Lukijalta

Lukijalta

Eduskunnan ensimmäisiä tehtäviä on muuttaa kaivoslakia

Juha Sipilän (kesk) hallituksen eron jälkeen 13.3.2019 eduskunta hyväksyi keskustan, kokoomuksen ja sinisten äänillä kaivoslakiin muutoksen, jonka mukaan kaivosyhtiöiden ei tarvitse toimittaa arvioita ympäristövaikutuksista lupahakemuksen jättämisen yhteydessä. Tämä on selkeä heikennys ympäristönsuojeluun, ja siksi lakia on korjattava uuden eduskunnan ensimmäisinä tehtävinä.

Vanhan eduskunnan hyväksymä lakimuutos voi lisätä merkittävästi suurten kansainvälisten kaivosyh-tiöiden nostamia oikeusjuttuja kuntia ja valtiota vastaan sen jälkeen, kun Euroopan unionin ja Kanadan välille solmittu vapaakauppasopimus CETA tulee voimaan.

CETAaan sisältyy investointisuoja, joka tarkoittaa sitä, että kaivosyhtiöt voivat haastaa kuntia ja valtioita oikeuteen, jos lainsäädäntöä muutetaan siten, että vireillä oleva kaivoshanke ei toteudu esimerkiksi luontoarvojen tai muiden elinkeinojen vuoksi.

Suomi on yksi harvoja maailman maita, jonka 1700-luvulta peräisin oleva valtausjärjestelmä antaa mineraaliesiintymän omistusoikeuden löytäjälle. Kaivoslakia tulee pikaisesti muuttaa siten, että valtiolla on omistus maamme mineraalilöytöihin. Tällöin valtio voisi korvausta vastaan myöntää vastuullisesti toimiville kaivosyhtiöille oikeuden hyödyntää Suomen luonnonvaroja.

1700-luvulta peräisin oleva valtausjärjestelmä antaa mineraali-esiintymän omistusoikeuden löytäjälle.

Kaivosyhtiöt maksaisivat tuotoistaan kaivosveroa, josta osa ohjattaisiin valtion lisäksi myös sijaintikunnalle. Maanomistajan saamaa 0,15 prosentin korvausta kaivoksissa louhitun malmin arvosta tulee korottaa.

Kaivostoiminnan ympäristöhaitat jäävät liian usein veronmaksajien hoidettaviksi, koska kaivostoiminta hoidetaan monesti suuryrityksien perustamien tytäryritysten kautta. Tytäryritys on helppo ajaa konkurssin, jos kaivostoiminta osoittautuu kannattamattomaksi tai lopettamisen jälkeen tulee taloudellisia velvoitteita ympäristöhaittojen korjaamiseen.

Vaatimus ympäristövaikutusten arvioista kaivosyhtiöiden lupahakemuksiin on palautettava, ja mineraaliesiintymien löytäjiltä on poistettava omistusoikeus esiintymiin.

Juha Tapiola

Suosittelemme