Teemat

Kristillisdemokraattien ryhmäpuheenvuoro, Leena Mantere

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, läsnäolevat viranhaltijat sekä muut kuulijat

Meillä on käsittelyssä poikkeuksellisen prosessin tuotos - ihka uuden kaupunkimme ensimmäinen talousarvio, jota kukaan meistä ei ole ennen tehnyt. Tämä on kokoluokassaan todella haasteellinen tehtävä. Talousarviossa haetaan tarpeiden, toiveiden, velvollisuuksien ja resurssien tasapainoa.

Taloussuunnitelmavuodet jäävät usein vähemmälle työstölle. Niin nytkin, mutta nyt se on aiempaa helpommin ymmärrettävissä. Ensi vuoden aikana on paljon opeteltavaa, meillä on uusi toiminnallisesti eheämpi yhdyskuntarakenne ja sen myötä alueen elinvoima ja kilpailukyky voivat toimenpiteidemme ansiosta vahvistua merkittävästi.

Viittaukseni poikkeukselliseen prosessiin vaatii hieman avausta. Hallitustyöskentely on ollut esimerkillisen rakentavaa. Hyvät valtuutetut, näin vahvaa yhteistyön henkeä ja ratkaisukeskeistä neuvottelukulttuuria en ole nähnyt neljän valtuustokauteni aikana.

Vahva pyrkimys ja kyky yksimieliseen yksimieliseen viestiin valtuustolle ei politiikassa aina ole tavoiteltavaa eikä edes tarpeen. Jatkoa ajatellen, näin merkittävän siirtymävaiheen kynnyksellä, sillä on kuitenkin suuri painoarvo. Kiitänkin kaikkia poliittisia ryhmiä joustovarasta ja hallituksen puheenjohtajaa pitkämielisyydestä sekä valmistelussa olleita viranhaltijoita.

Hyvät valtuutetut, tämänkaltainen työskentely antaa erittäin hyvät eväät uuden Lahden aikakaudelle.

Olemme usein nostaneet esiin halun poimia vain parhaita käytäntöjä toimintojen kohdalla, tämä toteutui mielestäni myös menettelytavoissa. Jos tässä oli ripauskin paljon puhutusta nykyisen Nastolan hyvästä `ryhmähali`-hengestä, niin odotan innolla tulevaisuutta - tuokoon se tullessaan miten paljon tahansa haasteita - tuollaisella asenteella ja taidolla ne on kaikki selätettävissä.

Talousarvion käsittelyvaiheista on nostettu esiin myös perinteisen lautakuntakäsittelyn puute. On selvää, että mahdollisimman moni valtuutettu haluaa olla valmistelussa mukana ja tietää mahdollisimman paljon päätöksien vaikuttavuudesta. Tästä puutteesta huolimatta, katson, että meillä on hyväksyttävänä varsin kelpo esitys.

Valtuutetuille on järjestetty useita mahdollisuuksia keskustella, esittää kysymyksiä, kuulla perusteluja eri vaihtoehtoihin ja sitä kautta vaikuttaa asioiden kulkuun.

Hallituskäsittelyssä otettiin myös poikkeuksellisen hyvin huomioon kaikkien poliittisten ryhmien painotukset. Kiitos rakentavan yhteistyön - jokaisen käden jälki näkyy. Kaikki olivat valmiita hieman tinkimään tavoitteistaan, mutta jokaisen ryhmät tärkeimmät asiat saatiin sisällytettyä mukaan.

Koska kaupunginjohtaja oli joutunut omassa esityksessään - hyvin perustelluista syistä kylläkin - jo hieman loiventamaan keväällä sovittua raamia, oli selvää, ettei budjetin loppusummaan kajottu. Näin ollen kaikki määrärahalisäykset katettiin talousarvion sisältä.

Poliittisen neuvottelun tuloksena lisättiin pieniä vahvistuksia meille kaikille tärkeisiin kohteisiin mm. perusterveydenhuollon lääkäripalveluihin ja vanhustenhuoltoon, päivähoitoon ja opetukseen, junnuliikuntaan sekä joukkoliikenteeseen. Nämä kaikki yksimielisesti.

Palveluverkostakin pääsimme eteenpäin, ja siitä vielä lopussa jokunen huomio.

