Lahesta

Uimahallit muistuttavat hygieniasta

Uimahallien kävijöitä muistutetaan tammi-helmikuussa hygienian tärkeydestä. Kuva: Markku Brummer

Lahden uimahalleissa kampanjoidaan tammi- ja helmikuussa hygienian ja siisteyden puolesta. Tempauksen avulla muistutetaan siitä, kuinka paljon asiakkaat voivat itse vaikuttaa uimahallien puhtauteen ja veden laatuun.

- Uimareiden huolellinen peseytyminen, uimiseen tarkoitettu, puhdas uima-asu ja tilojen säännöllinen ja ammattimainen siivoaminen takaavat hyvän hygienian ja ovat sen vuoksi asioita, joista ei tingitä, painottaa liikuntapalveluvastaava Jenni Mikkola.

Korkea hygieniataso onkin hänestä ehdoton vaatimus, jolla taataan uimareiden turvallisuus. Allasvesien laatuvaatimukset on määritelty lainsäädännössä ja niiden tulee Mikkolan mukaan toteutua aina.

Myös Lahden uimahalleissa viranomaiset valvovat säännöllisesti ja tarkkaan, että allasvedet täyttävät kaikki asetetut kriteerit. Mikkola muistuttaa, että pahimmassa tapauksessa altaita voidaan joutua sulkemaan, jos näytteet ylittävät vaadittavat kriteerit.

Allasvesinäytteet ovat uimahallien ilmoitustauluilla kävijöiden nähtävinä.

Suosittelemme