Lähiaikoina avautuva Kujalan liittymä aloittaa kehätien myötä tapahtuvan liikenteen mullistuksen

Asvaltointi on jo pitkällä tulevassa Launeen liittymässä. Kuvassa näkyvistä rampista ajetaan Uudenmaankadulle idästä eli Liipolan tunnelin suunnasta tultaessa. Tähän kohtaan kehätietä on ennustettu 14 000 ajoneuvon keskimääräistä vuorokausiliikennettä vuonna 2025 ja 14 600 ajoneuvon liikennettä vuonna 2040. Tommi Berg

Tommi Berg

Eteläinen kehätie mullistaa valmistuessaan monin tavoin lahtelaisten vakiintuneita liikkumisreittejä. Vaikka itse kehätien avautumiseen on vielä noin vuosi aikaa, jättihankkeen ensimmäiset vaikutukset näkyvät jo näinä aikoina. Vanhanradankadun päästä avautuu kohta molempiin suuntiin yhteys Nelostielle, kun Kujalan liittymä valmistuu. Liittymän viimeistely on jo loppusuoralla.

– Siinä on oikeastaan jäljellä enää joulupaketin nauhojen kääriminen ympärille. Tavoitteena on, että vielä ennen joulua saataisiin auki, kehätiehankkeen projektipäällikkö Janne Wikström Väylävirastosta toteaa.

Kehätien liikennejärjestelyillä on huomattavia heijastusvaikutuksia koko eteläiseen Lahteen. Kujalan liittymän ja tulevan kehätien on toivottu helpottavan esimerkiksi Saksalankadun ajoittain pahoja ruuhkia, kun Lotilan teollisuusalueelta avautuu raskaalle liikenteelle uusi yhteys moottoritielle.

– Toivomus on, että näin kävisi, toteaa liikennesuunnittelupäällikkö Tarja Tolvanen-Valkeapää Lahden kaupungilta.

Eteläisen Lahden kevyen liikenteen kannalta merkittävä parannus on nähty jo kuluneen syksyn aikana, kun kehätieurakan yhteydessä levennetyn Uudenmaankadun varteen tehty kevyen liikenteen pääväylä otettiin käyttöön vaiheittain. Viimeisin pätkä avautui muutama viikko sitten. Kyseisellä väylällä on erilliset kaistat pyöräilijöille ja jalankulkijoille.

Muita isoja liikennejärjestelyitä eteläiseen Lahteen ei aivan lähiaikoina ole tulossa, sillä esimerkiksi Uudenmaankadun urakat ovat nyt talvitauolla. Myös Luhdantaustankatu pysyy vielä poikki liikenteeltä, vaikka vanhoissa suunnitelmissa sen uumoiltiin avautuvan jo tämän vuoden lopussa.

– Siellä on ollut kantavana ajatuksena, että Porvoonjoenkatua ei katkaista ennen kuin Luhdantaustankatu avautuu liikenteelle. On luvattu, että ne ovat vuorotellen poikki. Kyllä tässä pääsee varmaan talvi yllättämään ennen kuin Luhdantaustankatu on päästy nostamaan Patomäen tunnelin päälle, Wikström toteaa.

Talvikauden jälkeen Luhdantaustankatu on kuitenkin tarkoitus avata, jolloin suunniteltua Porvoonjoenkadun siirtoakin päästään toteuttamaan.

– Se on realistisesti arvioi­tuna suunnilleen toukokuussa, Wikström arvioi.

Kehätien valmistuttua tuleva Launeen liittymä tulee olemaan merkittävä liikenteen solmukohta, kun sen kautta menee kehätien lisäksi levennetyn Uudenmaankadun liikenne.

Tiesuunnitelmaa laadit­taessa on arvioitu, että vuonna 2040 Uudenmaankadulla menisi Renkomäen ja Launeen liittymien välillä lähes 18 000 autoa vuorokaudessa. Se tarkoittaisi noin kolmanneksen kasvua suunnitelmaa laadittaessa tiedossa olleisiin vuoden 2013 lukuihin. Itse kehätiellä liikennettä olisi tuolloin Launeen liittymän länsipuolella noin 17 600 ajoneuvon verran vuorokaudessa ja itäpuolella 14 600 auton ajoneuvon verran.

Kaupungin tavoitteena on, että kaikki sisääntuloliikenne ei pakkaannu Uudenmaankadulle. Tavoitteen toteuttaminen helpottuu, kun eteläiselle kehätien ja Helsingintien risteykseen saatiin vielä Nikulan liittymä vastoin alkuperäistä suunnitelmaa. Kaupunki pyrkiikin jakamaan liikennettä eri reiteille muun muassa opastuksen avulla.

– Helsingintiehän on reitti toriparkkiin ja ihan keskustaan paremminkin kuin Uudenmaankatu, liikennesuunnittelupäällikkö Tolvanen-Valkeapää toteaa.