Pääkirjoitus
Tommi
Berg
@TommiMBri tommi.berg@uusilahti.fi

Kesätauko tulee nyt tarpeeseen

Paikalliset päättäjät ja virkamiehet ovat jo pitkään varautuneet siihen, että valtakunnallinen sote- ja maakuntauudistus toteutuu vuoden 2019 alussa. Viime päivien poliittisen myllerryksen perusteella mitään ei kannata ottaa itsestäänselvyytenä. Vaikka sote-uudistus ei kokonaan kaatuisikaan, saattaa se vielä muuttaa tuntuvasti muotoaan. Esimerkiksi ajatus palveluiden yhtiöittämisestä saattaa kariutua perustuslaillisiin näkökulmiin.

Kaikesta epäselvyydestä huolimatta paikallisten päättäjien on toistaiseksi toimittava niillä tiedoilla, mitä on käytettävissä. Lisää tietoa saatiin viime viikolla, kun päättäjät saivat käsiinsä maakuntaliittojen ja Perlacon Oy:n tekemät laskelmat sote-uudistuksen vaikutuksista kuntatalouteen.

Laskelmien taustalla on monimutkaisia arvioita menojen, verotulojen ja valtionosuuksien muutoksista. Yhteenvetona voidaan todeta, että paikallisesti tilanne voisi näyttää huonommaltakin.

Selvityksen mukaan uudistukseen liittyvä rahoitusjärjestelmän muutos hyödyttäisi eniten juuri Päijät-Hämettä nykytilanteeseen verrattuna. Muutos olisi siirtymäajan jälkeen 213 euroa asukasta kohden. Se tarkoittaisi 6,6 prosentin parannusta. Monessa muussa maakunnassa uudistus tarkoittaisi heikennystä nykytilanteeseen verrattuna.

Numero- ja kommenttisekamelskan keskellä yksittäinen paikallispoliitikko on vain ja

Hyvästä tilanteesta huolimatta täälläkin on kuitenkin tarvetta menojen sopeutukseen, koska palveluiden tarve kasvaa tuntuvasti vuoteen 2030 mennessä. Laskennallisesti arvioitu sopeuttamistarve vastaa täällä 1,84 veroprosenttiyksikköä, kun koko maan osalta vastaava luku on keskimäärin 2,93 prosenttiyksikköä.

Rahoitusuudistuksissa on kuitenkin edelleen monta liikkuvaa osaa. Kuten olemme jo aiemmin uutisoineet, kuntien kannattaisi nyt puristaa sote-menonsa mahdollisimman pieniksi, jos ne haluavat saada pysyvää hyötyä valtionosuuksissaan vuodesta 2019 eteenpäin. Uuteen rahoitusjärjestelmään ja valtionosuuksiin liittyvät monimutkaiset säännökset toimivat lyhyesti sanottuna siten, että kunta saa pitää itsellään 60 prosenttia siitä hyödystä, jonka se onnistuu saamaan sote-kustannuksia säästämällä vuosina 2017 ja 2018 (UL 18.5.).

Kokonaan toinen kysymys on, mikä on kokonaisuuden kannalta järkevää ja taloudellista pidemmällä tähtäimellä. Vaikka sote-menot siirtyvät kunnilta maakunnille, veronmaksajat eivät tietenkään pääse niistä eroon.

Mikäli huomio on vain nopeiden säästöjen haussa, jäävät tuottavuuden parantamisen kannalta tarpeellisetkin investoinnit helposti tekemättä tai ainakin lykkääntyvät. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän toimitusjohtaja Eetu Salunen totesikin jo keväällä haastattelussamme, että toiminnan tehostaminen olisi helpointa, jos yhtymä saisi tämän vuoden toteutuvaan budjettiin 0,5-1 prosenttia lisää vuosittain.

Oma lukunsa on, mitä pitäisi ajatella kuntien velkaantumisesta uudistusten jälkeen. Kuntien vastuulle on jäämässä edelleen huomattava määrä sote-kiinteistöjä, ellei asiaan löydetä luovia ratkaisuja esim. yhtiöittämisjärjestelyiden kannalta.

Samanaikaisesti kunnan verotulot kuitenkin laskevat tuntuvasti, kun kaikkien kuntien veroprosentista poistetaan 12,47 veroprosenttiyksikköä ja vuonna 2019 veroprosenttia ei saa muuttaa.

Viime viikolla julkaistujen selvityslukujen mukaan tämä tarkoittaisi esimerkiksi Lahden osalta sitä, että kaupungin nimissä oleva velkapotti olisi vuonna 2019 peräti 108 prosenttia kaupungin vuotuisista verotuloista. Muutos olisi huomattava, sillä vielä vuonna 2018 vastaava luku on arviolta 53 prosenttia.

Muutos tarkoittaisi väistämättä myös sitä, että kiinteistöverosta tulisi kaupungille entistä tärkeämpi tulonlähde. Esimerkiksi Lahdessa sen osuus kaupungin verotuloista nousisi vuonna 2019 jo 19 prosenttiin, kun vielä ennen uudistusta vastaava osuus olisi 9 prosenttia.

Nähdäänkö Lahden valtuustossa entistä tiukempia kiinteistöverovääntöjä, kun kädet on muuten sidottu?

Kaiken ristiriitaisen numero- ja kommenttisekamelskan keskellä yksittäinen paikallispoliitikko on vain ja ainoastaan rehellinen, jos tunnustaa nyt olevansa hukassa ja eksyksissä.

Kesälomakauden jälkeen toivottavasti edes muutamat perusasiat ovat selvillä. Ensin odotetaan, että politiikan isot pojat ja tytöt saavat Helsingissä palikat järjestykseen.

Tommi Berg
tommi.berg@uusilahti.fi

Suosittelemme