Lukijalta: Taide- ja muotoilukeskuksella on selkeä vuokrasopimus

Jouni Arola

Kaupunginvaltuutettu Jorma Ratia on selvittänyt omasta näkökulmastaan ( Uusi Lahti 10.6.) LAD Lahden Taide- ja muotoilukeskuksen vaiheita. Ratian mielipidekirjoituksessa on kuitenkin oletuksia ja ristiriitaisia väitteitä.

15.1.2018 Lahden kaupunginvaltuusto päätti taide- ja muotoilukeskuksen perustamisesta edellyttäen, että keskuksen käyttöön tarjotuista Malskin kiinteistöön sijoittuvista toimitiloista päästään kaupunkia tyydyttävään vuokrasopimukseen.

Hyväksytty tarjous oli kuukausivuokratasossa 55 500 euroa (alv 0 %) kokonaistilavolyymillä 3 610 neliömetriä huoneistoalaa. Tarjouksessa vuokrahinta oli sitova kymmenen prosentin tarkkuusmarginaalilla, jolloin vuokratason vaihteluväliksi muodostuu 49 950 – 61 050 euroa kuukaudessa (alv 0 %) huhtikuun 2017 hintatasossa.

Toimitilajohtaja Mauri Koistinen on viranhaltijapäätöksellään 10.4.2018 hyväksynyt esisopimuksen toimitilojen vuokraamisesta Taide- ja muotoilukeskukselle.

Esisopimuksen vuokrausehdot on esitelty liikunta- ja kulttuurilautakunnassa 21.3.2018 pykälässä 21 sekä kaupunginhallituksessa 26.3.2018 pykälässä 80. Esisopimus on allekirjoitettu 7.5.2018

Esisopimuksessa todetaan ”Kiinteistö Oy Vanha Panimon tarkoituksena on Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen luovuttaa kiinteistöt ja hanke sijoittajaostajalle, joka toteuttaa Hankkeen ja solmii Kaupungin kanssa lopullisen Vuokrasopimuksen.”

Taide- ja muotoilukeskuksen vuokrasopimus on allekirjoitettu 17.12.2018. Vuokrasopimuksessa kaupungin vuokranantajana on kiinteistösijoitusyhtiö Kielo 4 Trio Oy.

Malskin kiinteistön omistus on siirtynyt KOy Lahden Panimolle. Tämä on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, jonka omistajana on Kielo 4 Trio Oy. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeiden omistaminen oikeuttaa hallitsemaan tiloja eli osakkeiden omistaja voi myös vuokrata tiloja.

Kaupungin hallintosäännön mukaan toimitilajohtajalla on toimivaltuus tehdä vuokrasopimus annettujen taloudellisten raamien puitteissa. Vuokrasopimuksen ehdot ovat esisopimuksen mukaiset.

Vuokrasopimuksessa todetaan, että vuokranantaja sitoutuu edellä mainitussa esisopimuksessa tarkoitetun rakennushankkeen tinkimättömään toteuttamiseen. Vuokrasopimuksen mukaisesti LAD Taide- ja muotoilukeskus valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.

Toimitilajohtaja

Lahden kaupungin Tilakeskus

Keskustelu