Teemat

Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro, Martti Mäkelä

Arvoisa puheenjohtaja,hyvät valtuutetut ja muut kokousta seuraavat tahot

Lahden ja Nastolan tuleva avioliitto on talousarviota ja vuoden vaihteen juhlaa vaille valmis paketti.

Kuntaliitoksen morsian ja hänen vanhempansa löytyvät mitä ilmeisimmin Lahdesta ja ainakin, jos katsotaan asiaa tänään käsiteltävän talousarvion kannalta. Lahti on sitoutunut

yhdistymissopimuksella merkittäviin investointeihin Nastolassa omien investointiensa lisäksi.

On tärkeää turvata koko uuden Lahden alueen palvelut, mutta toki odotukset liitoksen hyödyistä on oltava vieläkin korkeammalla. Nastolassa tulee vuonna 2016 laskemaan

veroprosentti toisin kuin vanhassa Lahdessa, mutta tulevaisuus näyttää mihin suuntaan veroprosenttia on hinattava.

Kuherruskuukausi voi jäädä lyhyeksi Nastolan osalta, mutta ainakin toistaiseksi näyttää hyvältä. Neuvottelut talousarvion suhteen käytiin hyvässä hengessä ja

iso kiitos siitä kuuluu kaupunginjohdolle, virkamiehille, sekä meille poliitikoille. On ollut hienoa huomata miten ehkä ainakin

osittain vastahankaisesta liitoksesta on tulossa totta ja vielä näinkin nopealla aikataululla. Tätä aikaisempaa tilannetta katsellen yhteistyön toimivuus talousarviota kasattaessa on ollut mutkatonta ja hyvä niin.

Talousarvion lisäksi uuden kaupungin tavoitteet ja strategia on asetettava seuraavaksi tarkasteluun ja etenkin toteutukseen. Talousarvio antaa raamit ja nyt tuleville lautakunnille annetaan mahdollisuus toteuttaa tulevaisuutta Lahden parhaaksi. Luotua ja työskentelyn alla olevaa tulevaa strategiaa ei saa unohtaa. Talousarviota on mukailtava ja seurattava, jotta tänään päätettävä linja myös pitää. Ylimääräistä pelivaraa ei

kuitenkaan kaupungin kassasta löydy. Kasvava lainanotto kaupungissamme huolestuttaa, mutta ilman riittävää tulopohjaa lainanottoa on pakko kasvattaa, jotta kaupunki pysyy myös jatkossakin mahdollisimman toimintakuntoisena.

Perussuomalaiset katsovat että talousarvion suurimmat haasteet löytyvät jälleen sote-puolelta ja sivistyspuolen palveluverkkoratkaisuista. Lahti ikääntyy ja palvelun tarve vanhustenpalveluissa ja etenkin kotihoidon puolella on turvattava. Ennaltaehkäisevän työn merkitystä ei pidä myöskään väheksyä ja satsaukset siihen ovat aina paikallaan. Osaavan henkilöstön saaminen tulee asettaa myös tärkeäksi tavoitteeksi.

Kaupunkimme koulut ovat olleet täydellisessä myllerryksessä ja tämä jatkuva remontoinnin ja rakentamisen kierre on hoidettava tyylikkäästi ja toimivilla ratkaisuilla loppuun asti. Ratkaisuissa on huomioitava kaupunkirakenteen kehitys ja tulevaisuuskuva taloudellista realismia kuitenkaan unohtamatta. Olemassa olevaa rakennuskantaa on myös hyvä hyödyntää uusia ratkaisuja tehtäessä.

Poikkeuksen tähän voi kuitenkin tehdä Tiirismaan koulun kiinteistö. Tiirismaan koulukiinteistön osalta Tyttökoulu Oy:n tekemät peruskorjaukset eivät ole osoittautuneet riittäviksi ja onnistuneiksi. Mahdollisesti paras ratkaisu olisi kuitenkin uuden koulun rakentaminen historialliset suojelumääräykset huomioiden. Vastuu on nyt kuitenkin ensisijaisesti rakennuksen omistavalla yksityisellä kiinteistöyhtiöllä.

