Teemat

Vihreiden ryhmäpuheenvuoro, Aleksi Mäntylä

Käsillämme oleva talousarviokirja on historiallinen ainakin parista syystä. Ensinnäkin se on uuden yhdistyvän Lahden ja Nastolan ensimmäinen talousarviokirja. Tämän kirja luo taloudelliset raamit sille, miten uutta Lahtea lähivuosina rakennetaan. Sen taustat ovat yhdistymissopimuksen kirjausmuodoissa ja niitä se myös kiitettävästi mukailee.

Toinen asia, mikä tekee tästä talousarviokirjasta erikoisen, on se tapa, miten se on tehty. Normaalisti lautakunnat käsittelevät talousarviota, ennen kuin se menee hallituksen käsittelyyn. Tällä kertaa näin ei käynyt, vaan talousarviokirja on pääosin virkamiesjohdon ja yhdistymishallituksen käsialaa. Meillä Vihreissä on ollut prosessin aikana toisinaan vaikeaa tietää, missä mennään, koska puolueeltamme puuttuu kokonaan läsnäolo yhdistymishallituksesta. Olemmekin monesti olleet huhupuheiden varassa linjauksia miettiessämme. Tämän koimme toisinaan haastavaksi. Tähän myös ryhmäjohtaja valtuutettu Leena Mantere viittasi puheenvuorossaan.

Sanottakoot kuitenkin prosessin kunniaksi, että siitä huolimatta, vaikka meiltä on puuttunut läsnäolo yhdistymishallituksesta, olemme saaneet mahdollisuuden esittää mielipiteemme talousarviokirjan sisällöstä. Koemme myös vaikuttaneemme sen sisältöön jonkin verran, etenkin joukkoliikenteen ja sivistystoimen palveluverkon osalta. Voimmekin yhtyä niiden henkilöiden joukkoon, joiden mielestä talousarviokirjaa on valmisteltu hyvässä hengessä.

Aivan kaikessa emme kuitenkaan ole talousarviokirjan kanssa täysin samaa mieltä. Vihreiden mielestä sivistystoimialan palveluverkkoesitystä ei tulisi lyödä lukkoon niin tarkasti kuin talousarviokirjassa on kirjattu. Emme ole tästä tekemässä muutosesityksiä, mutta tarvittaessa olemme sellaisia tukemassa, jos niitä kokouksen aikana esille tuodaan ja ne ovat kantojemme kanssa samalla linjalla. Olemme jättämässä myös ponsiesityksen koskien joukkoliikenteen lippujen hintoja, mutta tästä enemmän myöhemmin.

Kokonaisuutena talousarviokirjan käsittely ja muukin yhteistyö lahtelaisten ja nastolalaisten välillä on sujunut varsin kiitettävästi ja yhteishenkeä nostattavasti. Toivon, että tämä yhteishenki tästä vain paranee ensi vuoden aikana, kun käärimme hihat ylös ja lähdemme yhdessä rakentamaan uutta ja uljasta Lahtea. Meillä on edessämme muun muassa uuden kaupungin strategian tekeminen. Se määrittelee kaupunkimme tulevaisuuden suunnan.

Toivon tulevalle kaupungillemme menestystä ja Vihreää tulevaisuutta!

Kiitos.

Suosittelemme