"Ei meillä ole aiemmin ollut päihdeongelmaa sanana mukana" – uudistettu Lahden strategia tulossa päätettäväksi

Valtuuston on määrä hyväksyä ensi viikon kokouksessaan kaupungin strategia, jonka perusteella kaupunkia viedään kohti vuotta 2030. Oheisessa koosteessa näkyy strategian linjaukset ja tavoitteet.

Strategian iso visio on kirjattu näin: ”Lahti 2030 – Suomen johtavan ympäristökaupungin edelläkävijyys tuo asukkaille hyvinvointia ja yrityksille menestystä”.

Kaupungin strategia-asiantuntija Olli Toivonen toteaa, että strategiaesityksestä on tullut kiittävää palautetta kaupungin ulkopuolisilta sidosryhmiltä selkeydestään.

– Eräänkin palautteen mukaan tämä oli poikkeuksellisen selkeä ja ytimekäs julkisen sektorin strategia, Toivonen naurahtaa.

Toivosen mukaan nyt valmistellussa strategiassa ei ole dramaattista muutosta entiseen verrattuna.

– Kyllä tämä jatkaa strategian isoa kaarta, Toivonen toteaa.

Hän viittaa tässä yhteydessä muun muassa kaupungin pitkään jatkuneeseen ympäristötyöhön.

Strategiapaperin sanastossa on kuitenkin tapahtunut selvä muutos. Perinteiseen ympäristökaupungin asemaan on haettu monipuolisempaa näkökulmaa. Nyt puhutaan ekologisen kestävyyden lisäksi myös sosiaalisesta ja taloudellisesta kestävyydestä.

Entistä selkeämmät painotukset näkyvät myös yksittäisissä linjauksissa.

– Ei meillä ole aiemmin ollut päihdeongelmaa sanana mukana strategiassa. Syrjäytymis- ja päihdeongelmat ovat nyt näkyvämmin esillä, Toivonen toteaa.

Toivonen nostaa esille myös tavoitteen, jonka mukaan Lahti ei tee uudistuksiaan yksin, vaan etsii aktiivisesti kumppaneita.

– Tämä haastaa kaupunkiorganisaatiota, se on vahva ilmaus.

Nykyinen strategiatyö sai alkunsa syyskuussa, jolloin uusi valtuusto pureskeli asiaa ensimmäisen kerran seminaarissaan. Sen jälkeen strategiatyössä on ollut tavalla tai toisella mukana poliitikkojen lisäksi mitä erilaisimpia tahoja, kuten elinkeinoelämän edustajia, korkeakoulupuolen toimijoita ja kaupungin konserniyhtiöitä.

Tavallisia kaupunkilaisia on osallistettu muun muassa Monttu auki -nimisessä keskustelutilaisuudessa, kumppanuuspöydissä ja Lahden joulukylässä. Lapsillekin on järjestetty oma osallistumismahdollisuutensa koulujen kanssa toteutetussa Skididialogissa. Toivosen laskujen mukaan strategiatyössä on ollut jollain tavoin mukana arviolta 870 eri ihmistä.

Lopullisen muotonsa strategia saa vasta valtuuston hyväksynnän jälkeen, joten oheiseen listaukseen voi vielä tulla muutoksia. Maanantaina kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan äänin 8–2 yhden lisäyksen: ”Huolehdimme siitä, että Lahti on hyvän ikääntymisen kaupunki.

Esitys Lahden strategiaksi

Uudistumisen mitattavat tavoitteet

Lahti tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön älykkäiden ja kestävien ratkaisujen kehittämiseen ja liiketoimintaan.

Suomen johtava ympäristökaupunki hyödyntää edelläkävijän potentiaalinsa ja tarjoaa yrityksille sekä asukkaille kestävän kaupunkirakenteen ja kilpailukykyisen liiketoimintaympäristön.

Houkuttelemme uusia yrityksiä Lahden alueelle ketterällä ja monipuolisella kaavoituksella, lupapalveluja sujuvoittamalla sekä seudullisella yhteistyöllä.

