Lahesta

Ehdotetuista bussilinjoista palautevyöry - suunnitelmiin tulossa vielä muutoksia

Kaikkien reittien vaihtopaikka on torilla voimassa olevan poliittisen linjauksen pohjalta. Esillä olleissa reittiluonnoksissa oli esillä vaihtoehto, jossa Trion kohdalle olisi tehty joukkoliikenteen vaihtoterminaali. Ratkaisu vaatisi niin isoja järjestelyjä, että se ei ole toteutumassa ainakaan lähiaikoina. Kuva: Tommi Berg

Lahden paikallisliikenteeseen suunnitellut uudet runkolinjat keräsivät yli tuhat palautetta viime viikolla päättyneen kommentointiajan kuluessa.

Luonnoksissa oli esillä kaksi vaihtoehtoa, joista toisessa esitettiin Trion kohdalle joukkoliikenteen vaihtoterminaalia. Toinen vaihtoehto perustui nykyiseen malliin, jossa kaikki bussit kulkevat torin ja matkakeskuksen kautta.

Idea Trion vaihtoterminaalista on ollut aiemminkin esillä, mutta muutama vuosi sitten tehdyn poliittisen päätöksen myötä kaikki reitit ovat menneet torin kautta. Trion terminaalin on pelätty aiheuttavan liikennesumppua Vesijärvenkadulle.

– Trion terminaali vaatisi toteutuessaan isompia keskustan liikennejärjestelyitä ja inframuutoksia, sitä ei pysty ihan nykyiseen tilanteeseen toteuttamaan. Näillä näkymin ainakin alussa lähdetään liikkeelle Kauppatorin terminaalilla, toteaa Lahden Seudun Liikenteen joukkoliikennesuunnittelija Milja Kemppainen.

Alueet ja reitit, joista on tullut paljon palautetta, tullaan katsomaan uudelleen. Joukkoliikenne­suunnittelija Milja Kemppainen

Mahdollinen Trion terminaali olisikin todennäköisesti laajemman poliittisen keskustelun aihe. Joissakin kommenteissa on jo spekuloitu, että se olisi yksi askel kohti täysin autotonta Aleksia. Kommentin esittäjästä riippuu, näkeekö tuon suurena uhkana vai mahdollisuutena.

Nyt esillä olleissa luonnoksissa näin pitkälle ei ole menty, sillä Trion vaihtoehdossakin osa linjoista menisi torin kautta. Tämäkin malli on tosin herättänyt huolta, koska joukkoliikenne vähenisi torin seudulla, mikä on nähty uhkaksi torin elävyyden kannalta.

Reittiluonnoksia tehtäessä tällaisia vaikutuksia ei ole vielä mietitty.

– Ei ole mietitty pitkälle. Tietysti voi miettiä, onko joukkoliikenteen tehtävä tuoda elämää kauppatorille vai pitäisikö se ajatella muuta kautta, Kemppainen toteaa.

Jo nyt näyttää ilmeiseltä, että reittiluonnoksiin on tulossa monia muutoksia annettujen palautteiden pohjalta.

– Nimenomaan tällaiset alueet ja reitit, joista on tullut paljon palautetta, tullaan katsomaan uudelleen, joukkoliikennesuunnittelija Kemppainen sanoo.

Yksi paljon palautetta kerännyt paikka oli Kaarikatu, jonne olisi luonnoksen mukaan jäänyt vain tunnin välein kulkeva pikkubussi Lassi. Kadun varrella on muun muassa päiväkoteja ja paljon asutusta, joten suunnitelma herätti kovaa kritiikkiä.

– Se on noussut selvästi sieltä esiin ja sitä tullaan vielä miettimään. Jonkinlaista reittiä ollaan suunnittelemassa, ei sitä voi pelkällä Lassilla hoitaa. Olemme miettimässä palautteen perusteella, miten sinne saadaan lisää liikennettä, Kemppainen kertoo.

Luonnosten perusteella myös Tapparakadun ja Mäntsäläntien liikennöinti olisi vähentynyt selvästi nykyisestä, mikä ei miellyttänyt alueen asukkaita.

– Niitä myös pohditaan palautteen perusteella, Kemppainen toteaa.

Toinen selvä palauterykelmä löytyi Renkomäen suunnalta. Alueen asukkaat ovat ihmetelleet luonnosta, jonka mukaan Orimattilankadulla menisi liikennettä vain kerran tunnissa ja tiheämpi kaupunkiliikenne menisi uudemmalle asuinalueelle sijoittuvalla Renkomäenväylälle.

Eräässäkin palautteessa arvioitiin, että uusi reitti palvelisi vain noin kolmasosaa alueen asukkaista.

– Olemme miettineet, että palauttaisimme suunnitelmaan nykyisen seiskalinjan liikennöintiä, Kemppainen toteaa.

Luonnoksessa on myös esitetty, että Korpikankareelle ei tulevaisuudessa menisi bussiliikennettä. Tämäkin idea on nyt uudessa mietinnässä.

– On selvästi herännyt toiveita, että sinnekin kaivataan vuoroja. Sitä tullaan pohtimaan uudelleen.

Tausta

Suunnittelusta toteutukseen

Runkolinjaston suunnittelussa on hyödynnetty huhtikuussa 2018 tehdyn asukaskyselyn tuloksia, saapuneita e-palautteita ja kuljettajakyselyn vastauksia. Lisäksi on tarkasteltu nykyisiä matkustajamääriä, asukastiheyttä eri alueilla sekä alueen liikkumisdataa.

Reittisuunnitelmia hiotaan luonnoksista saatujen palautteiden pohjalta kevään aikana.

Uusi runkolinjasto on tarkoitus ottaa käyttöön vaiheittain nykyisten liikennöintisopimusten päättyessä vuosien 2019–2022 aikana.

Tommi Berg
tommi.berg@uusilahti.fi

Suosittelemme