Teemat

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro, Marko Varjonen

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut!

Olemme tänään kokoontuneet tänne Sibeliustaloon, yhteen maailman parhaista konserttitaloista, tekemään historiaa! Jos Sibeliustalossa yhdistyvät niin uusi ja vanha rakentaminen kuin puuarkkitehtuuri vanhaan perinteiseen lahtelaiseen teollisuushistoriaan niin olemme todellakin oikeassa paikassa kun olemme yhdistämässä Nastolan ja Lahden talousarviot ja tekemässä päätöstä uuden kunnan ensimmäisestä talousarviosta!

Voitaneen sanoa, että tämä Uuden Lahden talousarvioprosessi on ollut poikkeuksellinen niin toteutuksen osalta kun myös tahtotilan osalta jolla sitä on työstetty. Niin talousarvio- kun yhdistymisprosessin valmistelun aikana on ollut aistittavissa positiivinen tekemisen meininki ja ehkä voisikin puhua uuden Lahden ME-hengestä.

Nyt hyväksyttäväksi esitettävä ”Rakennamme uutta Lahtea” talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 on ehdotus, joka on pääsääntäisesti raamin mukainen ja siinä on noudatettu yhdistymissopimusta sekä otettu huomioon ryhmien esille tuomia asioita. Samalla se sisältää mittavat investoinnit sekä uuden kaupungin rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia. Tätä talousarviota on työstetty niin ryhmissä kun ryhmien välisissä keskusteluissa ja hyvällä yhteistyöllä. Kiitokset hyvästä talousarvion valmistelusta voikin antaa kaikille ryhmille, viranhaltijoille ja erityisesti yhdistysmishallitukselle.

Mittavista investoinneista voitaneen mainita sivistyspuolen palveluverkon tuomat investoinnit. Kouluverkkomme investointitarpeessa näkyy takavuosin korjausvelka niin Lahden kun Nastolan osalta joka osittain selittää tuota korkeata investointien määrää. Palveluverkkoa on suunniteltu siten, että siinä on huomioitu niin opetukselliset että taloudelliset näkökohdat. Palveluverkko on kokonaisuus, jonka jokainen pala vaikuttaa kokonaisuuteen. Tärkeätä on nyt päästä suunnittelusta toteutus vaiheeseen, jotta vältytään enemmiltä kustannuksilta ja saadaan lapset ja henkilökunta mahdollisimman pikaisesti turvallisiin ja terveisiin tiloihin!

Yhdistyminen tuo muutoksia uuteen kaupunkiin ja sen asukkaille. Varsinkin Nastolalaisille tässä talousarviokirjasessa on paljon positiivisia muutoksia. Jos muutaman esimerkin ottaa esille niin ehkä merkittävin on nykyisten Nastolalaisten veroprosentin laskeminen jopa puolella prosenttiyksiköllä. Helpotusta Nastolalaisten kukkaroon tekee myös vesimaksujen aleneminen. Samoin paljon keskustelua käyty uimahallin käyttöaikojen lisäämisestä saadaan vihdoin päätökseen kun yhdistymisen yhteydessä Nastolan uimahallin aukioloajat harmonisoidaan Lahden muiden hallien tasolle. Yhdistymisen myötä Nastolan koulujen tuntikehykseen tulee lisäystä. Samoin Nastolan nuorisolle tarjottava palvelu lisääntyy kun mm. nuorison työpaja toiminta on ensivuoden alusta lähtien myös Nastolan nuorison käytettävissä. Jos luettelin positiivisia muutoksia Nastolalaisten osalta niin sisältää ensivuoden talousarvio positiivisia muutoksia myös lahtelalaisille ja varsinkin Lahtelaisille nuorille kun urheiluseuroilta perittävien liikuntapaikkavuokrien tasoa alennetaan 25 prosenttia. Eli paljon on muutoksia ja myös positiivisia muutoksia tulossa ensi vuodelle!

Rakenteellisista ja toiminnallisista muutoksista voitaneen mainita mm. Kaupungin hallituksen kahden jaoston ja Nastolan aluejohtokunnan muodostamiset. Myös uuden kaupungin elinkeinotoimen uudelleen organisointi ja vahvistaminen on selkeä rakenteellinen muutos, jolla pyritään vahvistamaan kaupungin elinkeinopolitiikan hoitamista. Tehokkaalla ja tuloksellisella elinkeinopolitiikan hoitamiselle saadaan alueelle elinvoimaa ja työllisyyttä lisäävää yritystoimintaa. Samoin työllisyyden hoitoon on saatava lisää tehoja!

Nykyinen taloudellinen tilanne ja suuret yhteiskunnalliset muutokset luovat todella isot haasteet tulevan kaupungin taloudelle ja joista viikonloppuna sopuun päästy SOTE-ratkaisu ehkä isoimpana tulee vaikuttamaan uuden kuntamme lähivuosien talouteen. Kovat ovat haasteet, muuta haasteet on tarkoitettu voitettavaksi. Niitä ei kuitenkaan voiteta paikalleen jämähtämällä ja näin ollen pitää olla aktiivinen ja avoin uudistaja. Me kokoomuksessa haluammekin rakentaa aloitteellisesti ja ennakkoluulottomasti tulevaisuutta sekä etsiä erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja niin palvelujen toteuttamiseksi kun tuottamiseksi.

Meidän on pystyttävä tekemään sellaisia päätöksiä, jotka tukevat alueemme kasvua pitäen kuitenkin taloutemme tasapainossa ja samalla vielä pyrittävä ehkäisemään kohtuuton velkaantuminen.

Hyvällä yhteishengellä ja yhteisellä tahtotilalla pystymme varmasti vastaamaan tulevaisuuden tuomiin haasteisiin. Me kokoomuksessa haluamme uskoa, että tämä uuden Lahden ensimmäinen talousarvio on hyvä pohja lähteä rakentamaan Suomen kiinnostavinta kaupunki - Meidän Lahtea!

Suosittelemme