Lahesta

Näin Lahti pyrkii talouden tasapainoon

Talouden tasapinotusohjelman konkreettisiin esityksiin kuuluu ehdotus Harjun koulun korttelin myymisestä. Uusi keskustan alakoulu tehtäisiin vanhan Tiirismaan koulun paikalle. Kuva: Samuli Ikäheimo

Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta esitteli viime viikolla valtuustolle Lahden talouden tasapainottamiseksi tehtyä suunnitelmaa. Ohjelma koostuu kymmenestä osasta, joiden avulla on tarkoitus saada vuositasolla yhteensä noin 20 miljoonan euron säästöt vuoteen 2022 mennessä.

Tasapainotusohjelman toimet eivät yksinään riitä, sillä kaupungin taloutta pitäisi saada sopeutettua viidessä vuodessa arviolta 40-50 miljoonaa euroa.

1. Soten ohjaus ja talous

Tavoitteena on hyvinvointiyhtymän laskutuksen nousun rajoittaminen vuosina 2018 ja 2019 tasolle yhteen prosenttiin vuodessa, pohjana tämän vuoden talousarvio.

Tarkkoja euromääräisiä taloustavoitteita ei vielä määritelty.

2. Uusi palveluajattelu ja palveluiden kokoaminen

Panostetaan sähköisiin palveluihin, rajoitetaan fyysistä palvelua ja se järjestetään kevyesti. Yhteispalvelupisteissä tarjotaan apua sähköisten palvelujen hyödyntämiseen. Toimintoja kaupungin eri osissa kootaan yhteen toimipisteeseen. Erillisten toimipisteiden määrä vähenee hyvin merkittävästi. Lisätään ”itsepalveluaukioloa”.

Tavoitteena 4 miljoonan säästöt vuonna 2022.

3. Konsernin tukipalveluiden ja samankaltaisten toimintojen kokoaminen

Konsernin asiakaspalvelut ja tukipalvelut kootaan, käytetään yhteisiä tukijärjestelmiä ainakin niissä yhtiöissä, joista irtautuminen ei ole lyhyellä tähtäyksellä tavoitteena.

Tavoitteena 0,5 miljoonan säästöt vuonna 2022.

4. Konsernin yhteinen suunnittelu ja rakennuttaminen

Luodaan järjestelmä, jossa kaupunki ohjaa ja johtaa infrahankkeiden toteutusta myös tytäryhtiöiden osalta

Tavoitteena 0,5 miljoonan säästöt vuonna 2022.

5. Varhaiskasvatuksen palvelu- ja kustannusrakenteen uudistaminen

Oman toiminnan toimintamalli ja kustannusrakenne uudistetaan kaupunkien parhaiden esimerkkien mukaisesti. Luodaan yksityiselle palvelutuotannolle olosuhteet, jotka turvaavat varhaiskasvatuksen tarjonnan kasvun, hyödynnetään eri vaihtoehtoja (yksityisen hoidon tuki, palveluseteli, kerhotoiminta). Yksityisen osuus varhaiskasvatuksesta kasvaa tämän vuoden 17 prosentista noin 30 prosenttiin vuodesta 2021 eteenpäin. Kaupunki välttyy päiväkoti-investoinneilta vuoteen 2022 asti

Tavoitteena 4 miljoonan säästöt vuonna 2022.

6. Kulttuuri- ja tapahtumatoiminnan kokoaminen, yhtiöittäminen ja kumppaniratkaisut

Kulttuurituotanto (ainakin kaupunginteatteri, kaupunginorkesteri) siirretään yhtiöön tai yhtiöihin, vähintään järjestäminen, markkinointi ja tapahtumarakentaminen. Yhtiöihin etsitään myös ulkopuolista omistusta.

Tavoitteena 2 miljoonan säästöt vuonna 2022.

7. Kaupunkikonsernin tilankäyttö, tilahankkeiden karsinta, yksityisten investointien hyödyntäminen

Tilankäytön keskittäminen ja tilojen vähentäminen palveluverkkoa tiivistämällä. Uusi tilankäyttöajattelu: yhteispalvelu, hajautettujen erillispalveluiden karsinta ja tilojen yhteiskäyttö vähentävät hankkeiden tilantarvetta nykyisestä 10 prosenttia vuosina 2018 ja 2019 sekä 15 prosenttia sen jälkeen alkavien hankkeiden osalta.

Tavoitteena 0,9 miljoonan säästöt vuonna 2022.

8. Tukipalveluiden ym. hankkiminen markkinaehtoisesti

Provincia Oy:tä kehitetään talous- ja henkilöstöhallinnon in-houseyhtiönä, joka sijoittuu maakuntauudistuksen toteutuessa osaksi valtakunnallisesti koordinoitua maakuntia ja kuntia palvelevaa kokonaisuutta. Toimintaa tehostetaan 5 prosenttia vuodessa 2018—2022.

Tavoitteena 3,1 miljoonan säästöt vuonna 2022.

9. Uudet liikennepalveluratkaisut

Ensi vuoden aikana määritellään joukkoliikenteen palvelutaso ja suunnitellaan uudet runkolinjastot. Lisäksi tehdään suunnitelma runkolinjaston täydentämisestä kevyellä kalustolla liikennöitävällä ”citylinjoilla”. Reitti-, palvelutaso- ja toimintamalliratkaisut tehdään vastaamaan säästötavoitetta.

Tavoitteena 0,8 miljoonan säästöt vuonna 2022.

10. Virtaviivaistaminen, sisäinen toiminnan tehostaminen

Hallinnollisten prosessien yhdenmukaistaminen, selkeät ja yhtenäiset toimintatavat. Tietojenkäsittely-ympäristön yksinkertaistaminen ja hankintojen tehostaminen, tietojärjestelmien

kriittinen tarkastelu, järjestelmien yhteentoimivuuden lisääminen.

Tavoitteena 3,7 miljoonan säästöt vuonna 2022.

Tommi Berg
tommi.berg@uusilahti.fi

Suosittelemme