Pääkirjoitus
Tommi
Berg
@TommiMBri tommi.berg@uusilahti.fi

Se on taas vaikeampaa kuin koskaan

Vuodet eivät ole veljeksiä keskenään, mutta tietyt tilanteet ja niihin liittyvät sanonnat toistuvat 100-prosenttisella varmuudella vuodesta toiseen kaupungin päätöksenteossa. Jälleen kerran kaupungin päättäjät ovat tilanteessa, jossa .kaupungin talousarvion laadinta on nyt vaikeampaa kuin koskaan ennen.. Eläkkeelle jäänyt kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta jatkoi tyypillisesti toteamusta lisäämällä, että nyt ollaan kuitenkin helpommassa tilanteessa kuin vuoden kuluttua.

Sanakikkailuissa on kaikesta toistuvuudestaan huolimatta vähintään totta toinen puoli. Lahden ensi vuoden talousarviota laaditaan jälleen suuressa epävarmuudessa ja kovien ristipaineiden puristuksessa. Nyt päättäjille tulee entisestään paineita ensi kevään eduskuntavaaleista, joihin perinteisesti kerätään kannatusta myös paikallispolitiikasta hankituilla irtopisteillä.

Talousarviota laadittaessa monet asiat ovat pinnan alla kytköksissä toisiinsa. Lahdessa tämä on perinteisesti tarkoittanut muun muassa sitä, että sivistystoimessa on jouduttu säästötalkoisiin, kun sote-menot ovat ylittyneet.

Päättäjien kannalta tämä on johtanut kohtuuttomilta tuntuviin tilanteisiin, jossa on viime kädessä vastakkain esimerkiksi lasten ja ikäihmisten edut. Esittelemme tätä asetelmaa ja sen herättämiä tuntemuksia päättäjien keskuudessa tämän lehden jutussa.

Talousarvio on kuitenkin aina saatu lopulta tehtyä.

Vaikka helpommalta tuntuvia ja usein julkisuudessakin väläyteltäviä säästökohteita olisi muuallakin, niillä ei ratkaista kaupungin talouden isoa kokonaisuutta: sote ja sivistys muodostavat noin 80 prosenttia kaikista menoista.

Lahden rahavirrat menivät perusteellisesti uusiksi, kun sote-palvelut ovat siirtyivät hyvinvointikuntayhtymän toteutettavaksi, mutta laskun maksajana pysyi edelleen kaupunki. Tuoreiden uutisten mukaan yhtymän kuluvan vuoden talousarvio on pettänyt. Se vaikuttaa kaupungin tämän vuoden taloudelliseen tulokseen ja ennen kaikkea tietää vaikeita keskusteluita kaupungin ja yhtymän välille ensi vuoden talousarviosta.

Tilanne ei tule täysin puun takaa, sillä jo yhtymää perustettaessa oli selvää, että kaupungin talous uppoa tai pysyy pinnalla yhtymän mukana. Yhtymästä piti saada uudenlaisia synergiahyötyjä, kun Lahden perusterveydenhuolto ja sote-toiminta menee samaan organisaatioon erikoissairaanhoidon eli keskussairaalan kanssa. Tänä vuonna energiaa ja rahaa on mennyt kuitenkin mennyt aivan kohtuuttoman paljon tietojärjestelmäongelmiin.

It-ongelmat toivottavasti saadaan kuriin, mutta taustalla oleva iso kokonaiskuva ei muuksi muutu: väestön ikärakenteesta johtuen hoidon tarve kasvaa tulevina vuosina niin kovaa vauhtia, että kustannuskasvun hillitsemiseksi tarvitaan perusteellisia toimintatapojen uudistuksia.

Se voisi tarkoittaa esimerkiksi entistä ennakkoluulottomampaa yhteistyötä yli perinteisten organisaatiorajojen. Esimerkiksi ennaltaehkäisevässä työssä voisi helposti olla paljonkin tehtävissä sivistystoimen ja hyvinvointiyhtymän välillä, vaikka ne joutuvat tahtomattaan vastakkain vuosittaisissa budjettipoliittisissa reviiripeleissä.

Jotta yhtälö ei olisi liian helppo, valtakunnalliseen sote- ja maakuntauudistukseen liittyvä epävarmuus tuo entisestään lisää vaikeuskerrointa. Tässä vaiheessa kukaan ei voi varmuudella sanoa, meneekö paketti nurin tai täysin uusiksi ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen.

Kaikesta epävarmuudesta ja vaikeudesta huolimatta päättäjät voivat lohduttautua sillä, että täysin mahdoton tehtävä tuo talousarvion laadinta ei kuitenkaan ole. Aina se kuitenkin lopulta on saatu tehtyä.

Tommi Berg
tommi.berg@uusilahti.fi

Suosittelemme