Hyvät valtuutetut, talousarvion sisällöstä voisin todeta - "erittäin hyvä ellei täydellinen"

Jotta ei menisi liiaksi muiden puolueiden kehumiseen ja ylenpalttiseen tyytyväisyyteen - on syytä huomioida myös ne seikat, jotka pitävät meidät taatusti tanakasti maanpinnalla tulevina vuosina.

Alueemme työllisyystilanne ei ole paras mahdollinen, elinkeinorakenteessamme on petrattavaa, kaupunkimme vetovoimaisuuden imussa ei ole tarpeeksi pitoa, emme vieläkään keskity riittävästi vahvuuksiimme, emme voi arvioida tulevaa kristallipalloa kiillottamalla, eikä kaupungilla ole laillista rahanpainokonetta - mutta talousarviokirjasta löytyy vahva tahtotila ja keinoja monien haasteiden haltuunottoon.

Karsia pitää, mutta taloudellisesti ei ole viisasta tehdä sellaisia menoleikkauksia, joiden seurauksena eriarvoisuus lisääntyy ja korjaavan työn kustannukset kasvavat. Leikkaaminen lapsilta ja koulutuksesta on lyhytnäköistä politiikkaa. Meillä jokaisella on vain yksi lapsuus. Varhaislapsuuden aikana luodaan pohja tulevalle terveydelle, hyvinvoinnille, oppimiselle ja työelämässä pärjäämiselle.

Sosiaali- ja terveyspalveluistakin voisi puhua pitkää ja hartaasti. Toisaalta viime päivinä on sote-sopasta tullut jo ähky. On hyvä, että linjauksista lopulta syntyi ratkaisu, mutta vaikutukset alueellisista vaikutuksista ovat vasta työn alla, eikä tässä kokouksessa kannata yksityiskohtaiseen käsittelyyn ryhtyä.

Sen voi ilolla todeta, että omassa talousarviolinjauksessamme olemme painottaneet perusterveydenhuollon merkitystä. Sen, onko 300 000 lisämäärärahalla kovin suurta vaikuttavuutta miljoonien budjetissa, voi kyseenalaistaa. Mutta poliittisen tahtotilan ilmaisulla on paikkansa.

Sitten palveluverkosta, joka herättää oikeutetusti monenlaista huolta. Useiden muutosten keskellä, yksiselitteisenä tavoitteenamme on taata lapsille, nuorille ja henkilökunnalle riittävät, asianmukaiset, toimivat ja terveelliset toimitilat.

On valitettavaa, että tämä kaikki ottaa aikaa. Kiinteistöjä on paljon ja rahaa rajallisesti. Kun on kyse mittavasta palveluverkosta ja vuosikausien kehitystyöstä, on selvää ettei suuret hankkeet toteudu vuodessa eikä aina kahdessakaan. Yllätyksiltäkään ei aina voi välttyä.

Siksi onkin tärkeää, että päätöksiä tehdään ja valmisteluissa päästään eteenpäin - vain näin voi valmistakin syntyä. Ymmärrettävästi erityisesti Tiirismaan kouluun liittyy epävarmuustekijöitä. Kannattaako koko kiinteistöä ostaa kaupungin riesaksi? Onnistuuko peruskorjaus? Entä, jos eteen tuleekin seikkoja, ettei perusparannuksella saada riittävän hyvää tulosta? Kannattaisiko sittenkin rakentaa kokonaan uusi? Moniin kysymyksiin kuulimme viime valtuustoinfossa vankat perustelut, joihin hallituksen yksimielinen esitys pohjaa.

Täysin uudet tilat on luonnollisesti houkutteleva vaihtoehto, mutta mikään ei takaa uudenkaan olevan täysin virheetön. Myöskään perusteellisesti peruskorjattu ei automaattisesti ole susi. Meillä on paljon kokemuksia myös onnistuneista korjausratkaisuista, joita ei ole pidä unohtaa - epäonnistuneiden tapausten varjolla.

Palveluverkon päätösten tekoa ei olekaan syytä jarruttaa. Kiire ei ole juuri koskaan tunnu hyvälle perusteelle vauhdittaa hankkeita, mutta ei vatulointikaan halpaa ole eikä väistiloissa ole mielekästä loputtomiin olla.

Vaikka Harjun koulun tulevaisuutta koskevasta päätöksestä on perusteltua ottaa aikalisä, ei sitäkään ole syytä pitkittää ensi kevättä myöhäisemmäksi.

Suosittelemme