Kaupunki investoi ja velkaantuu edelleen - Paavolan jättikampukselle mietitty yksityistä sijoittajaa

Paavolan kampusalue on 50 miljoonan euron jättihanke. Kaupunki on pohtinut hankkeen siirtämistä yksityiselle sijoittajalle. Juha Peurala

Tommi Berg

Lahden kaupunki on lähdössä kohti tulevaa vuotta talousarviolla, joka on jo valmiiksi lähes kuusi miljoonaa euroa alijäämäinen.

Budjettikirjaa ­esitellessään kaupunginjohtaja Pekka Timonen halusi kuitenkin muistuttaa, että suunta on tarkoitus saada kääntymään parempaan päin. Kaupunki on nousemassa kuopan pohjalta, sillä tänä vuonna Lahden talous on painumassa arviolta 35 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

– Tämä on tehty avoimesti sillä tavalla, mikä oli meidän mielestä järkevää.

Tällä hän tarkoittaa muun muassa sitä, että talousarvion lukuja ei lähdetty muuttamaan paremmiksi esimerkiksi siirtämällä teknisesti joitakin rahaeriä vuodesta toiseen. Timonen muistuttaa, että Lahden tilanne ei ole poikkeuksellinen.

– Tästä vuodesta on muodostumassa Suomen kuntatalouden historian heikoin vuosi euroissa.

Timosen käsityksen mukaan monessa muussakin kaupungissa joudutaankin tekemään ensi vuodeksi alijäämäinen talousarvio.

Lahden kaupungin menoeristä yksi on ylitse muiden: ostot hyvinvointikunta­yhtymältä.

Ensi vuoden talousarviokirjaan tuolle riville on kirjattu tarkalleen ottaen 392,9 miljoonan euron lukema, mikä on lähes puolet kaikista kaupungin menoista. Kuten tänäkin vuonna on nähty, toteutuvaa lukemaa ei voi tässä vaiheessa tietää kukaan.

Lukema perustuu kuntien ja hyvinvointiyhtymän (hyky) kesken käytyihin neuvotteluihin, joissa kunnat suostuivat lopulta yhtymän esittämään 1,5 prosentin menokasvuun.

– Toteutuakseen tuo edellyttää, että hyky onnistuu toimintansa ja taloutensa sovittamisessa yhteen kestävällä pohjalla, sanoo neuvotteluissa mukana ollut konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen.

– Meillä on ollut hyvä keskusteluyhteys ja ymmärrys molemmin puolin, että ikääntyvä väestö tarvitsee palveluita ja toisaalta tulopohja pitää ottaa huomioon. Uskon, että niillä toimenpiteillä, joita hyky toteuttaa, se pystyy hidastamaan kustannuskehitystä – ei siis säästämään, hän painottaa.

Tiukasta taloustilanteesta huolimatta Lahti on jatkamassa poikkeuksellisen suuria investointejaan. Tuoreimman talousarvion ja taloussuunnitelman mukaan Lahti investoi vuosina 2020–2022 yhteensä 280 miljoonaa euroa.

Ennätyksellisen isojen investointien myötä kaupunki jatkaa velkaantumistaan. Talousarvion mukaan ensi vuoden alussa kaupungin omaan käyttöön otettujen lainojen määrä olisi ensi vuoden lopussa 421 miljoonaa euroa, eli 3 491 euroa asukasta kohden.

Kaupungin velkaantumisen uskotaan kääntyvän laskuun ”hyvien taloudellisten olosuhteiden vallitessa vuonna 2023”, kuten kaupunginjohtaja asian ilmaisi.

Talousarviokirjan tekstiviidakon seassa on ohimennen mielenkiintoinen maininta vaihtoehtoisten ratkaisujen etsimisestä yhteen kaupungin isoimmasta investoinnista: ”Taserahoitusvaihtoehdon rinnalla selvitetään kuitenkin koko Paavolan kampuskokonaisuuden toteutuksen ja omistuksen kilpailutusta laadittujen suunnitelmien pohjalta”.

Paavolan kampus on noin 50 miljoonan euron investointi. Konsernipalvelujohtaja Mika Mäkisen mukaan kyseiseen hankkeeseen on tutkittu erilaisia yksityisrahoitusmalleja ja niin sanottuja ppp-malleja eli julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömalleja.

– On aika paljon sijoittajia, jotka etsivät hyviä kohteita, joissa on tasainen varma tuotto, eli vuokralaiset ovat luottokelpoisia ja valmiita pitkäaikaisiin sopimuksiin, Mäkinen toteaa.

Alun perin Paavolan kampuksella piti etsiä yksityinen toteuttaja vain kampusalueen yhteiselle liikuntatilalle. Talousarviokirjan mukaan kyseinen hanke ei herättänyt riittävää kiinnostusta markkinoilla, joten se päätettiin tässä vaiheessa ottaa kaupungin taseeseen.