Lahesta

Työnteon terveysriskit paljastuivat pistotarkastuksissa

Päijäthämäläiset yritykset saivat kiitosta siitä, että yhteistyö työntekijöiden kanssa näyttäisi toimivan, mutta työn terveysriskien selvittämisessä on puutteita. Kuva: Anssi Hietamaa

Toissa viikolla toteutetun työsuojelun tehovalvonnan tulokset on nyt julkistettu. Tarkastajat kiersivät kahden päivän (17.-18.10.) aikana yhteensä 124 työpaikkaa Lahdessa ja muualla Päijät-Hämeen alueella. Valvonnan tavoitteena oli varmistaa, että työpaikoilla tiedetään työn terveysriskit ja pystytään näin torjumaan terveyshaittoja jo ennalta.

Huolestuttavin havainto oli se, että asianmukainen työterveyshuollon työpaikkaselvitys löytyi vain 73 työpaikalta eli 59 % tarkastetuista työpaikoista. 28 työpaikalla (23 %) asianmukainen selvitys oli tekemättä, ja 23 työpaikan osalta asiaa (19 %) selvitetään vielä jälkikäteen.

Työpaikkaselvityksessä työterveyshuolto arvioi työhön liittyvien haitta- tai vaaratekijöiden terveysvaikutukset ja antaa työnantajalle toimenpidesuosituksia niiden vähentämiseksi. Positiivista oli se, että niissä työpaikoissa joissa työpaikkaselvitys oli tehty, se oli usein hyvä ja yksityiskohtainen.

- Työpaikkaselvityksestä täytyy olla työnantajalle hyötyä. Työnantaja voi kysyä itseltään, saako hän selvityksestä tietää, mitä terveyshaittoja työ voi aiheuttaa ja mitä riskien pienentämiseksi voi tehdä. Työnantaja maksaa työterveyshuollon palveluista, joten niiltä kannattaa myös vaatia laatua, muistuttaa ylitarkastaja Tuula Uurala Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Lakisääteinen työterveyshuolto puuttui 11 työpaikalta (9 %). Työn vaarojen selvitys ja arviointi oli tekemättä 22 työpaikalla (18 %).

Työn terveysriskien hallinnassa olennaista on, että työnantaja tekee yhteistyötä työterveyshuollon lisäksi myös työntekijöiden kanssa. Työntekijät tuntevat työnsä parhaiten ja osaavat kertoa, millaisia haitta- tai vaaratekijöitä työhön liittyy.

Päijät-Hämeen valvotuissa työpaikoissa työsuojelun yhteistoiminta näytti tarkastushavaintojen perusteella toimivan hyvin, ja vain kaksi työpaikkaa sai asiassa viranomaisohjausta. Myös työsuojeluvaltuutettu oli useimmissa yli kymmenen hengen työpaikoissa valittu.

Valvonta kohdistui erityisesti pieniin työpaikkoihin, ja tarkastuksista ei ilmoitettu työpaikoille etukäteen.

- Työpaikat ottivat tarkastajat lähes poikkeuksetta hyvin vastaan, ja kiinnostus työsuojeluasioita kohtaan oli suurta, Uurala kertoo.

Työsuojelun tietoa netissä

Tarkastusten yhteydessä tarkastajat jakoivat työpaikoille tietoa mm. työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta www.tyosuojelu.fi ja työsuojeluviranomaisen puhelinneuvonnasta.

Verkkopalvelusta löytyy myös Pienyrityksen tietopaketti, jossa on työsuhdetta, työympäristöä ja työoloja koskevaa tietoa. Se löytyy sähköisenä julkaisuna osoitteesta www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/julkaisut

Suosittelemme