Lahesta

Vesijärvenkadun kokeilu yhden korttelin matkalle?

Kokeilua mietitään nyt Kirkkokadun ja Kulmakadun välille.

Vilkasta keskustelua herättänyttä Vesijärvenkadun liikennekokeilua valmistellaan nyt yhden korttelin mittaiselle alueelle, Kirkkokadun ja Kulmakadun väliselle alueelle.

– Ajatuksena on, että pyöräliikenne pystyttäisiin ohjaamaan sieltä Kauppakadun hyvälle pyörätielle, toteaa teknisen ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Francis McCarron (kok.).

Tällaiseen linjaukseen päädyttiin, kun McCarron ja lautakunnan varapuheenjohtaja Sanna Mäkinen (sd.) olivat lautakunnan toivomuksesta neuvotelleet kokeilua valmistelevien viranhaltijoiden kanssa. McCarronin mukaan tavoitteena on ottaa huo- mioon pyöräilijöiden näkökulma aiheuttamatta haittaa liikenteen sujuvuudelle.

– Alkuperäistä suunnitelmaa ei olla toteuttamassa. Jos jotain toteutetaan, sen pitää olla merkittävästi pienempi ja kevyempi kokeilu, joka ei hankaloita Vesijärvenkadun muuta liikennettä. Piste.

McCarron uskoo, että nyt valmisteltavana oleva kokeilu ei sumputa liikennettä. Hänen mielestään tilanne oli toinen siinä vaiheessa, kun puhuttiin Kirkkokadulta Lahdenkadulle asti ulottuvasta alueesta.

– Koko matkalla on niin monta risteystä, suojatietä ja valo-ohjausta, että se on aivan eri hanke kuin yhden korttelin kokeilu.

Tässä vaiheessa on vielä auki, millä tavoin kokeilu tehtäisiin. Projektipäällikkö Riitta Niskanen on sitä mieltä, että julkisuudessakin esillä ollut suunnitelma kaksisuuntaisesta pyörätiestä ja kadun toiselle reunalle keskitetyistä parkkipaikoista on toimivin vaihtoehto kokeilun kannalta. Suunnittelijoilta on toivottu myös vaihtoehtoja, joissa kadun molemmin puolin menisi yksisuuntaiset pyörätiet.

– Se olisi ongelmallinen muun muassa pyöräilijöiden turvallisuuden kannalta, kun pyörätien yli mentäisiin pysäköintiruutuihin, Niskanen toteaa.

Hän kuitenkin huomauttaa, että pysyvämpiä järjestelyitä tehtäessä molemmilla puolilla katua menevät pyörätiet voivat ollakin mahdollinen ja tavoiteltava tilanne.

Myös kokeilun pituus on tässä vaiheessa auki. Keskusteluissa on ollut esillä vaihtoehtoja kolmesta kuukaudesta alkaen.

– Lyhyen kokeilun aikana ei saada välttämättä selville vaikutuksia esimerkiksi yritystoimintaan, mutta liikenteen toimivuus toki on mahdollista selvittää siinäkin ajassa, Niskanen toteaa.

Kokeilusta on tarkoitus järjestää vielä yleisötilaisuus ennen kuin asia menee teknisen lautakunnan käsittelyyn. Niskasen mukaan tavoitteena on edelleen, että lautakunta pääsisi käsittelemään asiaa vuodenvaihteessa, jolloin kokeilu olisi mahdollista toteuttaa ensi vuonna.

Ennen yleisötilaisuutta on tarkoitus tuoda yleisön nähtäville myös valmistelun pohjana ollut tausta-aineisto, kuten liikennelaskelmat. Yleisötilaisuuden tarkkaa ajankohtaa ei ole vielä päätetty.

– Tavoitteena tässä vaiheessa on, että noin kuukauden kuluttua marraskuussa.

Keskustan liikennejärjestelyt laajemmin ovat puheenaiheena myös tämän viikon valtuustoseminaarissa.

Tommi Berg
tommi.berg@uusilahti.fi

Suosittelemme