Lahesta

Paikallisilla yrityksillä varovaiset kasvuodotukset

Lahtelainen ajoneuvovalaisimien valmistaja Teknoware on onnistunut viime vuosina hyvin kasvussa ja kansainvälistymisessä. Tuoreen yritysbarometrin mukaan paikallisten yritysten suhdanneodotukset ovat nyt hieman varovaisemmat kuin keväällä. Kuva: Katja Luoma

Vaikka talous kasvaa, pk-yritysten odotukset suhdanteista paranivat keväästä vain maltillisesti. Päijät-Hämeessä talouden kasvuodotukset ovat palanneet kevään huippulukemista valtakunnalliselle tasolle.

Vaikka vienti on kasvanut, talouskasvu on pääasiassa yksityisen kulutuksen ja investointien varassa.

- Varovaiseksi jäänyt muutos saattaa johtua siitä, että kasvu ei koske kaikkia yrityksiä tai että kasvu ei ole vakaalla pohjalla, sanoo Päijät-Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Outi Hongisto. Saldoluvut ovat kuitenkin varsin positiivisia, Päijät-Hämeessä + 36 ja maan keskiarvo + 38.

Tiedot käyvät ilmi Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön teettämästä Pk-yritysbarometrista, joka julkaistiin tänään. Syksyn 2017 Pk-yritysbarometri perustuu 4 700 pk-yrityksen vastauksiin. Pk-yritysbarometri julkaistaan kaksi kertaa vuodessa. Se kuvaa pk-yritysten odotuksia vuoden eteenpäin.

Varovaiseksi jäänyt muutos saattaa johtua siitä, että kasvu ei koske kaikkia yrityksiä tai että kasvu ei ole vakaalla pohjalla. Päijät-Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Outi Hongisto

Arviot investointien lähiajan kehityksestä ovat sen sijaan edelleen hyvin alhaiset, Päijät-Hämeessä kevään barometria heikompana.

Sen sijaan suhdanneodotuksiin vaikuttavat Päijät-Hämeessä maan keskiarvoa myönteisemmin arviot panostuksista kansainvälistymiseen, innovaatioihin ja tuotekehitykseen. Lisäksi alueen yritykset ennakoivat kannattavuuden, vakavaraisuuden, tilausten määrän ja kapasiteetin käyttöasteen kehittyvän valtakunnallista keskiarvoa reilustikin paremmin.

Vaikka talouskasvu on kiihtynyt, voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten osuus on kääntynyt lievään laskuun. Kun mukaan otetaan myös mahdollisuuksien mukaan kasvua tavoittelevat, yritysten osuus on yli 40 % vastanneista. Vastaajista vajaalla 20 prosentilla ei ole kasvu-tavoitteita lainkaan.

Päijät-Hämeessä 20 prosentilla pk-yritysvastaajista on kansainvälistä liiketoimintaa. Näistä yrityksistä 41 prosenttia ilmoittaa harjoittavansa suoraa tavaravientiä, mikä osuus on alueella hieman maan keskiarvoa suurempaa.

Reilulla neljäsosalla alueen pk-yrityksistä on ollut tarvetta hakea ja ovat myös saaneet rahoitusta.

- Ainoastaan yksi prosentti rahoitusta hakeneista ei ole saanut rahoitusta. Luku on pienempi kuin keväällä, mitä voi pitää myönteisenä signaalina, sanoo Finnveran aluejohtaja Juha Ketola.

Yleisin uuden rahoituksen käyttötarkoitus on investoinnit koneisiin ja laitteisiin.

Suosittelemme