Lahesta

Lahden IB-lukioon kymmeniä opiskelijoita Kiinasta? - kaupunki käynyt keskusteluja Heinolan seminaarin kiinteistön ostaneen yhtiön kanssa.

Lahden kaupunki on käynyt jo tämän vuoden alkupuolelta lähtien keskusteluja, joissa on kartoitettu mahdollisuuksia myydä Lahden IB-lukion koulutusta kiinalaisille opiskelijoille. Aloite keskusteluihin on tullut suomalais-kiinalaiselta Heinola Fin-China Business Center -yhtiöltä, joka osti perinteisen Heinolan seminaarin kiinteistön viime vuonna. Ajatuksena on ollut, että kiinalaiset opiskelijat majoittuisivat seminaarin tiloissa.

– Ensimmäisen kerran keskusteluja käytiin ennen kesälomia. He olivat kiinnostuneita siitä, mitä pystymme tarjoamaan, kertoo Lahden lukiojohtaja Heikki Turunen.

Ensimmäisten tunnusteluiden yhteydessä puhuttiin kahdesta ryhmästä eli noin 60 opiskelijasta. Kesän jälkeen käydyissä jatkokeskusteluissa esillä oli ehdotus, jonka mukaan liikkeelle lähdettäisiin yhdellä 30 opiskelijan ryhmänä. Tunnustelut eivät kuitenkaan ole toistaiseksi johtaneet konkreettisiin suunnitelmiin. Turusen mukaan asialla alkaa olla jo kiire, mikäli koulutus halutaan polkaista käyntiin ensi vuoden syyslukukauden alussa.

– Puolikin vuotta on siinä lyhyt aika. Tarvitsemme aikaa mm. opettajien rekrytointiin.

Keskusteluiden taustalla tässä on elokuun alussa voimaan tullut lakimuutos, joka mahdollistaa lukiokoulutuspalveluiden myynnin EU-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Kaupungin kannalta koulutusmyynti on rahallisesti houkutteleva vaihtoehto.

– Emme tietenkään lähtisi tähän edes nollatuloksella. Ajatuksena on, että tästä tulisi rahaa muuhun lukiotoimintaan. Laissa on erikseen määritelty, että koulutusmyynnistä saatavat voitot on nimenomaan käytettävä kaupungin lukiotoiminnan kehittämiseen eikä kaupungin muihin menoihin.

Lisää aiheesta tänään ilmestyvässä Uudessa Lahdessa.

Tommi Berg
tommi.berg@uusilahti.fi

Suosittelemme