Lukijalta: Kiinteistöliitto Päijät-Hämeen hallitus jatkaa härskiä kokouskäytäntöä

Eero Ravantti, Tuomo Noukkala, Eero Virkki

Kiinteistöliitto Päijät-Häme ry:n varsinainen kokous on kutsuttu koolle 14.9. Lahden Seurahuoneelle. Kokouskutsu ja asialista on toimitettu jäsenille 18.8. Kikkailemalla laadittu asialista ja yhdistyksen verkkosivuilla julkaistu puutteellinen kokousaineisto osoittavat selvästi, että pöytä kokoukseen on etukäteen tietoisesti katettu siten, että tilaa jäsentaloyhtiöiden esitysten lainmukaiselle käsittelylle ei ole.

Tämä on suoraa jatkoa hallituksen lain ja hyvän kokouskäytännön vastaisille menettelyille liittyen vuosi sitten 16.9.2020 pidettyyn varsinaiseen kokoukseen. Seuraavassa pari esimerkkiä.

Sääntöesitystämme yhdistyksen hallitus ei useista vaatimuksistamme huolimatta suostunut sisällyttämään kokousaineistoon kaikkien jäsenten (1 825) tutustuttavaksi, vaan se lähetettiin viime tipassa sähköpostitse ainoastaan kokousosanottajille (65) ja säätiöhankkeen keskeyttämistä koskevan esityksen hallitus lakaisi kokonaan maton alle.

Toinen esimerkki liittyy vuosikokouksen pöytäkirjaan. Monista muistutuksista huolimatta kokouspöytäkirja valmistui ja julkaistiin jäsensivuilla vasta viisi kuukautta myöhemmin!

Sitten takaisin tulevaan kokoukseen, sen asialistaan ja kokousaineistoon. Edustamamme kolme taloyhtiötä ovat jo viime keväänä jättäneet kirjallisesti kolme esitystä yhdistyksen hallitukselle käsiteltäviksi yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa. Esitykset koskevat yhdistyksen sääntöjen muuttamista, sääntöjä täydentävää uutta vaaliohjesääntöä sekä säätiövalmistelun keskeyttämistä.

Mitä verkkosivuilla julkaistuun kokousaineistoon tulee, kaikki yllä mainitut esityksemme hallitus on jättänyt julkaisematta ja siten estänyt jäseniä tutustumasta esityksiin etukäteen. Olemme 19.8. toistaneet kiinteistöyhdistyksen hallitukselle sähköpostitse vaatimuksemme poisjätettyjen asiakirjojen liittämisestä viivytyksettä jäsensivustolla julkaistuun kokousaineistoon. Mikäli yhdistyksen hallitus ei korjaa laiminlyöntiään, se syyllistyy moitittavaan sekä yhdistyksen sääntöjen ja hyvän kokouskäytännön vastaiseen toimintaan.

Kokouksen 19-kohtaisesta asialistasta ilmenee, että kolmesta esityksestämme vain kaksi on otettu asialistalle ja nekin häntäpäähän. Esitystämme yhdistyksen vaaliohjesäännöksi ei mainita sanallakaan.

Kohdassa 5. on mainittu ”Yhdistyksen sääntöjen uudistaminen (sääntöesitys nähtävillä kokouksessa)”. Ilmeisesti tällä tarkoitetaan hallituksen sääntöesitystä. Vasta kohdassa 17. löytyy jäsentaloyhtiöiden ”As Oy Jalkarannan-Metsän, As Oy Hörölänkatu 2–6:n ja As Oy Honkakatu 2:n esitys yhdistyksen uusiksi säännöiksi (sääntöesitys on nähtävillä kokouksessa)”. Esitysten eriyttäminen ei ole hyväksyttävää, vaan molemmat samaan asiakokonaisuuteen kuuluvat esitykset tulee käsitellä samassa kohdassa.

Kohdassa 16. ”Päätetään Päijät-Hämeen Kiinteistösäätiölle siirrettävän pääoman suuruudesta” ja kohdassa 18. Muut asiat on mainittu ”Jäsentaloyhtiöiden tekemä esitys Päijät-Hämeen Kiinteistösäätiön valmistelun keskeyttämisestä”. Ei käsittelyjärjestys voi olla tämä, vaan esityksemme valmistelun keskeyttämisestä tulee käsitellä ensin. Siirrettävän pääoman suuruuteen ei tarvitse ottaa kantaa ollenkaan, mikäli kokouksen päätökseksi esityksemme mukaisesti tulee säätiövalmistelun keskeyttäminen!

Nyt jos koskaan taloyhtiöiden ja taloyhtiöpäättäjien on aika herätä horroksesta ja toimia, osallistumalla vuosikokoukseen tai valtuuttamalla luotettava henkilö edustamaan taloyhtiötä. Valittavana ovat sisäänpäin käpertyneen hallitusvetoisen linjan jatkaminen tai jäsenten tarpeisiin perustuva, toiminnan ja palveluiden jatkuvaan kehittämiseen perustuva vaihtoehto. Ilman jäsentaloyhtiöiden laajaa heräämistä ja niiden hallitusten aktivoitumista on odotettavissa, että vanha valta eli korvaamattomaksi itsensä kokeva hyvävelikerho jatkaa salailevaa ja jäsenten etuja polkevaa linjaansa.

Muutos on mahdollisuus ja muuttumattomuus on uhka. Esityksemme tähtäävät yhdistyksen hallinnon keventämiseen, palvelujen monipuolistamiseen ja paikallisten palveluresurssien vahvistamiseen. Viime kädessä tärkeintä on rakentaa uusi jäseniä arvostava, avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen perustuva toimintakulttuuri, jossa taloyhtiöiden etu on ykkönen.

Me lahtelaiset taloyhtiöaktiivit olemme perustaneet ja ylläpidämme kahta Facebook-ryhmäsivustoa, joilla keskustellaan ensisijaisesti taloyhtiöiden asemaan ja edunvalvontaan liittyvistä aiheista sekä jaetaan aihepiiriin liittyviä julkaisuja ja linkkejä

Sivusto nimeltä ”Talo­yhtiöiden etu on ykkönen” on kaikille avoin ja julkinen. Lisäksi käytössä on suljettu, vain Kiinteistöliitto Päijät-Hämeen jäsentaloyhtiöiden hallitusten jäsenille tarkoitettu sivusto ”Päijät-Hämeen taloyhtiöpäättäjät”, jossa käsitellään yhdistyksen jäsenten kesken käsiteltäviä asioita.

Kirjoittajat ovat lahtelaisten taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajia

Kommentoi