Lukijalta: Esko voittaa Apotin mennen tullen

Petri Haapa

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on jo vuosia ollut käytössä suomalainen potilastietojärjestelmä Esko. Eskon suurin vahvuus on siinä, että se on kehitetty sairaanhoitopiirin sisällä pitämällä kehittämisessä eri ammattiryhmät mukana ja kehitystyössä on panostettu käytettävyyteen.

Se on toteutettu verkkopohjaisesti, joten sen laajennettavuus uusiin toimipisteisiin on erittäin helppoa. Se on siis rajapinnoiltaan avoin ja modulaarinen järjestelmä – toisin kuin amerikkalaisen toimittajan Apotti-potilastietojärjestelmä. Olennaista Esko-potilastietojärjestelmässä on se, että sitä on kehitetty vähitellen modulaarisesti sairaanhoitopiirin tarpeisiin ja tarpeita silmällä pitäen ja sen käytön suunnittelussa ovat olleet mukana sairaanhoitopiirin omat toimijat.

Apotti on suunniteltu täysin päinvastaisella tavalla ja mukaan on ympätty kaikkea mahdollista kuvitellen, että kerralla suunniteltu monoliitti ratkaisee myös kerralla kaikki ajateltavissa olevat asiat.

Toisin sanoen Apotin yhtenä suurena ongelmana on modulaarisuuden puute.

Se taas vaikuttaa kaikkeen. Tarina kertoo siitä stand up -koomikosta, joka joutui sairaalahoitoon. Häneltä mitattiin mm. verenpaine. Mittaus kuitenkin jostain syystä epäonnistui. Lounasaikaan hoitaja tuli kertomaan hänelle, että et saa ruokaa, koska potilasjärjestelmämme tietojen mukaan olet kuollut.

Apotissa on havaittu olevan myös monia muita vakavamminkin potilasturvallisuutta vaarantavia ongelmia, jotka ovat hankalia ja kalliita korjata. Oma lukunsa ovat myös Apotin tietosuojaongelmat, joihin jo viime kesänä tietosuojavaltuutettu kiinnitti huomiota.

Käytettävyyssuunnittelu on Esko-potilastietojärjestelmää rakennettaessa on ollut luonnollisestikin kunnollista, ja useissa käyttäjäkokemuskyselyissä järjestelmä on saanut hyvää palautetta niin lääkäreiltä kuin hoitajiltakin.

Lahden kannalta on arveluttavaa, että kun se on muun maakunnan tavoin siirtynyt osaksi HYKSin erva-aluetta, jossa on käytössä Apotti-potilastietojärjestelmä, niin me olemme lukinneet itsemme tähän potilastietojärjestelmään. Eikä maakuntatasolla voida varmaan erikseen päättää potilastietojärjestelmästä, vaan sen on oltava rajapinnoiltaan yhteensopiva Apotin kanssa, eli käytännössä Apotti

Keskustelu