Lahesta

Rikoksia aiempaa vähemmän Hämeen poliisin alueella

Poliisi on pyrkinyt ehkäisemään rikoksia mm. Ankkuri-tiimillä, jossa poliisi ja nuorisotyöntekijät ovat olleet yhdessä liikkeellä kaupungilla. Kuva: Viena Kytöjoki

Hämeen poliisi on kirjannut tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä noin 6 000 rikosta vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Poliisi kirjasi kuitenkin yhteensä yli 39 000 rikosilmoitusta.

Omaisuusrikoksia kirjattiin yli 900 vähemmän kuin vuonna 2016 vastaavana ajanjaksona eli runsaat 10 700 kappaletta. Moottoriajoneuvojen käyttövarkaudet olivat mm. vähentyneet lähes 4 prosenttia. Lukumäärä oli nyt 249. Varkauksien kokonaismäärä oli noin viime vuoden suuruinen eli n. 3400.

Vapaa-ajan asuntoihin murtauduttiin sekä tänä että viime vuonna 107 kertaa. Varsinaisiin asuntoihin mentiin anastustarkoituksessa lähes 90 kertaa. Edellisvuonna asuntomurtoja oli 25 enemmän.

- - -

Väkivaltarikoksia kirjattiin n. 1 600 eli noin viimevuotinen määrä. Sekä yleisellä että yksityisellä paikalla tapahtuneiden pahoinpitelyrikosten lukumäärä kasvoi hieman. Yleisellä paikalla tapahtui 663 pahoinpitelyä ja yksityisellä 875. Törkeiksi luokiteltuja pahoinpitelyjä tapahtui 82. Lisäystä edellisvuoteen on kolme tapausta.

Seksuaalirikokset vähentyivät. Raiskausilmoituksia kirjattiin 52 ja seksuaalirikoksia yhteensä 117.

Huumausainerikoksia kirjattiin 208 enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Lukumäärä oli nyt 1 228. Onnistuneella kenttävalvonnalla oli merkittävä osuus kiinnijäämisien lisääntymiseen.

- - -

Liikennerikoksia kirjattiin 6 600 joka oli 15 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2016 vastaavana aikana. Liikennerikkomusten määrä väheni reiluun 16 000 kirjaukseen. Rattijuoppoja jäi kiinni 1 264 kun edellisvuonna lukumäärä oli 1 113. Törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen epäiltiin syyllistyneen 208 henkilön kun viime vuonna tähän rikokseen epäiltyjen henkilöiden lukumäärä oli 231.

Hälytystehtävien määrä oli hieman viime vuotta suurempi, noin 57 600 hälytysilmoitusta. Kotihälytystehtävien määrä vähentyi 33 tapahtumalla. Poliisia tarvittiin kodeissa nyt kuitenkin vielä 4 085 kertaa.

Seksuaalirikoksia, joissa rikoksesta epäilty on poliisin tiedossa, oli 80. Näistä tapauksista epäilty oli ulkomaan kansalainen 15 tapauksessa. Edellisvuotena vastaavat luvut olivat 82 ja 19.

Seksuaalisia ahdisteluja, joissa rikoksesta epäilty on poliisin tiedossa, on 11 tapausta. Näistä epäiltynä on yksi ulkomaan kansalainen. Edellisvuotena vastaavat luvut olivat 18 ja 4.

Turvapaikanhakijoista esimerkiksi pahoinpitelyissä on asianomistajiksi kirjattu 34 henkilöä ja rikoksesta epäillyiksi 33 henkilöä. Varkausrikoksissa vastaavat luvut ovat molemmissa ryhmissä seitsemän.

Suosittelemme