Ämpärillinen | Ei kunnolla demokratiaa eikä ammattimaisuutta

Kaupungin omistamien yhtiöiden hallituksiin on perinteisesti istutettu poliitikkoja, mikä on herättänyt jo pitkään myös kritiikkiä.

Arvostelijoiden mielestä hallitukseen pitäisi saada nykyistä enemmän riippumattomia asiantuntijajäseniä. Perusteluna on ollut, että yhtiöiden liiketoiminta- ja kilpailuympäristö muuttuu yhä vaativammaksi, joten pelkällä puoluekirjalla ei pitkälle pötkitä hallitustyöskentelyssä.

Perinteisesti tähän ollut tapana vastata, että yhtiöt ovat kaupunkilaisten yhteistä omaisuutta, joten niitä pitää myös hallita demokraattisesti. Tämän on katsottu toteutuvan silloin, kun vaaleihin osallistuneet puolueet nimeävät edustajiaan hallituksiin suunnilleen vaalituloksen mukaisesti.

Lahden politiikan paikkajakokriisin jäljiltä yhtiöiden hallituspaikat jaettiin tällä kertaa siten, että paikkoja meni vain kolmelle isoimmalle ryhmälle. Lopputulos onkin epämääräinen ja puolivillainen sekamelska, joka ei oikein kunnolla toteuta mitään kunnallisen yhtiön hallituskokoonpanolle asetettua ihannetta.

Demokraattisuudesta ja äänestäjien tahdon toteutumisesta ei kannata kovin vakavasti puhua, kun pienryhmät on sivuutettu kokonaan paikkoja jaettaessa. Niiden edustajat muodostavat kuitenkin kolmanneksen nykyisen valtuuston vahvuudesta.

Demokratianäkökulmasta tinkiminen olisi ymmärrettävää ja hyväksyttävää, jos hallituskokoonpanot olisi tehty aidosti yhtiöiden liiketoiminnan ehdoilla ja asiantuntijuutta korostaen. Nyt niin ei ole tapahtunut, vaan hallitukset ovat edelleen pääasiassa umpipoliittisia. Asiantuntijuuden ja jatkuvuuden kannalta on myös ongelmallista, että poliitikkojen valitseman hallituksen kokoonpano saattaa vaihtua kertarysäyksellä lähes kokonaan vaalikausien välissä.

Lopputulos on epämääräinen ja puolivillainen sekamelska.

Muutama poikkeus vahvistaa säännön. Hallituksissa on nykyään yksittäisiä riippumattomia jäseniä, mikä on hyvä alku. Lahti Energian puheenjohtajana puolestaan jatkaa tälläkin vaalikaudella pitkän linjan yritysjohtaja Jukka Ottela, joka istuu paikalla kokoomukseen nimittämänä, mutta kuitenkin politiikan ulkopuolisena asiantuntijana.

Tätä nimitystä tehdessään kokoomus onkin toiminut puheidensa mukaisesti, onhan puolue peräänkuuluttanut jo pitkään kaupungin yhtiöiden hallitustyöskentelyyn lisää ammattimaisuutta ja asiantuntemusta.

Oheisessa koosteessa on listattu äskettäin nimetyt kaupungin yhtiöiden hallitukset sekä hallituksen jäsenten saamat äänimäärät kuntavaaleissa. Kuten listasta näkyy, paikkoja ei todellakaan ole jaettu vain ja ainoastaan äänimäärien mukaan.

Läheskään kaikki hallitusjäsenet eivät ole yltäneet vaaleissa edes varavaltuutetun paikalle. Pienryhmät ovatkin arvostelleet tämäntyyppistä menettelyä huomauttamalla, että isot puolueet pyrkivät käytännössä pitämään mahdollisimman suuren joukon omia jäseniään tyytyväisinä, mikä helpottaa tulevien vaalien ehdokashankintaa.

Muutaman kymmenen ääntä saaneiden hallitusjäsenten nimitykset voisivat olla ymmärrettäviä, jos valitun henkilön taustalla on raudanlujaa osaamista ja ammattimaisuutta juuri kyseisen yhtiön tarpeisiin. Jokainen voi miettiä, onkohan ihan kaikissa tapauksissa näin.

Raha liittyy tähänkin ku­vioon olennaisesti niin yksittäisten henkilöiden kuin puolueiden näkökulmasta, joten koosteessa on myös tiedot yhtiön hallituksissa nykyään maksettavista palkkioista.

Hallitusten jäsenet ja vaaleissa saadut äänet

Nastolan virastotalokiinteistö

pj. Jukka Ottela (kok.), ei ollut vaaleissa ehdokkaana

vpj. Mika Kari (sd.), 1 264 (valtuutettu)

Kimmo Virtanen (sd.), 44

Sanna Mäkinen (sd.), 149 (varavaltuutettu)

Neea Similä (sd.), 152 (varavaltuutettu)

Jukka Ruhberg (kok.), 216 (valtuutettu)

Merja Vahter (kok.), 352 (valtuutettu)

Tuomas Sorsa (ps.), 406 (valtuutettu)

Tuija Saloranta (ps.), 347 (valtuutettu)

Riippumaton jäsen: Outi Ervasti

pj. Pasi Karjalainen pj. (sd.), 263 (valtuutettu)

vpj. Rami Lehto, vpj. (ps.), 1536 (valtuutettu)

Harri Rummukainen (sd.), 39

Hanna Koskela (kok.), 113

Hannu Rahkonen (kok.), 556 (valtuutettu)

Saija Granlund (ps.), 172 (varavaltuutettu)