Uudella Lahdella on oltava myös toimiva joukkoliikenne ja siitä me lahden perussuomalaisten valtuustoryhmänä emme myöskään haluaisi tinkiä. Joukkoliikenne on osa toimivaa kaupunkirakennetta ja sitä on pystyttävä kehittämään ja hyödyntämään mahdollisimman laajamittaisesti. Kulttuuripuolen ratkaisuissa tyydymme ryhmänä viime vuonna päätettyihin leikkauksiin ja olemme tyytyväisiä neuvotteluissa

sivistystoimialalle saatuun nuorten kasvun ja erityisopetuksen 300 000 euron lisämäärärahaan ilman vaatimiamme kulttuurin leikkauksia. Tulevaisuudessa edessämme voi olla kuitenkin

lisää leikkauksia? Tätä tuskin voidaan kieltää? Kulttuuripalvelut ovat kaupungille kestämättömän kallista toimintaa, joka tiukassa taloustilanteessa on osattava arvoittaa

oikein. Mistään alasajosta emme ole koskaan halunneet puhua, vaan ennemminkin totaalisesta uudistumisesta ja erilaisista toimintamuodoista. Tiedostamme toki sen, että ilman kaupungin merkittävää rahoitusta nämä palvelut eivät onnistu. Toivomme, että taloustilanne huomioidaan myös jatkossakin

kulttuurilaitosten rahoitusta käsiteltäessä. Kapellimestari ei voi jatkossa tienata enemmän kuin syö.

Liikuntapuolella haluamme turvata toimivat liikuntaympäristöt ja tukea kaupunkilaisten liikuntaa, sekä liikkumista. Vuoden 2017 MM-kisaprojekti rasittaa osaltaan kaupunkimme taloutta, mutta saatu tehtävä on vietävä loppuun ja kerättävä kaikki siitä saatava hyöty. Tulevaisuudessa on kuitenkin oltava varovaisempi isoja projekteja mietittäessä. Oman alueen peruspalvelut on asetettava jatkossakin ykköseksi.

Vastakkainasettelua ei pitäisi harrastaa, mutta nyt se on kuitenkin pakko nostaa esille. Kaupungin työllisyys ja työllistymisen edellytysten parantaminen on satsausta parempaan ja taloudellisesti turvatumpaan huomiseen. Työllisyyden parantuessa, myös taloutemme ja resurssimme rakentaa hyvää uutta Lahtea paranevat merkittävästi.

Perussuomalaiset tukevat työllisyyttä ja yritysten toimintaedellytysten parantamista koskevia hankkeita. Julkisella sektorilla on mietittävä tarkkaan kuinka paljon se pystyy työllistämään ja nykyisen toiminnan on oltava tehokasta. Verovaroilla työllistetyt ihmiset eivät ole kuitenkaan tuottavimmasta päästä, mutta heidän työpanoksensa on kaupunkimme kannalta todella merkittävä. Haluamme olla hyvä työnantaja ja se kaupunki, jossa on myös hyvä elää. Realiteetit on kuitenkin otettava huomioon tässäkin asiassa. Palveluiden laatu ei saa kärsiä henkilöstövajeen takia. Tekeviä käsiä tarvitaan myös jatkossakin.

Lahti katsoo tulevaisuuteen ja myös ryhmämme uskoo, että kuntaliitoksen ja talousarvion 2016 kautta valittu tie tuo meille enemmän hyötyjä kuin haittoja. Haluamme lisäksi varmistaa, että tuleva, niin sanottu avioliittomme kestää yli kuntatyöntekijöille tarjotun viiden vuoden suoja-ajan. Toiminta on oltava tämän ajan huomioiden tehokasta ja kaupunkilaisten kannalta järkevää.

Realistisena tavoitteena vuodelle 2016 voidaan pitää yhdistymisen onnistumista ja eteenpäin menoa mahdollisimman monella sektorilla. Perussuomalaisten valtuustoryhmä on näillä sanoin valmis hyväksymään historiallisen uuden Lahden talousarvion 2016.

Suosittelemme