Lahesta

Etelä-Lahdessa jälleen uusia liikennejärjestelyitä - Apilakatu suljetaan torstaina

Ajoneuvoliikennettä keskittyy eteläisen kehätien rakennustöiden seudulla yhä enemmän Uudenmaankadulle. Kuva: Aatu Raninen

Eteläisen kehätien rakennustyömaa muuttaa jälleen eteläisen Lahden liikennejärjestelyitä.

Luhdantaustankatu on suljettu ajoneuvoliikenteeltä tämän viikon maanantaina. Lähimmät korvaavat reitit ajoneuvoille etelä-pohjoissuunnassa ovat Porvoonjoentie ja Uudenmaankatu. Kevyelle liikenteelle on käytössä kiertotie Luhdantaustankadun itäpuolella.

Apilakatu suljetaan ajoneuvoliikenteeltä tämän viikon torstaina. Ajoneuvoliikenne etelä-pohjoissuunnassa siirtyy Uudenmaankadulle.

Kevyelle liikenteelle rakennetaan kiertotie työmaan ohitse. Etelän suunnasta katsottuna kiertotie kulkee Apilakadulta uuden rakennettavan Orvokkitien suuntaisesti Launeen parakkikoululle, josta se jatkaa tulevan kehätien alitse työnaikaista alikulkua pitkin edelleen Apilakadulle.

Apilakatu suljetaan ajoneuvoliikenteeltä tämän viikon torstaina.

Okeroisten eritasoliittymän kohdalla Ala-Okeroistentien liikenne ohjataan lyhyelle kiertotielle nykyisen tien itäpuolelle. Järjestely ei aiheuta merkittävää haittaa liikenteelle.

Patomäessä aloitetaan tunnelin länsipään kaivannon tuentatyöt. Pontitus kestää seuraavat neljä kuukautta. Pontitus aiheuttaa melua lähiympäristöön. Lähialueen asukkaille on jaettu asiasta tiedotteet.

Kujalan eritasoliittymän rakentamisen aloittamiseen liittyvät liikennejärjestelyt käynnistyvät puolestaan ensi viikolla.

Käynnistyvien töiden takia valtatien 4 nopeusrajoitus alennetaan 60 km/h noin kahden kilometrin matkalta. Työnaikaisista liikennejärjestelyistä aiheutuu muutaman minuutin matka-aikojen pidentymistä.

Suosittelemme