ja tilaa voi seurata karttapalvelusta www.puhdasvesijarvi.fi -sivustolla.

Keskustelu