Ahdistus lisääntynyt, palvelut säilytetty – korona-aika on heittänyt lasten ja nuorten ylle varjoja

Nuorison ahdinko korona-aikana kirvoitti helmikuussa neljältä Suomen suurelta kaupungilta yhteisen hätähuudon, joka ei jäänyt kuulematta Lahdessakaan. Vantaan, Turun, Tampereen ja Jyväskylän edustajien mukaan ( Ilta-Sanomat 11.2.) nuorten masentuneisuus ja yksinäisyys on lisääntynyt, samoin enemmän on havaittu itsetuhoisuutta, väkivaltaa, koulukiusaamista, päihteiden käyttöä ja eriarvoistumista.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialajohtaja Mika Forsberg Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä kantaa myös samaa huolta.

– Selvää on, että tilanteen pitkittyminen ja rajoitustoimenpiteiden kiristyminen myös täällä on kolahtanut moniin ja aiheuttanut angstia myös nuorissa.

Suurimpiin kaupunkeihin verrattuna Päijät-Hämeessä on selvitty hieman vähemmällä etäopetuksella ja harrastusten keskeytyksillä.

– Olennaista on ollut se, että alueellisia ratkaisuja pohdittaessa lasten ja nuorten tilanne on kyetty pitämään keskiössä. Meillä on mielestäni onnistuttu hyvin tässä. Uskon, että eri toimijoiden välinen yhteistyö on ollut yksi Päijät-Hämeen vahvuuksista kriisin hoidossa, Forsberg sanoo.

– Erityistä huolta kannan kuitenkin niistä lapsista ja perheistä, joilla on valmiiksi tuen tarpeita ja haasteita kodin olosuhteissa. Palveluissa on kiinnitettävä huomiota tähän eriarvoisuutta lisäävään uhkakuvaan.

Korona-ajan seurausten lista on Forsbergin mukaan pitkä: muun muassa ongelmien kasautuminen, liikunnallisuuden ja harrastamisen vähentyminen, vanhempien väsyminen ja perheiden taloudelliset haasteet ja kodin tarjoaman tuen heikkeneminen.

– On hyvä huomioida myös meidän lähtötilanne. Ilman koronaakin kannamme yhtymässä huolta alueen lapsista ja lapsiperheistä. Korona-ajasta tiedetään, että esimerkiksi poliisin kotihälytykset lisääntyivät, ja auttaviin puhelimiin tuli enemmän yhteydenottoja.

Päijät-Hämeessä tehdään verrattain paljon lastensuojeluilmoituksia, joskin niiden määrä oli jo ennen koronaa pienessä laskussa.

– Lastensuojelun asiakaskunnan kirjo on moninainen. Kasautuvat ongelmat perheissä aiheuttavat sen, että moni tarvitsee lastensuojelua ja valitettavan moni myös viimesijaista sijoittamista kodin ulkopuolelle.

Erityisen huolestuttavana Forsberg pitää polarisaatiokehitystä.

– Ne jotka saavat vanhemmiltaan riittävästi tukea, porskuttavat kyllä aika hyvin, mutta kaikilla ei ole sellaista tilannetta.

Hyvinvointiyhtymä on Forsbergin mukaan pystynyt korona-aikana jopa parantamaan lapsiin ja nuoriin vaikuttavia palveluita lisäresurssien ansiosta.

– Koronasta johtuen ei ole jouduttu tekemään lasten ja perheiden palvelutoimintaan isoja supistuksia.

Digitaalisten palveluiden ja etäkontaktien osuus on kasvanut.

– Korona aiheutti positiivisessa mielessä digiloikan. Valikoimaa on pystytty monipuolistamaan esimerkiksi chat-palveluilla, ja siirtämällä perhevalmennukset sähköiseen muotoon.

Sen hän näkee erona esimerkiksi 1990-luvun laman jälkimaininkeihin.

– Silloin jouduttiin karsimaan palveluja, eikä niitä kauhean hyvin pystytty nousukaudella palauttamaan. Se oli jälkikäteen arvioiden turmiollista, ja se oppi on muistettava.

– Ollaan koitettu viestinnänkin keinoin tuoda esiin, että palveluja on tarjolla. Mitään selkeää poistumaa palvelujen piiristä ei ole nähtävissä, mikä viime keväänä oli pelkona.

Poikkeusajan monisäikeiset vaikutukset ovat toistaiseksi osin tutkimattomia ja vaikeasti ennustettavia, Forsberg muistuttaa.

– Ihmiset ovat erilaisia vahvuuksineen, heikkouksineen ja tukiverkostoineen. Tämä aika saattaa heittää arjen hyvään tai huonoon suuntaan.

Huolissaan ollaan, mutta ei epätoivoisia, toteaa Lahden sivistysjohtaja Lassi Kilponen lasten ja nuorten tilanteesta.

– Juuri kuultiin, että syömishäiriöt, masennusoireet ja ahdistuneisuus ovat nuorilla lisääntyneet myös Lahdessa.

Hän pitää tärkeänä sitä, että lähiopetuksessa on pysytty niin paljon kuin mahdollista. Viime viikolla kouluun palasivat viikoksi kerrallaan yläkoululaisetkin ns. hybridimallilla.

– 1–6-luokkalaiset ovat olleet koko ajan koulussa, ja olemme pärjänneet altistumistilanteissakin. Rehtoreille ja opettajille kuuluu siitä suuri kiitos.

Ensi lukuvuodelle laaditaan juuri omaa korona-exit-ohjelmaa.

– Pääpaino on siinä, että varmistetaan yläasteikäisten oppilaiden hyvinvointia ja koulussa pysymistä. Jos nyt vieraan kielen sanaluokat ovat vähän hakusessa, nehän ehditään paikkaamaan, mutta miten sinulla menee, on se kysymys. Aikuisilla pitää olla korvat auki tulevina viikkoina.

Korona-aikana tukitoimia ja lähiopetusta on pyritty järjestämään niille nuorille, joilla on suurin tarve sekä riski etäopiskelun kangertelusta.

– Saatiin valtionavustusta aika hyvin käyttöön, piikki on auki, ja aikaa jatkettu syksyyn. Se ei ole ollut eurokysymys.