Lukijalta

Lukijalta

Hoitajille aikaa hoitaa työnsä hyvin

Meillä on Suomessa hyvä ja motivoitunut hoitohenkilöstö. Niin hyvä ja ammattitaitoinen, että heitä houkutellaan myös muihin maihin töihin, missä hoitohenkilöstöä arvostetaan enemmän kuin Suomessa.

Hoitajien työlle pitää antaa arvostusta, ja heille pitää antaa aikaa tehdä työnsä hyvin. Meillä on aivan liian vähän eri hoitajia, jotta he selviäisivät kasvavasta työtaakastaan uupumatta. Siksi tarvitsemme etenkin vanhustenhoitoon hoitajamitoituksen.

Väestömme ikääntyy, ja tarvitaan entistä enemmän hoitajia. Tämä ei ole mahdollista, ellei hoitohenkilökuntaa ole oikeasti enemmän, ja siihen tarvitaan myös valvontaan. Maahanmuutto ei ole ratkaisu hoitohenkilöstön saatavuuteen, vaan kohtuullinen palkkataso sekä aika tehdä työnsä hyvin.

Saksassa on monia miljoonia maahanmuuttajia, ja silti heillä on pula vanhustenhoitajista. Me emme saa korvata korkeasti koulutettua kotimaista hoitotyöntekijää halvemmalla ja kielitaidottomalla maahanmuuttajalla.

Suomessa oli aiemmin hyvin toiminut järjestelmä, jossa hoitajien rinnalla työskentelivät laitosapulaiset. He huolehtivat ruoka-, pyykki- ja varastohuollosta sekä siivouksesta. Jossain vaiheessa näitä tehtäviä on osittain siirretty hoitohenkilöstölle, mikä on lisännyt heidän työtaakkaansa. Tämä kaikki on pois hoitohenkilöstön varsinaisesta työstä.

Meillä pitää myös olla jatkossakin joka kunnassa oma terveysasema. Suurissa kunnissa useitakin, jotta jokaisella olisi helposti saavutettavissa olevat terveyspalvelut, ilman että kunto ja varallisuus ratkaisevat hoitoon pääsyn. Samoin jokaisella terveysasemalla tulee olla vuodeosasto. Myös palvelutalo tarvitaan jokaiseen pieneen kuntaankin, jotta läheisillä olisi mahdollisuus päästä tapaamaan hoidossa olevaa läheistään. Tähän kaikkeen meillä on varaa, kunhan laitamme asiat tärkeysjärjestykseen ja meidät suomalaiset etusijalle!

Rami Lehto

Suosittelemme