Teemat

Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoro, Elisa Lientola

Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut,

Tämä talousarvioprosessi on ollut poikkeuksellinen. Ilman lautakuntavalmistelua, jonka kautta normaalitilanteessa tiedämme paremmin miten raami tulee vaikuttamaan palveluihin ja siihen millaisten valintojen edessä käyttösuunnitelmia tehdessä ollaan. Nyt osin valmistelun ja osin luonnollisesti siksi että tässä yhdistymistilanteessa 1+1 ei ehkä välttämättä olekaan kaksi, meidän on tunnustettava että voimme tehdä vain parhaamme tulevaisuutta luodatessamme.

Jos prosessi on ollutkin haastava, jopa pelottava, on neuvotteluilmapiiri ollut rakentava ja positiivinen, mistä suuri kiitos jokaiselle valtuutetulle ja virkamiehelle joka on tietoa jakanut. Uudessa tilanteessa on myös otettu käyttöön uusia keinoja poliittisen prosessin parantamiseksi, joille toivomme jatkoa.

Vasemmistoliiton Lahden valtuustoryhmälle julkisten palveluiden turvaaminen kaupunkilaisille mahdollisimman tasa-vertaisesti on ydinkysymys. Kaupunki on olemassa ihmisiä varten. On selvää että talousarvio ei ole yhdenkään puolueen näköinen, vaan valtuuston valtasuhteiden summa johon valtakunnan politiikka asettaa reunaehtoja.

Sosiaali- ja terveydenhuollon budjettiin tehtiin tarpeellinen pieni lisäys jo kaupunginjohtajan toimesta ja resurssien painopistettä hiukan hivutettiin perusterveydenhuollon eduksi. Vain toimiva ja ajoissa saavutettava perusterveydenhuolto ja varhainen puuttuminen voivat tuoda säästöjä sosiaali- ja terveyssektorille samalla kun terveydellisten haittojen varhainen hoito myös parantaa elämänlaatua.

Hallituksen päätös heikentää varhaiskasvatusta poistamalla subjektiivinen päivähoito-oikeus on harha-askel joka toivottavasti ymmärretään pian korvata. Laadukas varhaiskasvatus ei ole lasten säilömistä aikuisten työssäkäynnin ajaksi, vaan pedagogisesti tavoitteellista toimintaa ja yksi parhaista ennaltaehkäisevistä palveluista. Päivähoidossa voidaan havaita haasteet lapsen kehityksessä ja se voi olla uupuneen vanhemman pelastusrengas. Varhaiskasvatus ei saa olla ehdollista eikä säästökohde.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä pitää tärkeänä suunnitella palveluverkkoa pitkälle tulevaisuuteen, niin että tilat muuntuvat käyttötarpeen mukaan ikäluokkien tullessa ja mennessä. Toivottavasti jatkossa meillä ei synny ikäluokkia jotka käyvät koko peruskoulunsa remontin keskellä parakeissa. Muutokset aiheuttavat aina epävarmuutta ja luopumisen tuskaa ja turhautumista. Jos palkintona on parempien opetusresurssien turvaaminen kasvavien kiinteistökulujen sijaan ja samalla päästään eroon riskikiinteistöistä, niin muutos kannattaa. Valtuutetun tehtävä olisi helppoa jos jokainen saisi tehdä mieleisensä kouluverkon tyhjästä ja viitata kintaalla nykyisyydelle.

Virheistä on tässäkin kaupungissa opittu. Peruskorjaus tarkoittaa nyt perusteellista korjausta, purkamista niin pitkälle kuin tarve vaatii, riskien ei uskota enää häviävän tiivistämällä. Tiirismaan kiinteistön kohtaloa ei kukaan tiedä. Kukaan ei voi taata uudisrakennuksenkaan turvallisuutta sataprosenttisesti ja vaikka esimerkkejä epäonnistuneista menneiden vuosien peruskorjauksista on, niin on myös onnistumisista. Meille kaikille on tärkeää että lapsemme, nuoremme ja henkilöstömme voivat jatkossa hyvin.

Työttömyys on Lahden seudun suurin ongelma. Työttömyys ei ole valinta. Työttömyydellä on talouden lisäksi inhimilliset ja sosiaaliset seuraukset. Haaskaamme tällä hetkellä valtavan osaamispotentiaalin ja monen nuoren tulevaisuuden suunnitelmat ja kova työ valuvat hukkaan. Meidän on kyettävä tukemaan työpaikkojen syntymistä ja nuorten polkua työelämään. Työllisyys- ja elinvoimajaostolle kohdistuu isot odotukset. Elinvoiman ja työllisyyden parantaminen vaatii jokaiselta jaoston jäseneltä paneutumista tehtävään ja alueen toimijoiden aitoa kuulemista, keskinäinen puuhastelu ei auta. On luotava dynaaminen verkosto joka toteuttaa elinvoimapolitiikkaa ja auttaa yrityksiä nuorten palkkaamisessa.

Sosiaalinen ja henkinen pääoma on pääomista arvokkainta. Kulttuuripalveluissamme ei ole enää kiristämisen varaa. Elävä kulttuuri ja korkeatasoinen taide ovat elinvoimaisen ja hyvinvoivan kaupungin mittari. Nyt meillä on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen käytäntö pitää museot kiinni viikonloppuisin. Tällainen näivettäminen ruokkii itseään. Teatteri on tehnyt luovia ratkaisuja pystyäkseen toimimaan pienevillä resursseilla samalla kun menettää Musiikkiteatteriopiskelijoiden työpanoksen, orkesterin soittajat joustavat, mutta jossain vaiheessa viritysvara katkeaa.

On ymmärrettävää että Nastolassa tunnelmat ovat olleet ristiriitaisempia. Toisaalta voimme todeta että yhdistymissopimuksen tavoitteet on saavutettu hyvässä hengessä ja Nastola myös saa liitoksessa positiivisia asioita, esimerkiksi tuntimäärä perusopetuksessa kasvaa kun toimintoja sovitetaan yhteen. Koululaista tämä ei välttämättä ilahduta juuri nyt, mutta lopussa kiitos seisoo. Kuten liitosprosessisakin. Tulevaisuutta, hyvää elämää, me tässä rakennamme.

Näillä sanoilla, Vasemmistoliiton valtuustoryhmä hyväksyy talousarvion vuodelle 2016.

Suosittelemme