Lahesta

Tällaisilla linjauksilla Lahti aikoo tehdä tulevaisuudessa omistajapolitiikkaa

Lahti Energia on kaupunkikonsernin suurimpia yksittäisiä omistuksia. Lahtelaiset veronmaksajat ovat kuitenkin välillisesti omistajina paljon muussakin, sillä kaupunkikonsernissa on nykyään yhteensä 58 eri yhteisöä. Määrää on tarkoitus vähentää.

Lahden kaupunkikonsernissa on nykyään peräti 58 yritystä tai yhteisöä, mikä on kokonaisuuden johtamisen kannalta vaikea tilanne. Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaostossa on valmisteltu yhtiöiden karsimista ja konsernin uusia omistajapoliittisia linjauksia. Molemmat uudistukset tähtäävät entistä aktiivisempaan omistajapolitiikkaan.

– Kaupunki on ollut aikaisemmin ehkä vähän laiska omistaja, kiteyttää kaupungin konserni- ja  tilajaoston puheenjohtaja Aleksi Mäntylä (vihr).

Alla tämänhetkinen luonnos Lahden omistajapoliittisiksi periaatteiksi. Konserni- ja tilajaosto käsittelee linjauksia 23.4.  Asia on tulossa kaupunginhallitukseen 7.5. ja linjaukset on tarkoitus hyväksyä hyväksyä valtuustossa 14.5.

Omistajapoliittiset periaatteet

1. Kaupunki on eettinen, aktiivinen ja johdonmukainen omistaja.

2. Omistamisella tulee olla strategiset, toiminnalliset tai liiketaloudelliset perusteet.

3. Omistamisen tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan säännöllisesti.

4. Kaupunkikonsernia tarkastellaan kokonaisuutena, jossa konsernin yksittäisen yhtiön omistamiseen, omistuksesta luopumiseen

tai kaupungin yksikön yhtiöittämiseen liittyvät päätökset tulee johtaa konsernin talouden tai toiminnan kannalta positiiviseen

lopputulokseen. Toiminnan positiivisella lopputuloksella tarkoitetaan muitakin kuin taloudellisia tekijöitä.

5. Kaupunki luo aktiivisesti yritysten kanssa liiketoiminnallisia kumppanuuksia, joihin voi liittyä omistuksellisia järjestelyjä.

6. Samalla toimialalla ja asiakassegmentissä toimii ainoastaan yksi kaupungin omistama yhtiö.

7. Uusia tytäryhtiöitä voidaan perustaa myös avoimille markkinoille, mikäli se nähdään tarkoituksenmukaiseksi tavaksi kaupungin

toiminnan kehittämiselle.

8. Lähtökohtaisesti kaupunki ei toimi toimialoilla, joilla on toimivat markkinat ellei omistukselle ole strategisia perusteita.

Liiketoimintaa harjoitetaan siten, että turvataan tasapuoliset kilpailuedellytykset eli kilpailuneutraliteetti julkisen ja yksityisen

elinkeinotoiminnan välillä.

9. Kaupunki rajaa taloudellisen vastuunsa omistusosuuteensa, muiden omistajien kanssa tehtävillä sopimuksilla, eikä rahoita

toimintaa muiden omistajien puolesta ilman erillistä päätöstä.

10. Yhtiölle tai perustettavalle yhtiölle asetetaan selkeät ja mitattavat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet.

11. Kaupunki ei pääomita pitkällä aikavälillä kannattamatonta liiketoimintaa ja pääomittaminen vaatii aina perusteelliset selvitykset

ja taustalaskelmat.

12. Yksittäisen yhtiön liiketoiminnan tai rahoituksen riskit eivät saa nousta merkittäviksi suhteessa konsernin vastaaviin riskeihin.

Tommi Berg
tommi.berg@uusilahti.fi

Suosittelemme