Lahesta

Isoja ja pieniä suunnitelmia yhdistettyinä uusiin ideoihin - urheilukeskuksen ja sataman kehittämishanke linjaa Lahden paraatipaikan suuntaviivoja

Kuva: Vesa Tapiola

Lahdessa on käynnissä sataman ja urheilukeskuksen alueet kattava kehittämishanke. Sen perusideana on kehittää ja hyödyntää alueen mahdollisuuksia täysipainoisesti, entistä monipuolisempaan suuntaan.

– Saimme äsken hienon todistuksen siitä, että se on kansainvälisesti aidosti toimiva tapahtuma-areena. Tahtotila on saada se vielä parempaan käyttöön kaupunkilaisten olohuoneena ja toisaalta tarjota siellä olevat fasiliteetit tapahtuma-areenaksi hyvin monenlaisille kansainvälisillekin tapahtumille, kuvailee hanketta vetävä kaupungin strategiapäällikkö Sirkku Huisko.

Etenkin urheilukeskuksen suunnalta odotetaan nyt mielenkiintoisia avauksia, onhan alueelle ehdoteltu mitä erilaisimpia uusia toimintoja jo ennen MM-hiihtoja.

– Tavoitteena tukea olemassa olevaa lajikirjoa, mutta saada mukaan myös uutta kirjoa niin kesä- kuin talvilajeihin. Se edellyttää sitä, että aluetta pitää katsoa kokonaisuutena, Huisko kuvailee.

Kehittämissuunnitelman tarkastelualueeseen kuuluu myös Kisapuisto ja Ranta-Kartano mahdollisine uimahallisuunnitelmineen, joten urheilurakentamiseen otetaan suunnitelmassa kantaa monelta kantilta. Karpalon alueen kehittämisestä on käynnistetty erillisselvitys.

Kehittämishankkeessa on kasattu yhteen lukuisia aiemminkin esillä olleita suunnitelmia. Niistä osa alkaa olla Lahdessa jo ikuisuushankkeen maineessa, kuten Teivaanmäen hotellisuunnitelma.

Vanhojen hankkeiden rinnalle on kuitenkin ryhdytty kehittelemään monia uusia ideoita. Niitä on kypsytelty mm. työpajoissa, joihin oli kutsuttu alueen toimintoihin liittyviä sidosryhmiä. Myös ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat antaneet jo vuodenvaihteen tienoilla panoksensa ideointiin.

Kehittämissuunnitelmassa on kyse paljosta muustakin kuin urheilusta. Huisko odottaa mielenkiinnolla, millaisia ajatuksia hankkeen yhteydessä nousee esille urheilukeskuksen ja matkustajasataman välisen ranta-alueen kehittämisestä.

Mahdollisen Teivaan hotellin toteutuminen vaikuttaa asiaan paljon, mutta alustavissa ideointitilaisuuksissa on heitelty ilmaan monia muitakin ajatuksia. Yhtenä ideana on väläytelty Helsingin Löylyä muistuttavaa saunakokonaisuutta. Ajatus on tullut esille niin kutsutyöpajoissa kuin opiskelijoiden töissä.

– Myös yrittäjät olleet yhteyksissä, että voisi olla ideoita tämän tapaiselle, Huisko toteaa.

Alustavissa ideoissa on myös lämmitelty joitakin ideoita, jotka ovat olleet aiemminkin Lahdessa esillä: kevyttä junaliikennettä rantaraitille, silta Radiomäeltä urheilukeskuksen suuntaan Hollolankadun yli, korihissi, alamäkiluistelurata ...

Mistä investoijat?

Kun lennokkaista ideoista edetään mahdolliseen toteutukseen, joudutaan luonnollisesti miettimään rahaa. Kehittämishankkeen yhteydessä onkin tarkoitus miettiä keinoja, joilla alueelle saadaan houkuteltua yksityisiä investointeja.

– Yksi tärkeä tavoite, että saataisiin innostettua tähän mukaan investoreita ja myös muita toteuttajia kuin kaupunki.

Samaa korostaa kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Jarkko Nissinen (sd), joka vetää hankkeen poliittisesta ohjauksesta vastaavaa elinvoima- ja työllisyysjaostoa. 

– Kaupungilla aika rajalliset mahdollisuudet investoida, varsinkin kun lähivuosien osalta rahaa menee ohitiehen.

Valmiissa suunnitelmassa on tarkoitus kuvata toteutuspolkua, jossa hahmotellaan askelmerkkejä alueen kehittämiseksi. Suunnitelman valmistuminen menee seuraavan vaalikauden puolelle. Alueeseen liittyviä työpajoja on tarkoitus järjestää vielä kesälomakauden jälkeen. Hankkeen takarajana on marraskuun loppu.

Tommi Berg
tommi.berg@uusilahti.fi

Suosittelemme