Kasvamme kehittyvänä yliopistokaupunkina ja tuemme yritysten kasvua laajalla korkeakoulujen, oppilaitosten ja yritysten yhteistyöllä.

Ratkaisemme työllisyydenhoidon haasteet ja houkuttelemme alueelle osaavaa työvoimaa.

Vahvistamme asemaamme pääkaupunkiseudun lähialueena ja kehitymme kansainvälisenä urheilu-, matkailu- ja tapahtumakaupunkina.

Teemme Lahden keskustasta elävän ja turvallisen sekä parannamme asuinalueiden viihtyisyyttä.

Lahti on hiilineutraali 2025

Kiertotalous-liiketoiminta kasvaa

Yritysten ja työpaikkojen määrä kasvaa

Yrittäjien arvio elinkeinopolitiikasta paranee

Yritysten investoinnit lisääntyvät Lahden alueella

Muuttoliike on positiivinen. Väkiluvun kasvuvauhti vuonna 2026 on 0,5 %

Lahdessa on korkeakouluopiskelijoita 8 500 hlöä v. 2026 ja 10 000 hlöä v. 2030

Koulutustaso nousee

Työllisyys kehittyy positiivisesti

Osaavan työvoiman saatavuus parantuu

Vierailijoiden lukumäärä Lahdessa palaa vuoden 2019 tasolle ja kasvaa sen jälkeen vuosittain 1,5 %

Keskustan viihtyisyys kasvaa

Suurin osa uudesta rakentamisesta sijoittuu kestäville kaupunkirakenteen vyöhykkeille

Lahti on kaikkien lahtelaisten kaupunki, jossa jokaisella on mahdollisuus osallistua yhteisön kehittämiseen.

Edistämme hyvinvointia hyödyntämällä lähiluontoa kestävästi sekä lisäämällä matalan kynnyksen liikunta- ja kulttuurimahdollisuuksia.

Taklaamme syrjäytymistä ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä ja etsimme yhdessä kumppaneiden kanssa ratkaisut päihdeongelmiin.

Tuemme lapsiperheitä, vahvistamme lasten ja nuorten hyvinvointia sekä tarjoamme terveelliset ja turvalliset oppimisen ja kasvun ympäristöt.

Tarjoamme kaikenikäisille asukkaille monipuolisia osallistumisen mahdollisuuksia, ja kehitämme lahtelaisten yhteisöllisyyttä sekä me-henkeä.

Lahtelaiset ovat terveempiä ja liikkuvat enemmän

Päihteidenkäyttö vähenee

Syrjäytymisriskissä olevien määrä vähenee

Lasten ja nuorten terveelliset elintavat, turvallisuuden ja osallisuuden kokemukset sekä koettu hyvinvointi paranevat

Lähiluonnon virkistyskäyttömahdollisuudet kasvavat

Luonnon monimuotoisuus vahvistuu

Matalan kynnyksen liikunta- ja kulttuurimahdollisuuksien saavutettavuus paranee

Aktiivisesti osallistuvien asukkaiden määrä ja osallistumismahdollisuudet lisääntyvät

Lahti on innostava ja palveleva kaupunki, joka tunnetaan uudistuvasta ja kokeilevasta toiminnastaan.

Rakennamme kaupungin toiminnan talouden kestävälle kasvulle.

Emme tee yksin, vaan etsimme aktiivisesti kumppanuuksia ja kehitämme kaupunkia yhdessä erilaisten toimijoiden kanssa.

Hyödynnämme digitalisaation tuomat mahdollisuudet ja kehitämme tiedolla johtamista

Lupaamme sujuvan ja ystävällisen palvelun niin kasvokkain kuin verkossa.

Kaupunki on houkutteleva työnantaja, jossa johtaminen on erinomaista ja henkilöstö on innostunutta sekä motivoitunutta.

Kaupungin tulorahoitus vuonna 2026 riittää kattamaan nettoinvestoinnit

Lahti nähdään hyvänä kumppanina

Tuotamme oikeaa tietoa avoimesti

Palvelukokemus paranee

Maine hyvänä työnantajana vahvistuu

Kaupungin henkilöstön työhyvinvointi parantuu

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut