Lahesta

Valtuustossa runsas syksyn aloitesato - aiheiden kirjo vaihteli lokin kakasta EU:n ja USA:n välisiin neuvotteluihin

Aloitteiden kohteista Sinfonia Lahti ja sataman lokit ovat fyysisesti lähellä toisiaan. Kuva: Sami Kuusivirta

Lahden uuden valtuuston syyskausi pääsi todenteolla käyntiin tämän viikon maanantaina. Kokouksen asialistalla ei vielä ollut ruuhkaksi asti isoja päätösasioita. Kokouksen näkyvimpiä tuloksia oli asemakaavan muutos, joka mahdollistaa Yhteiskoulun laajennushankkeen.

Kokouksen päätteeksi jätettiin kuitenkin tukku valtuustoaloitteita, joiden aiheet käsittelivät mitä erilaisimpia elämänalueita.

Valtuutettu Seppo Korhonen (vas.) ja 38 muuta valtuutettua jätti aloitteen, jonka mukaan kaupunkikonsernissa luovutaan yksityisen perintäyhtiö Lindorffin käytöstä. Aloitetta perusteltiin niin kuntalaisten näkökulmalla kuin yhteiskuntavastuulla. Ylikansallisesti toimiva perintäyhtiö on siirtänyt voittojaan Suomen verottajan ulottumattomiin. Aloitteen mukaan kaupungin yhtiöt ja yhtymät järjestävät maksujen perinnän omana työnä tai kunnallisen taloushallintoyhtiö Provincia Oy:n toteuttamana. Aloitteen allekirjoittajina oli yhteensä 39 valtuutettua tai varavaltuutettua.

Ylikansallisissa ulottuvuuksissa oltiin myös vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloitteessa, joka koski neuvottelun alla olevia EU:n vapaakauppasopimuksia USA:n ja Kanadan kanssa. Aloitteessa esitettiin, että Lahden kaupunki liittyy TTIP- ja CETA-sopimuksiin kriittisesti suhtautuvien kuntien ja kaupunkien eurooppalaiseen verkostoon. Aloitteessa huomautettiin, että sopimuksiin liittyen suuryrityksille tulee mahdollisuus uhata valtiota oikeustoimilla, mikäli ne katsovat liikevoittojensa vaarantuvan lainsäädännön muutosten seurauksena. "Lahdessa ja Päijät-Hämeen maakunnassa tämä uhkaisi konkretisoitua mm. pohjavesivarantojen myynnin sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen osalta".

Ryhmä ei väheksy klassisen musiikin terveys- ja hyvinvointivaikutuksia.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä esitti, että kaupunki tekee selvityksen, jossa verrataan sekä kamariorkesterin että ostopalveluna toteutettujen orkesterien ja konserttien taloudellisia vaikutuksia verrattuna oman kookkaan sinfoniaorkesterin toimintaan. Aloitteessa korostettiin, että ryhmä "ei väheksy klassisen musiikin terveys- ja hyvinvointivaikutuksia, mutta samat vaikutukset on saavutettavissa esimerkiksi kamariorkesterin tai ostopalveluna hankittujen sinfoniaorkesterien avulla". Aloitteen mukaan sama logiikka pätee myös Lahden tunnettavuutta koskevien näkökohtien osalta. Hyvänä esimerkkinä ryhmä piti vuonna 1978 perustettua Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteria, joka on vakiinnuttanut asemansa eturivin suomalaisorkesterien joukossa.

Myös toinen perussuomalaisten alue käsitteli ryhmälle tuttua aihepiiriä, turvapaikanhakijoita. Aloitteen mukaan Lahden kaupunki ei tarjoa SPR:lle uusia tiloja vastaanottokeskuksen toiminnan jatkamista varten, eikä varsinkaan erityistä tukea tarvitsevien osastolle. Aloitteen taustalla on tieto siitä, että Hennalan vastaanottokeskus on lopettamassa toimintansa vuodenvaihteessa, minkä johdosta Lahdesta on etsitty entistä kodinomaisempia tiloja noin 100 - 200 turvapaikanhakijalle.

Valtuutettu Kalle Aaltonen jätti uuden Pro Lahti ryhmän nimissä aloitteen, jonka mukaan Lahdessa luovutaan ns. valtuustokortista. Hän on tehnyt vastaavan aloitteen edellisellä vaalikaudella pari kertaa. Uudelle valtuustolle jaettiin juuri äskettäin valtuustokortit, joilla he pääsevät mm. erilaisiin kulttuuri- ja urheilutilaisuuksiin.

Varavaltuutettu Jari Salosen (kok.) aloitteen otsikkona oli "satama-alueiden eloperäisen saasteen hallintakeinot". Moniosaisessa aloitteessa esitettiin selvitystä sataman lokkien ulosteista aiheutuvista haitoista ja toimenpiteitä haittojen vähentämiseksi. Esityksen mukaan selvitykset tehtäisiin vielä tämän syksyn aikana, jolloin tarvittavat toimet ehdittäisiin valmistella kesäksi 2018.

Tommi Berg
tommi.berg@uusilahti.fi

Suosittelemme