Lahesta

Veturitallin maaperä puhdistetaan

Mytäjäisten vanhan veturitallin maaperä puhdistetaan ennen asuinrakentamista. Kuva: Lauri Rotko

Mytäjäisten veturitallin alueen maaperää puhdistetaan tämän vuoden aikana.

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen alueen kunnostamisesta. Veturitallin ympäristöön on päässyt vuosikymmenten aikana öljyä ja metalleja veturien korjausten ja tankkausten seurauksena.

Veturitalli muutetaan asuinkäyttöön ja veturitallin edustalle rakennetaan tornitalo. Pilaantunutta maata poistetaan pihalta arviolta noin 1200 tonnia. Lisäksi veturitalliin rakennetaan tuulettuva alapohja hyvän sisäilman laadun varmistamiseksi. Maaperän puhdistamisesta ja veturitallin kunnostamisesta vastaa veturitallikiinteistön omistava Great M2 Oy.

Pilaantunut pihamaa tulee puhdistaa ja veturitalli kunnostaa ennen asuinrakentamista, jotta maasta ei aiheudu haittaa tai vaaraa asukkaiden terveydelle eikä rajoituksia kiinteistön käytölle. Pihan pilaantuneet maat kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen.

Marjaana Kontu
marjaana.kontu@uusilahti.fi

Suosittelemme