Lahesta

Valtaosa paikallisista yrityksissä ei suunnittele nyt sopeuttamistoimia - positiivisia odotuksia yhä enemmän

Paikallisten yritysten joukossa on suhteellisesti hieman enemmän teollisuuden ja rakennusalan yrityksiä kuin koko maassa keskimäärin. Sen sijaan palveluyritysten osuus on täällä muuta maata pienempi. Kuva: Katja Luoma

Päijäthämäläisten pk-yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat positiiviset ja valtakunnallista keskiarvoa toiveikkaammat. Usko suhdannenäkymiin on säilynyt kasvusuunnassa jo kahden viimeisen vuoden ajan.

Lähiajan suhdannenäkymät ovat täällä toiveikkaammat kuin maassa keskimäärin ja myös selvästi paremmat kuin syksyllä 2016. Alueen saldoluku on nyt +46, kun se syksyllä oli +28. Koko maan tuorein saldoluku oli +35. Myös se on kasvanut syksyn mittauksesta, jolloin lukemaksi saatiin + 32.

Barometrissä on hyviä uutisia paikallisten yritysten työntekijöille, sillä vastaajista peräti 89 prosenttia arvioi, että heillä ole tarvetta sopeuttaa toimintaansa suhdannetilanteen vuoksi.

Taloudellisten olojen paraneminen ei kuitenkaan näy välittömästi yritysten henkilöstömäärän kasvuna, koska yritykset ovat sinnitelleet heikon taloustilanteen yli pitämällä kiinni henkilöstöstään. Päijät-Hämeessä työllistämisodotusten saldoluku nousi syksystä seitsemän yksikköä.

Barometrin mukaan suurin työllistämisen este on epävakaa taloudellinen tilanne ja huono kysyntä. Myös työn sivukulujen suuruus ja työvoiman heikko saatavuus estävät yrityksiä palkkaamasta lisää henkilökuntaa. Päijät-Hämeessä työvoiman saatavuusongelma yrityksen kasvun esteenä on maan keskiarvoa seitsemän prosenttiyksikköä korkeampi.

- Lähiajan positiivisten suhdanneodotusten perusteella on perusteltua ennakoida, että yrityksiin alkaa syntyä uusia työpaikkoja. On kuitenkin vakava ongelma, jos lähes puolella alueen yrityksistä osaavan työvoiman puute rajoittaa kasvua ja samaan aikaan työttömyysluvut ovat korkeat, sanoo Päijät-Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Outi Hongisto.

Pk-yritysten kannattavuusodotukset ovat kohonneet samaan aikaan, kun talouskasvu on vähitellen kiihtynyt. Koko maan kannattavuusodotuksia kuvaava saldoluku on nyt + 25 ja Päijät-Hämeessä +32. Odotukset kannattavuudesta alkavat normalisoitua ja lähestyä hyvien taloudellisten olojen tasoa. Pk-yritysten arviot investointien lähiajan kehityksestä ovat aiempaa positiivisemmat, mutta silti edelleen alhaiset.

Valtakunnallisesti ja myös Päijät-Hämeessä joka viides pk-yritys näkee yrityskaupat mahdollisena kasvun kiihdyttäjänä. Toisaalta yli puolet vastanneista yrityksistä ei ole suunnitellut omistajanvaihdosta lainkaan.

- Koska kuitenkin 40 prosenttia ilmoittaa luopuvansa yritystoiminnasta tulevien kymmenen vuoden aikana, haluamme olla vaikuttamassa siihen, että myyjät valmistautuvat myyntiin ajoissa ja että kasvuhakuisilla ostajilla kauppa ei jää rahoituksesta kiinni, sanoo Finnveran aluejohtaja Mirjam Sarkki.

Fakta

Mikä pk-barometri?

Pk-yritysbarometrin ovat teettäneet yhteistyössä Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö. Pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaava barometri tehdään kaksi kertaa vuodessa.

Valtakunnallisessa barometrissä oli vastaajana 4 761 pk-yritysten edustajaa. Päijät-Hämeestä barometriin haastateltiin 124 yritystä.

Tutkimustuloksissa aineisto on painotettu vastaamaan yritysten todellista toimiala- ja aluejakaumaa.

Tommi Berg
tommi.berg@uusilahti.fi

Suosittelemme