Lahesta

Vesijärven rantaan kelluva sauna ja uimala? - kaavoittaja selvittelee vaihtoehtoja paikasta kiinnostuneen tahon aloitteesta

Sauna ja uima-allas näihin maisemiin? Kaavoittajan tarkasteltavana oleva alue rajattuna punaisella oheiseen karttaan.

Vesijärven rantaraitin edustalla voi tulevaisuudessa olla saunan, uimalan ja ravintolan muodostama kelluva kokonaisuus. Se sijoittuisi karkeasti ottaen Teivaan pienvenesataman ja Lahden matkustajasataman välissä olevalle vesialueelle, ulkoilijoiden suosiman rantaraitin edustalle.

Kaupungin kaavoittajat ovat aloittamassa asiaan liittyviä selvityksiä ja erilaisten vaihtoehtojen laadintaa. Aloite hankkeeseen on tullut kaupunkiorganisaation ulkopuoliselta taholta, joka on kiinnostunut toteuttamaan kohteen. Kaupunginarkkitehti Anne-Karvinen Jussilainen ei kuitenkaan vielä tässä vaiheessa kerro tarkemmin mahdollisen uimalayrittäjän taustoista.

- Ihan vakavasti otettava taho, ei me tätä muuten olisi lähdetty selvittämään.

Asiaa on esitelty viime vuoden puolella jo alustavasti tekniselle lautakunnalle. Siinä vaiheessa kaavoittajat ja hankkeen taustalla oleva taho saivat jo päättäjiltä ensimmäiset linjaukset: pelkkää kelluvaa ravintolaa rantaan ei haluta tehdä, kokonaisuudessa pitää olla muutakin.

Tässä vaiheessa on kuitenkin vielä auki, mitä kaikkea rantaan tulisi. Jos kuvio toteutetaan esimerkiksi Helsingissä toteutetun mallin mukaisesti, lopputulos voisi olla yhdistelmä luonnonvesiallasta, uima-allasta, saunaa ja ravintolaa. Hankkeesta kiinnostuneella yrittäjällä ei ole vielä valmista yksityiskohtaista suunnitelmaa, vaan tässä vaiheessa selvitetään, mitä kyseiseen paikkaan voi toteuttaa.

- Ensin pitää selvittää, mitä rajoitteita tuossa paikassa on. Siinähän on mm. laivaliikennettä ja erilaisia verkostoja, jotka asettavat omat rajoitteensa, hankkeen suunnittelutyötä tekevä kaavoitusarkkitehti Marja Mustakallio toteaa.

Alustavan arvion mukaan ensimmäiset luonnokset valmistuvat kevätkauden aikana. Hankkeen tarkka toteutustapa riippuu myös siitä, toteutuuko Teivaan sataman yhteyteen suunniteltu hotellihanke. Uimalakokonaisuus on kuitenkin oma itsenäinen hankkeensa, jonka toteutuminen ei ole kiinni hotellihankkeesta.

Tommi Berg
tommi.berg@uusilahti.fi

Suosittelemme