Lukijalta | Rikkooko kaupunginhallitus lakia suojellessaan Spatiumin toimintatapoja?

Kirjoitin jo toissa vuonna epäilyistäni, että Spatium oy toimii yrityksenä harmaalla vyöhykkeellä ja sen toimintatavoissa esiintyy jopa epäilyttäviä piirteitä, mitä tulee yhtiön rahankäyttöön ja halli­tuksen työskentelyyn ilman omistajaohjauksen valvontaa ( ESS 23.8.2018).

Lahtelainen Martti Ruuskanen teki perustuslain hänelle suomin valtuuksin kantelun eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle, koska hän ei saanut haluamiaan tietoja riittävän ajoissa, vakka oli tehnyt kaupunginhallitukselle Spatiumia koskevan kuntalaiskantelun vuonna 2018.

Ruuskanen oli tuolloin ihmetellyt, miksi Spatium hakee toimitilavuokraukseen päällikköä, vaikka toimitusjohtajalle oli juuri maksettu iso bonus yhden toimitilan vuokrauksesta ja lisäksi hän kyseenalaisti työpaikkahaastattelussa käytetyn rekrytointikonsultin tarpeellisuuden.

Myöhemmin Ruuskanen lähetti kaupunginhallitukselle vielä kiirehtimiskirjeen, kun vastausta ei kuulunut. Lopulta Ruuskanen sai konsernipalvelujohtajan kirjoittaman vastauksen maaliskuussa 2019, seitsemän kuukautta kantelunsa jälkeen. Ympäripyöreässä vastauksessa ei menty yksityiskohtiin vedoten yhtiön sisäisiin asioihin.

Tämän vuoden tammikuussa tekemässään ratkaisussa apulaisoikeusasiamies edellytti ja vaati, että Lahden kaupunginhallituksen pitää vastata kantelija Martti Ruuskaselle kolmen kuukauden määräajassa. Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin oli tyytymätön kaupungilta saamaansa selvitykseen asiasta:

”Kaupunginhallituksen menettely ei täytä hyvän hallintotavan perusteisiin kuuluvaa velvollisuutta vastata riittävän yksilöityihin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Tämä menettely on mielestäni lainvastainen”.

Myös apulaisoikeusasiamiehellä itsellään oli vaikeuksia saada haluamiaan tietoja.

Myös apulaisoikeusasiamiehellä itsellään oli vaikeuksia saada halua­miaan tietoja:

”Lahden kaupunginhallituksen kantelun johdosta antama selvitys on puutteellinen, kun siinä ei anneta selvitystä siitä, miksi kaupunginhallitus huolimatta oikeusohjeista on laiminlyönyt kantelijan tiedusteluihin vastaamisen eikä selvitä sitä, onko kaupunginhallitus korjannut laiminlyöntinsä. Lisäksi kaupunginhallituksen lähettämässä vastineessa ei ollut konsernijohtajan vastausta 29.3.2019, joka jouduttiin tilaamaan erikseen. Pidän myös tätä kaupunginhallituksen ylimmälle lainvalvojalle antamaa selvitysvelvollisuuden laiminlyöntiä ja puutteellisuutta lainvastaisena.”

Päätöksessä otetaan kantaa myös Ruuskaselle annetun vastauksen sisältöön: ”Käsitykseni mukaan kaupunginhallituksen kantelun johdosta antama vastaus on yleisluonteisuutensa johdosta puutteellinen”.

Tämä kaikki osoittaa selvästi sitä outoa salailun ja kieroilun ilmapiiriä, johon Lahden johto näyttää syyllistyneen. Tämä on siis ilmiselvästi Suomen lain vastaista toimintaa!

Miksi kaupunginhallitus toimii näin ja yrittää vielä peitellä toimintaansa ? Eihän luottamusta äänestäjiin tällä tavalla voi yrittää rakentaa demokraattisessa järjestelmässämme.

Veronmaksajana tämä hällä väliä -tyyli ihmetyttää minua ja montaa muuta suuresti, samalla tavoin kuin Lahden valtuutettujen halu ja saamattomuus tarttua topakasti näihin asioihin.

Istuuko tämän tiedon ja salailun päällä sama mies, jonka kompetenssia on epäilty jo monta vuotta eri lahtelaismedioissa, omistajaohjausta hoitavan konserni- ja tilajaoston puheenjohtaja Aleksi Mäntylä?

Kuka on pääsyyllinen siihen, että Lahti-konsernien läpinäkyvyys on Venäjän valtion luokkaa? Miksi Spatium ei noudata hyvää hallintotapaa ja suostu vastaamaan sille tehtyihin kysymyksiin? Mäntylän pitäisi jaoston ja Lahden ylimpänä omistajanohjauksen päällikkönä tehdä näin jo asemansa vuoksi.

Spatium oy on epäonnistunut niin Kisapuiston stadionin rakentamisasiassa kuin suhteettomien palkkioittensa ja mielettömien bonustensa myöntämisessä aiheettomasti sellaisesta työstä, jota voidaan pitää muissa Lahden sisaryhtiöissä täysin normaalina työntekijän työsuorituksena. Eihän se ole hullu, joka pyytää, vaan se, joka maksaa.

Toivon, että tästä Spatiu­min oudosta toiminnasta syntyy aitoa arvokeskustelua lahtelaisten veronmaksa­jien ja valtuutettujen välille. Yhdessähän meidän pitäisi kaiken järjen mukaan toimia.

Olen huolissani yksilön oikeusturvasta silloin, kun se on ristiriidassa kaupungin ylimmän johdon kanssa, ja tätä salaillaan. On vapaan tiedonvälityksen velvollisuus kertoa näistä asioista kaupunkilaisille, muuten Lahden läpinäkyvyys ei täytä hallintolain edellyttämiä lainkohtia.