Lahesta

"Kumpaankin vaihtoehtoon liittyy epävarmuuksia, jotka eivät tee yksiselitteistä kannanottoa vielä mahdolliseksi" - Taidekeskuksen selvittely jatkuu

Lahden Taide- ja muotoilukeskuksen tilavaihtoehtoja arvioitiin maanantaina pidetyssä arviointiryhmän kokouksessa.

Käsiteltävinä olivat rinnakkain Hämeenmaan Kiinteistöt Oy:n ”LARS”-tarjous Sokos-tavaratalon 3. kerrokseen sijoittuvasta keskuksesta sekä Kiinteistö Oy Lahden Vanha Panimon ja Kiinteistö Oy Lahden Uusi Panimon ”LAD”-tarjous Malskille sijoittuvasta ja pääosin uudisrakennettavasta keskuksesta. Kolmas vaihtoehto olisi taidemuseon jatkaminen nykymuodossaan nykyisessä tilassa. Lausunnot hankkeen aluetalousvaikutuksista oli saatu Lahti City ry:ltä sekä yhteisesti Lahti Regionilta ja Ladecilta.

Arviointiryhmä katsoo, että kummallakin esitetyllä vaihtoehdolla on omat vahvuutensa. Kumpaankin vaihtoehtoon liittyy kuitenkin myös epävarmuuksia, jotka eivät tee yksiselitteistä kannanottoa vielä mahdolliseksi. Syyskuun aikana täsmennetään kummankin vaihtoehdon kustannukset ja eräät tekniset yksityiskohdat. Tämän jälkeen edetään valtuuston linjauspäätökseen, jota ennen asia viedään liikunta- ja kulttuurilautakunnan arvioitavaksi ja kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Taide- ja muotoilukeskushankkeella on toteutuessaan vaikutuksia alueen vetovoimaan ja aluetalouteen sekä pitkäaikaisia käyttötalousvaikutuksia sivistyksen palvelualueelle ja kaupunginmuseolle. Muun muassa näiden merkitystä hankkeen toteutumisedellytyksiin arvioidaan tulevissa toimielinkäsittelyissä.

Taide- ja muotoilukeskukseen on aikomus sijoittaa mm. Lahden taidemuseon sekä taide- ja julistemuseon näyttelyt. Kaupunginmuseon tarveselvityksen mukaan uuteen keskukseen tulisi myös muotoilun ja mediateknologian näyttely- ja kokeilutilaa sekä työpaja- ja opetustiloja. Lisäksi keskus tarvitsee esimerkiksi huolto- ja välivarastotilaa sekä henkilökunnan toimisto- ja sosiaalitiloja. Keskuksen optimitilantarpeeksi arvioitiin keväällä yhteensä noin 3 500 - 4 000 hum².

 

Tommi Berg
tommi.berg@uusilahti.fi

Suosittelemme