Riippumaton jäsen valitaan myöhemmin.

pj. Jetta Laakso, pj. (sd.), 287 (valtuutettu)

vpj. Jani Wallenius, vpj. (kok.), 756 (valtuutettu)

Kari Lempinen (sd.), 122 (varavaltuutettu)

Heikki Moilanen (sd.), 84

Minna Heikkinen (kok.), 174 (varavaltuutettu)

Ville-Veikko Elomaa (ps.), 509 (valtuutettu)

Maarit Tuomi (ps.), 320 (valtuutettu)

asiantuntijajäsen: Tuomas Välimäki

pj. Francis McCarron (kok.), 361 (valtuutettu)

vpj. Jari Hartman (sd.), 157 (varavaltuutettu)

Mikko Virtanen (ps.), 61

pj. Raimo Kiljunen (kok.), 207 (valtuutettu)

vpj. Marjut Hakala (sd.), 131 (varavaltuutettu)

Juha Ilmoniemi (ps.), 104 (varavaltuutettu)

pj. Heikki Moilanen (sd.), 84

Susanna Norja (kok.), 170 (varavaltuutettu)

Sami Kivi (ps.), 114 (varavaltuutettu)

pj. Seija Kraft-Tapionsalo (kok.), 77

Eija Sintonen (sd.), ei ollut vaaleissa ehdolla

Ismo Nygren (ps.), 76

asiantuntijajäsen: Martti Tokola

pj. Jarkko Nissinen (sd.), 127 (varavaltuutettu)

vpj. Marko Varjonen (kok.), 144 (varavaltuutettu)

Ville Sipilä (sd.), 76

Susanna Soppi (sd.), 20

Terttu Pohjolainen (kok.), 105

Vesa Salminen (ps.), 67

Päivi Granlund (ps.), 27

riippumaton jäsen: Kai Huotari

pj. Ville-Veikko Elomaa (ps.), 509 (valtuutettu)

vpj. Arja Rantala (kok.), 27

pj. Riitta Erviä (sd.), 54

vpj. Ville Jäntti (kok.), 42

Sami Suontama (ps.), 169 (varavaltuutettu)

pj. Juha Viljamaa (ps.), 302 (valtuutettu)

vpj. Harri Numminen (kok.), ei ollut ehdokkaana

Risto Paulamäki (sd.), 41

Satu Lehtola (sd.), 123 (varavaltuutettu)

Tomi Paakkunainen (sd.), 10

Lea Smolander (kok.), 156 (varavaltuutettu)

Carita Lindqvist (ps.), 62

Riippumaton jäsen valitaan myöhemmin.

pj. Jari Oivo (kok.), 116

vpj. Mira Nieminen (ps.), 777 (valtuutettu)

Tapani Ripatti (sd.), 234 (valtuutettu)

Hanne Savolainen (sd.), 59

Antti Kuusinen (sd.), 92

Sari Niinistö (kok.), 646 (valtuutettu)

Martti Mäkelä (ps.), 127 (varavaltuutettu)

Riippumaton jäsen: Timo Everi

pj. Juha Viljamaa (ps.), 302 (valtuutettu)

vpj. Harri Numminen (kok.), ei ollut ehdokkaana

Lea Smolander (kok.), 156 (varavaltuutettu)

Risto Paulamäki (sd.), 41

Satu Lehtola (sd.), 123 (varavaltuutettu)

pj. Riitta Erviä (sd.), 54

vpj. Harri Metsänen (kok.), 68

Sirpa Hassinen (kok.), 20

Juha Viitanen (ps.), 168 (varavaltuutettu)

Pj. vuosipalkkio (sis. konsernilisä): 9 000 euroa

Varapj. vuosipalkkio: 4 500

Kokouspalkkio: 145

Pj. vuosipalkkio (sis. konsernilisä): 7 500

Varapj:n vuosipalkkio: 3 750

Kokouspalkkio: 145

Pj. vuosipalkkio (sis. konsernilisä): 7 500

Varapj:n vuosipalkkio: 3 750

Kokouspalkkio: 145

Puheenjohtajan vuosipalkkio: 5 000

Varapj:n vuosipalkkio: 2 500

Kokouspalkkio: 145

Pj. vuosipalkkio (sis. konsernilisä): 7 500

Varapj:n vuosipalkkio: 3 750

Kokouspalkkio: 145

Pj. vuosipalkkio (sis. konsernilisä): 6 750

Varapj:n vuosipalkkio: 3 375

Kokouspalkkio: 145

Pj. vuosipalkkio: 4 500

Varapj:n vuosipalkkio: 2 250

Kokouspalkkio: 145

Pj. vuosipalkkio (sis. konsernilisä): 6 750

Varapj:n vuosipalkkio: 3 375

Kokouspalkkio: 145

Pj. vuosipalkkio: 4 500

Varapj:n vuosipalkkio: 2 250

Kokouspalkkio: 145

Pj. vuosipalkkio: 4 000

Varapj:n vuosipalkkio: 2 000

Kokouspalkkio: 135

Pj. vuosipalkkio (sis. konsernilisä): 6 000

Varapj:n vuosipalkkio: 3 000

Kokouspalkkio: 135

Pj. vuosipalkkio (sis. konsernilisä): 6 750

Varapj:n vuosipalkkio: 3 375

Kokouspalkkio: 145

Kokouspalkkio: 100

Pj. vuosipalkkio: 1 500

Varapj:n vuosipalkkio: 750

Kokouspalkkio: 135

Kokouspalkkio: 100 euroa