Lukijalta

Lukijalta

Tehokkaita keinoja lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn

Suomi on monella mittarilla yksi tasa-arvon edelläkävijä. Meillä on kuitenkin koteja, joissa edelleen on oma surullinen kipupisteemme. Suomessa naiset kohtaavat entisen tai nykyisen kumppaninsa tai muun läheisen taholta lähisuhdevakivaltaa toiseksi eniten EU-maista vuonna 2014 tehdyn tutkimuksen mukaan.

Lähisuhdeväkivallan uhrit tarvitsevat yhteiskunnan apua, koska he ovat usein henkisesti tai taloudellisesti riippuvaisia puolisostaan tai lapset sitovat väkivallan kierteessä olevaa paria yhteen. Konkreettisia toimia on jo tehty, kun turvakotipaikkojen rahoitusta on lisätty tällä vaalikaudella 70 prosenttia. Paikkojen määrää on kuitenkin edelleen kasvatettava, ja alueellisesta saatavuudesta on huolehdittava.

Uhrien lisäksi myös tekijät tarvitsevat tukea ja apua, jotta he pääsevät väkivallan kierteestä irti. Ennen kaikkea väkivaltaan pitää puuttua mahdollisimman varhain ja ennaltaehkäisyyn tulee panostaa. Palvelut on tehtävä tunnetuiksi ja saavutettaviksi, ja kynnys palvelujen hakemiseen on pidettävä mahdollisimman alhaalla. Meillä on myös tekemistä siinä, että väkivallan kohteeksi joutuneet miehet rohkaistuvat hakemaan apua.

Uhrin oikeuksista pitää huolehtia vielä senkin jälkeen, kun väkivallan kierre on saatu katkaistua. Kokoomus haluaa tehostaa lähestymiskiellon vaikutusta esimerkiksi sähköisellä valvonnalla ja riittävällä rangaistuksella kiellon rikkomisesta. Katsomme myös, että rikosasiain sovittelu ei ole oikea ratkaisutapa, koska väkivallan uhri voi joutua pahoinpitelijänsä painostamaksi. Poliisin on vietävä lähisuhdeväkivaltatapaukset aina syyteharkintaan.

Lähisuhdeväkivallan torjuminen vaatii viranomaisten yhteistyötä ja yhteiskunnan asennemuutosta. Enää emme saa sulkea silmiämme tältä pahalta.

Milla Bruneau

Suosittelemme