Lahesta

Lahden melusuojauksia tulossa ainakin Kivimaalle ja Ahtialantielle

Yksi lähivuosien suunnitelmiin kuuluvista kohteista on Kivimaan koulun kohdalle kaavailtu melueste.

Lahden kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelmaluonnos vuosille 2019–2023 on valmistunut. Siinä on esitetty toimia 14 kohteeseen. Puolet kohteista on uusia. Edellisellä meluselvityskierroksella toimenpideohjelmassa olleet toteuttamatta jääneet kohteet on otettu mukaan.

Lähivuosina toteutuvia ovat ainakin Kivimaan koulun ja Ahtialantien (välillä Karjalankatu-Ilmarisentie) meluesteet sekä Nastolan puolella radanvarren meluvallit kolmessa kohteessa. Aikataulua sovitellaan käytettävissä olevan määrärahan mukaan. Kustannusarvio eri kohteissa vaihtelee merkittävästi käytettävän meluntorjuntakeinon mukaan. Näiden kohteiden kokonaiskustannusarvio on yli neljä miljoonaa euroa ja keskimäärin 3 200 euroa suojattavaa asukasta kohden.

Melua voidaan torjua monin keinoin: muun muassa maankäyttöratkaisuilla, rajoittamalla autoliikennettä, alentamalla nopeusrajoituksia, ohjaamalla raskasta liikennettä pois asuinalueilta, parantamalla ikkunoiden ääneneristävyyttä, parvekelasituksilla, valitsemalla hiljaisen kulkuneuvon ja renkaat ja rakentamalla meluesteitä.

Toimintasuunnitelma perustuu vuonna 2017 tehtyyn meluselvitykseen. Tulosten perusteella Lahden kaupungin 120 000 asukkaasta 22 800 altistuu pääkatujen ja teiden liikenteestä aiheutuvalle yli 55 desibelin vuorokausimelutasolle.

Tommi Berg
tommi.berg@uusilahti.fi

Suosittelemme