Lukijalta

Lukijalta

Sivistystoimen johdolle on annettava varoitus

Olen toiminut Tiirismaan koulun rehtorin Leena Akolan avustajana sananvapauden käyttöön liittyvän prosessin alusta asti. Tämä kirjoitukseni on oma-aloitteinen, ja haluan kertoa muutamista seikoista, joita sivistysjohtaja Tiina Granqvist ja lukiojohtaja Heikki Turunen tekivät rehtori Akolaa vastaan mielestäni tahallisesti vaientaakseen kriittisyyden.

Oikeusasiamiehen päätös on vakava seuraus Granqvistille. Huomautusta ei voida sivuuttaa kaupunginhallituksessa ”merkitään tiedoksi.”

Oikeusasiamiehen huomautus annetaan, kun ”virkamies on menetellyt vastoin lakia tai laiminlyönyt velvollisuutensa”. Granqvist ja hänen alaisensa Turunen ovat syyllistyneet lainvastaiseen menettelyyn, ja kaupunginhallituksen/lautakunnan edellytetään toimivan tuon päätöksen ja huomautuksen edellyttämällä tavalla.

Oikeusasiamiehen päätös on 19 sivua pitkä, ja siinä on loistavasti perusteltu kaikki päätökseen johtaneet seikat. Granqvist ja Turunen ovat antaneet varoituksen kolmella eri perusteella, jotka kaikki ovat käsitelty yksityiskohtaisesti päätöksessä, ja jokaisen kolmen kohdan on oikeusasiamies todennut perusteettomaksi ja/tai virheelliseksi.

Minä juristina ja lahtelaisena häpeän korkeiden virkamiesten röyhkeää piittaamattomuutta lain säännöksistä.

Eräs kohta ansaitsee erityisen maininnan, koska se kuvaa erinomaisesti, kuinka vääristynyttä on Granqvistin ja Turusen toiminta johtavina viranhaltijoina .

Varoitus annettiin rehtorille muun muassa sillä väitetyllä (valheellisella) perusteella, että rehtori olisi käyttäytynyt epäasiallisesti ja rehtorin arvoon sopimattomalla tavalla 29.11.2017 infotilaisuudessa, jonka järjesti tilakeskus ja piti kaavoitusarkkitehti. Tilaisuus oli Tiirismaan lukion tiloissa. Paikalla ei ollut Granqvist, ei Turunen eikä Kannaksen rehtori Jyrki Rosti.

Viimeksi mainittu katsoi asiakseen kirjoittaa Turuselle, että rehtori Akola oli häirinnyt asiattomasti ja aggressiivisesti tilaisuutta. Rostin väittämän mukaan Akola olisi häirinnyt myös kaavoitusarkkitehtia. Paikalla oli myös päiväkotilapsia, jotka väitteen mukaan olisivat häiriintyneet rehtorin käyttäytymisestä, ja päiväkodinjohtajan piti sen takia viedä lapset pois. Rosti esitti väitteidensä tueksi muutamia, muka hänen oppilaidensa laatimia, nimettömiä kirjeitä, joiden nimiä ei minulle suostuttu kertomaan silloin, eikä ole koskaan myöhemminkään kerrottu.

Paikalla olleilta kaavoitusarkkitehdilta, musiikin lehtorilta, peruskoulun rehtorilta, päiväkodin johtajalta ja Tiirismaan nimellä esiintyneiltä opiskelijoilta saatujen lausuntojen mukaisesti tilaisuudessa ei ollut mitään poikkeavaa, keskustelu oli asiallista eikä kukaan havainnut rehtorin käyttäytyneen yleisön joukossa epäasiallisesti tai aggressiivisesti.

Rehtori oli käyttänyt yhden(!) asiallisen puheenvuoron. Nämä paikalla olleiden lausumat olivat Granqvistin ja Turusen tiedossa heidän antaessaan varoitusta.

Minulle ilmoitettiin, että Kannaksen rehtori Rostin keräämät nimettömät ”lausumat” ovat pätevämmät kuin paikalla olleiden opettajien.

Tässä ei ole mahdollista kirjoittaa enempää varoituksen laittomuuksista, muut perustelut ovat luettavissa päätöksestä EOAK/1661/2018.

Granqvist ja Turunen ovat menetelleet selkeästi lainvastaisesti ja kaupunginlakimiehen Pekka Virkkusen tukemana, joka tarkasti varoituksen ”juridiikan”. Minä juristina ja lahtelaisena häpeän korkeiden virkamiesten röyhkeää piittaamattomuutta lain säännöksistä ja erityisesti sitä, että yhden lahtelaisen rehtorin ääntä on yritetty vaientaa törkeästi.

Mitä tekee Granqvistin esimies kaupunginhallitus ja Turusen esimies lautakunta? Miksi Virkkunen olisi enää lausumassa mitään asiasta, kun on itse ollut vaikuttamassa laittomuuksiin?

Näköjään lahtelaisen on mentävä Helsinkiin asti hakemaan oikeutta, kun lakia eivät Lahdessa tunne oikeuslaitoksenkaan (eräs rikostarkastaja ja eräs syyttäjä) juristit.

Jorma Ratia

Suosittelemme