Pääkirjoitus
Tommi
Berg
@TommiMBri tommi.berg@uusilahti.fi

Tervetullut sananvapauden voitto

Eduskunnan oikeusasiamiehen toimistosta tuli viime viikolla lahtelaisittain mielenkiintoinen päätös, jolla on laajempaakin merkitystä. Päätöksen mukaan kaupunki loukkasi Tiirismaan lukion rehtorin sananvapautta, kun se antoi hänelle viime vuoden alkupuolella kirjallisen varoituksen. Ratkaisun tehnyt apulaisoikeusasiamiehen sijainen antoi asian johdosta huomautuksen sivistystoimenjohtaja Tiina Granqvistille.

Tapaus liittyy Tiirismaan ja Kannaksen lukioiden yhdistämispäätöstä edeltäviin vääntöihin, joista näkyi tuolloin julkisuudessa vain pieni osa.

Kaupungilla oli varoitukselleen kolme perustetta. Merkittävää on, että yhtenä varoituksen perusteena oli ollut rehtorin lähettämä kutsu sivistyslautakunnan jäsenille. Hän oli halunnut tuoda lautakunnan jäsenille hyvissä ajoin tietoon omia kriittisiä näkemyksiään yhdistämissuunnitelmaa kohtaan.

Kaupungin mukaan rehtori oli toiminut omavaltaisesti ja kutsu peruutettiin vielä samana päivänä, jotta ”prosessi etenee työnantajan edellyttämällä tavalla”.

Tämänkin lehden toimituksessa on törmätty aivan liian usein tilanteisiin, joissa ihmiset eivät uskalla puhua asioista ainakaan omalla nimellään, koska pelkäävät seuraamuksia.

Toisin sanoen kiistassa oli kyse siitä, kuka pääsee ensimmäisenä esittämään omat näkemyksensä asiasta päättäville poliitikoille. Omaa lukiotaan puolustanut rehtori halusi olla asiassa aktiivinen toimija eikä alistua perinteiseen kaupungin päätöksenteon marssijärjestykseen, jossa asian­osaiset ovat muodollisesti kuultavina siinä vaiheessa, kun asiaa valmistelevat virkamiehet ovat jo ehtineet kaupata omat näkemyksensä päättäjille.

Viime viikolla julkistetun päätöksen mukaan rehtorilla oli oikeus järjestää keskustelutilaisuuksia ja tuoda ilmi mielipiteensä ajankohtaisista asioista. Päätöksessä myös todetaan, että sivistyslautakuntaakin voidaan pitää rehtorin työnantajan edustajana, joten rehtori toimi virkamiehen lojaalisuusvelvollisuuden mukaisesti.

Linjaus on erinomainen ja kannatettava. On päättäjien etu, että he saavat tietoa päätöksenteon kohteena olevista asioista mahdollisimman esteettä, ilman että asiaa valmistelevat virkamiehet pyrkivät mitenkään vaikuttamaan asiaan, edes aikataulutuksen tasolla.

Kaupungin antamalle varoitukselle oli ollut kaksi muutakin perustetta: rehtorin väitetty käytös infotilaisuudessa ja päättäjille lähetetty kirjelmä, jolla rehtori oli kaupungin näkemyksen mukaan pettänyt esimiestensä luottamuksen muun muassa viittaamalla valmistelun epärehellisyyteen.

Viime viikolla annetussa päätöksessä nämäkin perustelut kumottiin (s. 5). ­Asian käsittelyn perinpohjaisuudesta kertoo jotain se, että ratkaisua tehtäessä oli tutkittu muun muassa useita Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ennakkopäätöksiä.

Toivottavasti viime viikon päätös rohkaisee muitakin kaupungin ­työntekijöitä avaamaan suunsa milloin ikinä he sen tarpeelliseksi katsovat. Tämänkin lehden toimituksessa on törmätty aivan liian usein tilanteisiin, joissa ihmiset eivät uskalla puhua asioista, ainakaan omalla nimellään, koska pelkäävät seuraamuksia. Ilmiöön törmää esimerkiksi koulujen sisäilmaongelmia koskevissa tapauksissa.

Asian kanssa tuskaileville ylemmille virkamiehille on helppo antaa yksinkertainen neuvo. Niin kauan kuin toimitaan veronmaksajien rahoilla, ei ole juurikaan olemassa mitään kaupungin sisäisiä asioita. Jos jollakin on painavaa sanottavaa kaupungin asioista, on se syytä saattaa koko lystin maksajien tietoon viivyttelemättä.

Tommi Berg
tommi.berg@uusilahti.fi

Suosittelemme