Lahesta

Hyvinvointiyhtymän yt-neuvottelut alkamassa – esityksenä 15 miljoonan euron ja 250 henkilötyövuoden säästöt

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän yhtymähallitus päättää tiistaina, mikä tulee olemaan tulevien yt-neuvottelujen euromääräinen säästötavoite. Tässä vaiheessa yhtymän virkamiesjohto esittää hallitukselle, että hyvinvointiyhtymän toimintaedellytykset voidaan turvata, jos yt-neuvottelujen tavoitteeksi asetetaan vuosittainen noin 15 miljoonan euron sopeuttaminen kahtena seuraavana vuonna.

Lisäksi tänä vuonna säästöjä esitetään haettavaksi jo käynnissä olevilla toimilla. Henkilöstövähennystarpeen arvioidaan olevan 250 henkilötyövuotta.

– Luvut ja säästötoimien kokonaisuus täsmentyvät neuvottelujen aikana ja ensi vuoden talousarvioraamin valmistuttua. Säästötavoitteiden taustalla vaikuttaa osaltaan kuntayhtymän omistajakuntien taloudellinen tilanne. Talouden tilannekuvaa pidetään yllä koko syksyn tiiviisti kuntien kanssa keskustellen, toteaa vt. toimitusjohtaja Veli Penttilä.

Yt-menettely koskee koko organisaatiota, kaikkia toimintoja ja koko henkilöstöä. Prosessissa käydään läpi organisaatiorakenne, palveluverkko, sopimukset ja sopimusohjaus, toimitilat, hankkeet ja projektit sekä tukipalvelut.

Yhtymän tiedotteen mukaan yt-menettely toteutetaan hallitusti niin, että asiakas- ja potilasturvallisuus ei missään oloissa vaarannu.

Syksyn aikana käynnistetään myös pitempivaikutteisen muutosohjelman valmistelu.

Kesäkuussa yhtymähallitus päätti hyväksyä yhtymäjohdon esityksen yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä. Neuvottelut on todettu välttämättömiksi siksi, että aiemmat säästökeinot ovat olleet riittämättömiä

Yt-neuvottelut kestävät minimissään kuusi viikkoa siitä, kun työnantaja on esittänyt työntekijäjärjestöille virallisen neuvottelukutsun. Näin ollen yt-neuvottelujen päättymisen ajankohta ei vielä tarkalleen ole tiedossa.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on maakunnan suurin työllistäjä ja valtakunnallisesti merkittävä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaja. Henkilöstöä yhtymällä on 7079. Yhtymän liikevaihto viime vuonna oli 723 miljoonaa.

Tommi Berg
tommi.berg@uusilahti.fi

Suosittelemme