Lahesta

Lahdelta väistötiloihin yhdeksän miljoonaa euroa vuodessa - konsultti väläyttää 3-5 miljoonan euron vähennystä

Lahden kaupungin toiminnan tehostamiseen tähtäävässä konsulttiyhtiö FCG Konsultointi Oy:n raportissa on mielenkiintoisia mainintoja kaupungin käyttämistä väistötiloista ja niistä aiheutuvista kustannuksista.

Lahdessa on sisäilmaongelmien vuoksi väistötiloissa 3 140 oppilasta. Raportissa esitetyn arvion mukaan väistötilojen kustannukset ovat noin yhdeksän miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi kustannuksia tulee muun muassa muutoista ja tilojen kalustamisesta.

Raportin mukaan väistötiloja tarvitaan jatkossakin normaalin investointiohjelman toteuttamiseen, mutta niiden määrä on ennakoitavissa ja merkittävästi pienempi kuin nyt. Raportissa esitetyn arvion mukaan näin on mahdollista saavuttaa 3–5 miljoonan euron säästöt vuodessa.

Konsultti suosittaa myös tyhjäksi jääneiden tilojen nykyistä nopeampaa myyntiä. Tänä vuonna kaupungilla on ollut myytävää tilaa 40 000 neliötä, joiden ylläpitokustannukset ovat kaksi miljoonaa euroa vuodessa. Konsulttiarvion mukaan myyntiprosessin tehostamisella olisi saatavissa miljoonan euron hyödyt.

Tulevien tilainvestointien osalta esitetään investointiprosessien strategista kehittämistä ja panostamista erityisesti tarveselvitysvaiheeseen, jolloin investointien kustannuksiin on mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi. Investoinneissa arvioidaan olevaan keskimäärin 3–5 miljoonan euron säästömahdollisuudet vuosittain.

Tilakysymykset ovat vain yksi osa konsulttiraportia, jossa käsitellään kaupungin toimintaa laajemminkin. Konsultti esittää Lahteen tiedolla johtamisen toimintamallia, mikä tarkoittaisi perusteellista ajattelutavan muutosta kaupungin perinteiseen toimintaan verrattuna. Lisää konsultin suosituksista ensi keskiviikkona ilmestyvässä Uudessa Lahdessa.

Tommi Berg
tommi.berg@uusilahti.fi

Suosittelemme