Lahesta

Jätteen hyödyntämisessä päästiin ennätyslukemiin

Jätteet ohjautuvat oikeaan käyttötarkoitukseen Kujalan kaatopaikalla sijaitsevan jäteasema Pillerin kautta. Jäteasemien aukioloaikoja on asiakkaiden toiveiden mukaisesti lisätty ja ne ovat auki myös lauantaisin ainakin kesäkaudella huhti-lokakuussa. Kuva: Pertti Louhelainen

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy (PHJ) vastaanotti asumisesta syntyneitä jätteitä vuonna 2016 kaikkiaan noin 85 000 tonnia. Määrä on edellisvuosien tasolla. Tästä määrästä hyödynnettiin ennätysmäärä, peräti 96 prosenttia. Hyödyntämisaste muodostuu materiaalina kierrätettävän jätteen ja energiahyödyntämiseen ohjatun jätteen osuuksista.

Toimialueella kierrätettiin materiaalina viime vuonna kaikkiaan 42 prosenttia asumisesta syntyvästä jätteestä. Tässä luvussa ovat mukana toimialueen eri jätehuollon toimijoiden jätevirrat.

Päijäthämäläisiä asukkaita palvelee seitsemän jäteasemaa eri puolilla toimialuetta. Jäteasemien aukioloaikoja on asiakkaiden toiveiden mukaisesti lisätty ja ne ovat auki myös lauantaisin ainakin kesäkaudella huhti-lokakuussa. Jäteasemat vastaanottavat asumisesta syntyvät muut kuin päivittäisjätteet eli esimerkiksi muutto- ja remonttijätteet, vaaralliset jätteet, puutarhajätteet ja huonekalut.

Jäteasemilla asioi viime vuonna yli 140 000 asiakasta ja kävijämäärät ovat kasvussa.

- Kierrätysmahdollisuuksia on lisätty asukkaiden rakennusjätteille, joille on hyödyntämisketju olemassa. Tällaisia ovat esimerkiksi kattohuovat, kipsilevyt, betonit ja tiilet, kertoo asukaspalvelupäällikkö Päivi Rahkonen.

Kaikilla jäteasemilla voi myös kierrättää käyttökelpoisia kodin tekstiilejä UFF:n konttiin.

- Lahden jäteasema Pillerillä on KierrätysPaikka-keräyspiste ja varastomyymälä, mihin asiakas voi jätettä tuodessaan antaa uudelleenkäyttöön käyttökelpoisia kodin tavaroita, huonekaluja ja remonttitarvikkeita, kertoo Rahkonen.

- Jäteasemilla otetaan kotitalouksilta maksutta vastaan puutarhajätteet, vaaralliset jätteet, sähkölaitteet, puujätteet, kartongit, metallit, pakkauslasit, paperit ja renkaat, luettelee Rahkonen.

Nämäkin kaikki ohjataan hyödynnettäväksi joko materiaalina tai energiantuotantoon.

- Eri jätelajien kierrätystä pyritään jatkuvasti lisäämään sitä myöden, kun niille löydetään hyödyntämismahdollisuuksia, jatkaa Rahkonen.

Fakta

Jäteyhtiölle tulosta reilut puoli miljoonaa euroa

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n liikevaihto vuonna 2016 oli 15,7 miljoonaa euroa, joka oli noin 9 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Tilikauden voitto oli 562 000 euroa.

Yhtiön osakkaina oli vuonna 2016 kymmenen kuntaa. Lahden kaupunki on yhtiön pääomistaja 58,6 prosentin osuudella, joten yhtiö kuuluu Lahden kaupunkikonserniin. Yhtiökokous päätti jakaa omistajakunnille osinkona yhteensä 250 044 euroa tuottona sijoitetulle pääomalle.

Käyttöomaisuusinvestointien määrä vuonna 2016 oli 7,2 miljoonaa eura. Merkittävin investointi oli mekaanisen lajittelulaitoksen sekä sosiaali- ja konehuoltotilojen rakentaminen.

Suosittelemme