Lukijalta

Lukijalta

Lahdessa suurten kaupunkien alhaisin koulutustaso ja korkein työttömyys

Työllisyystilanteen ratkaiseminen on Lahdelle aivan kohtalonkysymys. On valtion-kin etu, että Lahti pääsee mukaan työllisyydenhoidon pilotteihin, ja tarvitsemme alueelle ihan oman Lahti-mallin. Tämä on saatava tulevan eduskunnan työlistalle heti. Työllisyydenhoidossa Lahden alueen koulutustasoa on nostettava, jotta yritysten ja työntekijöiden tarpeet kohtaavat paremmin.

Parhaassa tapauksessa teemme ammatillisen koulutuksen avulla palveluksen alueen yrityksille. Tarvitaan yritysten kykyä tunnistaa, millaista oppimisen päivittämistä kaivataan, jotta koulutuskenttä pystyy tähän huutoon vastaamaan. Kun osaajia tulee tarjolle enemmän, synnyttää se yrityksiin kysyntää. Samalla osaamisen taso kasvaa ja yritykset kasvavat.

Hämeen te-toimisto on saanut merkittäviä tuloksia aikaiseksi Kanta-Hämeen puolella, ja nyt Päijät-Hämeessä on otettava näistä kokemuksista kaikki hyöty irti. Työkkärin tulee vaatia kaikilta sidosryhmiltä konkreettisia toimia erityisesti nuorista kopin ottamiseen. 1500 nuoristyöttömän kohtaaminen jaetaankin kaupungin, te-toimiston ja hyvinvointiyhtymän kesken. 40 prosenttia Lahden nuorista työttömistä on moni-alaisten palveluiden tarpeessa. Näiden nuorten työllistymiseen ja arjen hallintaan liittyvät haasteet on ratkaistava yhteistyössä hyvinvointiyhtymän kanssa.

Jokaisella ysiluokkalaisella tulee olla niin riittävät luku-, kirjoitus- ja matemaattiset taidot kuin arjen hallinnan taidot, jotta jatko-opinnot ovat mahdollisia. Nuorilla tulee olla myös taloudelliset edellytykset opiskeluun, ja resurssit on kohdistettava yksilökohtaisesti niitä tarvitseville.

Jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle löytyy Lahden alueelta jatko-opintopaikka, nyt on huolehdittava siitä, että opintojen keskeyttäneiden määrä laskee. Tähän tulee satsata yhdessä alueen yritysten kanssa. Opiskelijoiden on saatava tarvittavaa kosketusta oikeasta työelämästä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Kouluttautunut nuori tai aikuinen on saatava avoimille työmarkkinoille ja töihin. Ei pelkästään kansantaloudellisista syistä, jotka ovat ilmeiset, vaan erityisesti inhimillisistä syistä. Jokainen yhteiskunnasta ja arjesta syrjään joutuva on tragedia, jolle minun käsikirjoituksessani yhteiskunnan tilasta ei ole sijaa.

Milla Bruneau

Suosittelemme