Lahesta

Liipolan tutkimustunnelit kaivautuvat päivä päivältä syvemmälle kallioperään

Räjäytystyöt pääsevät alkamaan kunnolla heinäkuussa.

Osana eteläistä kehätietä Liipolan kallion sisään tehdään kaksi liikennetunnelia. Tunneliprojektin aloitti tutkimustunneleiden louhiminen, joka on nyt puolessavälissä. Louhiminen etenee viidestä kymmeneen metriä päivässä.

Valmista pitäisi tulla heinäkuuhun mennessä, ja sen jälkeen aletaan louhia varsinaisia liikennetunneleita.

- Tutkimustunneleissa ollaan päästy nyt noin puoleenväliin. Pidemmästä tulee noin 110 metriä pitkä ja lyhyemmästä 40 metriä, ja työssä edetään yhden tai kahden räjäytyksen päivävauhtia, kertoo työmaapäällikkö Janne Lehtinen.

Tutkimustunneleiden valmistuttua niiden päistä aletaan louhia varsinaisia liikennetunneleita. Valmiiden tunneleiden pituus tulee yhteensä olemaan noin kilometri. Ne ovat 17 ja 19 metrin syvyydessä maan pinnasta.

Käytämme louhimisesta syntyvän massan täällä, jottei sitä tarvitse kuljettaa pitkiä matkoja. Tuotantoinsinööri Klaus Lius

Lisäksi tunneleiden välille rakennetaan yhteensä viisi yhdyskäytävää, joihin sijoitetaan tunneleiden tekniikkaa ja jotka toimivat tarvittaessa myös hätäpoistumisteinä.

Tunnelit louhitaan kovaan peruskallioon poraus-räjäytys-menetelmällä. Louhittavaan kallioon porataan reikiä, jotka täytetään räjähdysaineella. Sitten kiintokallio räjäytetään irtonaiseksi louheeksi, joka lastataan ja kuljetetaan pois.

- Räjäytykset aloitetaan keskeltä louhittavaa aluetta ja siirrytään sitten reunoille. Tämän jälkeen pintoja rusnataan eli irrotetaan mahdollisesti löytyneet lohkareet pois, etteivät ne tipu kenenkään päälle, selittää Lehtinen.

Räjäytyksistä syntyvää louhetta on tähän mennessä käytetty työmaateiden tekemiseen.

- Pyrimme louheen käyttämisellä massatasapainoon. Käytämme louhimisesta syntyvän massan täällä, jottei sitä tarvitse kuljettaa pitkiä matkoja, selittää tuotantoinsinööri Klaus Lius.

Räjäytysten jälkeen on vuorossa tunneleiden lujittaminen ja tunneleiden vesi- ja lämpöeristeiden laitto.

Lue lisää tämän päivän Uudesta Lahdesta!

Tunneli

Maantienopeuksilla maan alla

Lahden eteläistä kehätietä varten rakennettavat Liipolan tunnelit koostuvat kahdesta kalliotunneliosuudesta, joiden välissä on betonitunneliosuus.

Tunnelit tulevat olemaan noin yhden kilometrin pituisia. Liikenteelle Tampereen ja Kouvolan suuntaan on erilliset tunnelit. Niiden väliin tulee yhteensä viisi yhdyskäytävää.

Tunneleiden nopeusrajoitus tulee olemaan 80 kilometriä tunnissa. Niissä kulkeminen on kielletty jalankulkijoilta ja pyöräilijöiltä.

Tunnelin on määrä valmistua liikennekäyttöön syksyllä 2020.

Reetta Multanen
reetta.multanen@uusilahti.fi
@

Suosittelemme