Lahesta

Klubitalotoiminta tuo säästöjä mielenterveystyöhön

Lahden Klubitalo siirtyi pari vuotta sitten Vuorikadulle uusiin tiloihin, joissa on pidetty esimerkiksi jäsenten taidenäyttelyitä. Kuva: Marjaana Kontu

Lahdessa on juhlittu klubitalotoimintaa, jota on Suomessa ollut 20 vuotta ja Lahdessa 15 vuotta.

Juhlavuoden kunniaksi julkaistusta ”Mieleni minun tekevi”-juhlakirjasta käy ilmi, että klubitalotoiminta on tuloksellista avohuollon mielenterveyspalvelua. Valtio, kunnat ja sosiaaliturvarahastot hyötyvät 25 klubitalon toiminnasta noin 10-11 miljoonaa euroa vuodessa.

Hyöty syntyy muun muassa siitä, että kuntoutujajäsenten sairaalapalveluiden käyttö vähenee. Arvio perustuu vastaavasta toiminnasta Ruotsissa tehtyihin laskelmiin, mutta samankaltaisiin tuloksiin on päästy myös aiemmin Suomessa.

Kirjan julkisti perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula Lahden Klubitalon 15-vuotisjuhlassa keskiviikkona.

- - -

Klubitalotoimintaan osallistuu noin 3000 aktiivijäsentä. Kirja esittelee toimintaa ensimmäistä kertaa kattavasti jäsenten, omaisten ja sidosryhmien näkökulmasta. Suomessa toimii 25 klubitaloa, joiden määrä aiotaan lisätä koko maan kattavaksi seudullisten klubitalojen verkostoksi vuoteen 2025 mennessä.

- Yhdessä muiden tehostettujen avohoidon mielenterveyspalvelujen kanssa klubitalotoiminta alentaa merkittävästi psykiatrisen terveydenhuollon kokonaiskustannuksia, sanoo kirjan toimittaja, sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija Esko Hänninen. Myös käyttäjät ja heidän omaisensa ovat Hännisen mukaan kokeneet klubitalon parantaneen saamansa palvelun laatua.

- - -

Mielenterveyspalveluiden uudistaminen tukisi Hännisestä hallituksen tuottavuusloikan toteuttamista.

Se edellyttää hänestä määrätietoista muutosta sairaalakeskeisestä hoidosta avohoitopainotteiseen malliin, joka vastaa kuntoutujien tarpeita.

Säästöjen toteutumisen ehtona Hännisestä on, että tulevat sotealueet aloittavat psykiatristen palvelukäytäntöjen uudistamisen. Psykiatrisen sairaalahoidon vähentämisestä kertyneet säästöt tulee hänestä myös kohdentaa avohoito- ja yhteisökeskeisten mielenterveyspalvelujen kehittämiseen, jotteivät 1990-luvun lamavuosien virheet toistu.

Marjaana Kontu
marjaana.kontu@uusilahti.fi
@

Suosittelemme